Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

 

De material som tillhandahålls i tjänsten är avgiftsfria och omfattas av Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial. För materialens del tas endast en underhållsavgift ut.

För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms).

Underhållsavgiften för tjänsten grundar sig på sökningar med en enskild storlek på 256 x 256 pixlar. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
300 000 220,00 € 272,80 €
500 000 264,00 € 327,36 €
750 000 319,00 € 395,56€
1 000 000 374,00 € 463,76 €
2 000 000 528,00 € 654,72€
5 000 000 825,00 € 1 023,00 €
10 000 000 1 166,00 € 1 445,84 €
20 000 000 1 650,00 € 2 046,00 €
50 000 000 2 607,00 € 3 232,68 €
100 000 000 3 685,00 € 4 569,40 €
150 000 000 4 510,00 € 5 592,40 €
200 000 000 5 203,00 € 6 451,72 €
250 000 000 5 819,00 € 7 215,56 €
300 000 000 6 380,00 € 7 911,20 €
500 000 000 8 228,00 € 10 202,72€
1 000 000 000 11 638,00 € 14 431,12 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2015
WMTS minimiavgift
220,00 272,80

För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Minimiavgiften är 220 euro/år (272,80/år, inkl. moms 24 %).

De produkter som tillhandahålls i tjänsten är avgiftsfria och omfattas av Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial.

Underhållsavgiften inkluderar följande tjänster:

 

 1. Geokodningstjänsten (REST)
 2. Söktjänsten för byggnadsuppgifter (OGC API Features)
 3. Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) 
 4. Söktjänsten för Terrängdatabasen (OGC API Features)
 5. Söktjänst för fastighetsuppgifter (OGC API Features)
Antal sökningar (antal per år)) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80 €
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80 €
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2200
Minimiavgift i söktjänsten för geodata
220,00 272,80

Myndigheter inom den offentliga förvaltningen får avgiftsfritt material, men en underhållsavgift tas ut. Material- eller underhållsavgift tas inte ut från kommunerna som informationsproducenter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1012
Söktjänsten för byggnadsuppg., underhållsavg./mån.
16,50 20,46
4001
Byggnadens identifikationsuppgifter /sökning
0,54 0,67
4002
Byggnadens egenskapsuppgifter / byggnad
0,28 0,34
4003
Byggnadens ägaruppgifter / byggnad
0,28 0,34
4006
Byggnadens adresspunkt / byggnad
0,17 0,20
4007
Byggnadens närmaste adresspunkt / byggnad
0,17 0,20
4009
Byggnadens adressnamn /sökning
0,17 0,20

Tjänsten avslutades i januari 2023. 

Materialet är gratis. För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms). I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2108
Terräng-WFS minimiavgift
220,00 272,80

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features) innehåller öppna produkter och produkter som kräver tillstånd. För produkter som tillhandahålls under en licens för öppna datamaterial debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar. För produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  För två produkter debiteras dessutom produktvis en avgift som baserar sig på antalet.

Minimiavgiften är 220 euro per år (272,80 euro per år, inkl. moms 24 %). Myndigheter inom den offentliga förvaltningen debiteras inte någon material- eller underhållsavgift för myndighetsverksamhet.

Uppgifter som kräver tillstånd får endast användas internt inom organisationen.

Öppna produkter

För öppna produkter debiteras en underhållsavgift. Underhållsavgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av skiften på kartan med rektangelavgränsning en sökning. Om du i samma rektangelavgränsning söker råmärken, utgör de en annan sökning.

 1. Lägesuppgifter om råmärke
 2. Lägesuppgifter om fastighetsgräns
 3. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning
 4. Lägesuppgifter om skifte
 5. Omfattande lägesuppgifter om ett skifte
 6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning för projicerat skifte
 7. Lägesuppgifter om projicerat skifte
 8. Omfattande lägesuppgifter om en registerenhet
 9. Öppna egenskapsuppgifter om en registerenhet
 10. Uppgifter om en registerenhets belägenhetskommun
 11. Lägesuppgifter om en del av ett outbrutet område

Produkter som kräver tillstånd

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  Avgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av lägesuppgifter om en del av en nyttjanderättsenhet med rektangelavgränsning en sökning både i material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Registerenheter med sökvillkor
 2. Outbrutna områden med sökvillkor
 3. Nyttjanderättsenheter med sökvillkor
 4. Nyttjanderättsenhetens delar med sökvillkor
 5. Lägesuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 6. Lägesuppgifter om en kommuns registerföringsområde

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  Avgifterna bestäms enligt antalet objekt som returneras i svaret. Exempelvis utgör basuppgifterna om fem olika registerenheter fem sökningar i både material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Basuppgifter om en registerenhet
 2. 3D-egenskapsuppgifter om en registerenhet
 3. Basuppgifter om ett outbrutet område
 4. Egenskapsuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 5. Basuppgifter om en nyttjanderättsenhet
 6. Myndighetsbeslut om en nyttjanderättsenhet
 7. En registerenhets andelar i samfällda områden
 8. Gällande fastighetsbildningar om en registerenhet (pris per registerenhet)
   

För produkterna nedan debiteras ett pris produktvis, men ingen underhållsavgift.

26. Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
27. Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)

Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar. Avgiften bestäms enligt det verkliga antalet sökningar.

Antal sökningar (antal per år)Underhållsavgifter(euro per år)Materialavgifter(euro per år)
 Exkl. momsMoms 24 %Exkl. momsMoms 24 %
200066,00 €81,84 €165,00 €204,60 €
5 00099,00 €122,76 €253,00 €313,72 €
10 000143,00 €177,32 €395,56 €450,12 €
20 000209,00 €259,16 €506,00 €627,44 €
50 000319,00 €396,56 €803,00 €995,72 €
100 000462,00 €572,88 €1 133,00 €1 404,92 €
200 000649,00 €804,76 €1 606,00 €1 991,44 €
500 0001 023,00 €1 268,52 €2 541,00 €3 150,84 €
1 000 0001 441,00 €1 786,84 €3 597,00 €4 460,28 €
2 000 0002 035,00 €2 523,40 €5 082,00 €6 301,68 €
5 000 0003 212,00 €3 982,88 €8 041,00 €9 970,84 €
10 000 0004 554,00 €5 646,96 €11 363,00 €14 090,12 €
20 000 0006 435,00 €7 979,40 €16 071,00 €19 928,04 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8700
Minimiavgift
220,00 272,80
8728
Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)
1,80 Ingen moms
8727
Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
1,80 Ingen moms

Denna prislista gäller för återförsäljare. Med återförsäljare tecknas avtal om förmedling av uppgifter.

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features) innehåller öppna produkter och produkter som kräver tillstånd. För produkter som tillhandahålls under en licens för öppna datamaterial debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar. För produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. För två produkter debiteras dessutom produktvis en avgift som baserar sig på antalet.

Minimiavgiften är 220 euro per år (272,80 euro per år, inkl. moms 24 %).

Öppna produkter

För öppna produkter debiteras en underhållsavgift. Underhållsavgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av skiften på kartan med rektangelavgränsning en sökning. Om du i samma rektangelavgränsning söker råmärken, utgör det en annan sökning.

 1. Lägesuppgifter om råmärke
 2. Lägesuppgifter om fastighetsgräns
 3. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning
 4. Lägesuppgifter om skifte
 5. Omfattande lägesuppgifter om ett skifte
 6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning för projicerat skifte
 7. Lägesuppgifter om projicerat skifte
 8. Omfattande lägesuppgifter om en registerenhet
 9. Öppna egenskapsuppgifter om en registerenhet
 10. Uppgifter om en registerenhets belägenhetskommun
 11. Lägesuppgifter om en del av ett outbrutet område

Produkter som kräver tillstånd

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. Avgifterna bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av lägesuppgifter om en del av en nyttjanderättsenhet med rektangelavgränsning en sökning både i material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Registerenheter med sökvillkor
 2. Outbrutna områden med sökvillkor
 3. Nyttjanderättsenheter med sökvillkor
 4. Nyttjanderättsenhetens delar med sökvillkor
 5.  Lägesuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 6. Lägesuppgifter om en kommuns registerföringsområde

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. Avgifterna bestäms enligt antalet sökningar. Exempelvis utgör basuppgifterna om fem olika registerenheter fem sökningar i både material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Basuppgifter om en registerenhet
 2. 3D-egenskapsuppgifter om en registerenhet
 3. Basuppgifter om ett outbrutet område
 4. Egenskapsuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 5. Basuppgifter om en nyttjanderättsenhet
 6. Myndighetsbeslut om en nyttjanderättsenhet
 7. En registerenhets andelar i samfällda områden

För produkterna nedan debiteras ett pris produktvis men ingen underhållsavgift.

 1. Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
 2. Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)

Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar. Avgiften bestäms enligt det verkliga antalet sökningar.
 

Antal sökningar (sökningar per år) Underhållsavgift (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1 000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2 000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8700 Minimiavgift 220,00 278,80
8728 Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag) 1,70 Ingen moms
8727 Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag) 1,70 Ingen moms

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

De produkter som ingår i tjänsten är avgiftsfria och tillhandahålls under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för ett skifte
2. Lägesuppgifter om en fastighetsgräns
3. Lägesuppgifter om en fastighetsbeteckning
4. Lägesuppgifter om ett råmärke
5. Lägesuppgifter om ett projicerat skifte
6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckningen för ett projicerat skifte

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80€
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1032
Minimiavgift
220,00 272,80

 Organisationsbruk

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220€ per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:
1. Uppgifter om fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Uppgifter om skifteskoordinater (avgiftsfri)
3. Registerenhetens lägesuppgifter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris / sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris / registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 395,56 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 396,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet
4,20 Ingen moms
5018
Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet
4,20 Ingen moms

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:

 1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
 2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
 3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
 4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
 5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
 6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
 7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
 8. Uppgifter om registerenhet (pris/registerenhet)
 9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)
Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019 Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
5018 Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1011
Underhållsavgift/ användarkod / månad
11,00 Ingen moms
8202
Uppgifter i lagfartsbevis / registerenhet
4,20 Ingen moms
8203
Uppgifter i gravationsbevis / registerenhet
4,20 Ingen moms
8204
Uppgifter i arrenderättsbevis / registerenhet
4,20 Ingen moms
8201
Anläggningens basuppgifter / registerenhet
0,30 Ingen moms
8205
Kontaktuppgifter / registerenhet
1,80 Ingen moms
8241
Sök registerenheter med sökvillkor / sökning
0,30 Ingen moms
8242
Sök outbrutna områden med sökvillkor / sökning
0,30 Ingen moms
8243
Sök anläggningar med sökvillkor / sökning
0,30 Ingen moms
8245
Sök åtgärder med sökvillkor / sökning
0,30 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8001
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms
8011
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8002
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8012
Gravationsbevis, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8003
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8013
Intyg över arrenderätt, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8021
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8101
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8102
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8105
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,30 Ingen moms
8115
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,30 Ingen moms
8121
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8124
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8125
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8126
Uppgifter om tredimensionell fastighet
0,90 Ingen moms

Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhålls- och materialavgifternas belopp för vissa sökmängder.

För statliga myndigheter är datamaterial (produkter) avgiftsfria, men för användningen av tjänsten debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar.

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80/ € per år, inkl. moms 24 %)

Produkter:

 • Identifieringsuppgifter om fastighetsköp (€/sök)
 • Uppgifter om fastighetsköp (€ / köp)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personuppgifter) (€/köp)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personnummer) (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
ORGANISATIONSBRUK        
500 99,00 € 122,76 € 374,00 € 463,76 €
1000 143,00 € 177,32 € 539,00 € 668,36 €
2000 198,00 € 245,52 € 759,00 € 941,16 €
5 000 308,00 € 381,92 € 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 429,00 € 531,96 € 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 616,00 € 6763,84 € 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 3 047,00 € 3 778,28 € 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 6 105,00 € 7 570,20 € 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 9 647,00 € 11 962,28 € 37 939,00 € 47 044,36 €
         
ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNST        
500 99,00 € 122,76 € 803,00 € 995,72 €
1000 143,00 € 177,32€ 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 198,00 € 245,52 € 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 308,00 € 381,92 € 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 429,00 € 531,96 € 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 616,00 € 763,84 € 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 3047,00 € 3 778,28 € 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1023
Minimiavgift
220,00 272,80
1024
Fastighetsöverlåtelser till fast pris
32175,00 39 897,00

Den avtalsenliga fasta årsavgiften omfattar ett obegränsat antal sökningar i materialet.

Dokumentfiler i Söktjänsten för arkivhandlingar (REST) är avgiftsbelagda. De beskrivningsuppgifter om dokument och arkivmetadata som fås i tjänsten, och utifrån vilka dokumentsökningar görs, är avgiftsfria. Myndigheter inom den offentliga förvaltningen debiteras inte någon underhållsavgift för myndighetsverksamhet.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 204 €  per år.

Underhållsavgiften för tjänsten baserar sig på dokumentsökningar. Alla dokumentsökningar räknas ihop för respektive beteckning och faktureras enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Antal sökningar (Antal per år) Underhållsavgifter (€ per år)
50 286 €
100 399 €
250 634 €
500 899 €
1000 1 267 €
2000 1 788 €
3000 2 197 €
4000 2 534 €
5000 2 830 €
7500 3 474 €
10000 4 006 €
50000 8 961 €
75000 10 974 €
100000 12 671 €
150000 15 521 €
   
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1020
Minimiavgift
204,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8022
Bolagets aktiebok från utskriftstjänsten (pdf)
6,20 Ingen moms
8023
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
6,20 Ingen moms
8024
Offentlig aktiebok
6,20 Ingen moms
8025
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
6,20 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1030
Registreringsavgift
187,00 Ingen moms
1031
Underhållsavgift/användarnamn/månad
15,60 Ingen moms
8215
Basuppgifter om bolag
0,50 Ingen moms
8221
Basuppgifter om aktiegrupp 
0,50 Ingen moms
8222
Aktiegruppens besittningsobjekt 
1,00 Ingen moms
8223
Aktiegruppens ägare, omfattande
1,00 Ingen moms
8224
Aktiegruppens pantsättningar, omfattande
1,00 Ingen moms
8239
Aktiegruppens ägare, begränsad
1,00 Ingen moms
8240
Aktiegruppens pantsättningar, begränsad
1,00 Ingen moms
8246
Aktiegruppens begränsningar, begränsad
1,00 Ingen moms
8247
Aktiegruppens begränsningar, omfattande
1,00 Ingen moms

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
66,00 81,84
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
88,00 109,12
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
13,20 16,37
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad/användarnamn
77,00 95,48
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,55 0,68
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,55 0,68
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,55 0,68
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,55 0,68
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,55 0,68
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,55 0,68
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,55 0,68
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,55 0,68
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,55 0,68
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,55 0,68
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,55 0,68
8411
Outbrutet område på kartan
0,55 0,68
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,21 1,50
8001325
Lagfartsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8003325
Intyg över arrenderätt (personnummer)
5,30 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,30 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,30 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,30 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1009
Expeditionsavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF
330,00 409,20
1013
Expeditionsavgift (följande kommuner eller områden), LF
55,00 68,20
1014
Expeditionsavgift (hela Finland), LF
5500,00 6 820,00
8501
Uppgifter i lagfartsbevis
0,50 0,62
8502
Gravationsuppgifter
0,50 0,62
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,50 0,62
8551
Egenskapsuppgifter i fastighetsregistret kommunvis
0,50 0,62

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1015
Expeditionsavgift (år), FR
330,00 409,20
1034
Avskiljning av material från en enstaka kommun
88,00 109,12
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8510
Inteckningsuppgifter
0,35 0,43

För tjänsten debiteras en materialavgift baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges materialavgifternas belopp för vissa sökmängder. Utöver materialavgiften debiteras en expeditionsavgift på 1 112,82 euro (1 379,90 euro inkl. moms) per år. Statliga myndigheter debiteras ingen materialavgift för myndighetsverksamhet.

Sökningar per år Materialavgift  
  Pris moms 0 % Pris inkl. moms 24 %
Organisationer    
500 374,00 € 463,76 €
1000 539,00 € 668,36 €
2000 759,00 € 941,16 €
5 000 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 37 939,00 € 47 044,36 €
     
Återförsäljare    
500 803,00 € 995,72 €
1000 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via datatjänsten per år
1112,82 1 379,90
7722104304
Köpeskillingsregistrets datatjänst, fast pris per år
32175,00 39 897,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77301010950
Serviceavgift för försummelse av en avtalsförpliktelse
30,00 37,20