Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

 

De material som tillhandahålls i tjänsten är avgiftsfria och omfattas av Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial. För materialens del tas endast en underhållsavgift ut.

För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms).

Underhållsavgiften för tjänsten grundar sig på sökningar med en enskild storlek på 256 x 256 pixlar. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
300 000 220,00 € 272,80 €
500 000 264,00 € 327,36 €
750 000 319,00 € 395,56€
1 000 000 374,00 € 463,76 €
2 000 000 528,00 € 654,72€
5 000 000 825,00 € 1 023,00 €
10 000 000 1 166,00 € 1 445,84 €
20 000 000 1 650,00 € 2 046,00 €
50 000 000 2 607,00 € 3 232,68 €
100 000 000 3 685,00 € 4 569,40 €
150 000 000 4 510,00 € 5 592,40 €
200 000 000 5 203,00 € 6 451,72 €
250 000 000 5 819,00 € 7 215,56 €
300 000 000 6 380,00 € 7 911,20 €
500 000 000 8 228,00 € 10 202,72€
1 000 000 000 11 638,00 € 14 431,12 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2015
WMTS minimiavgift
220,00 272,80

De uppgifter som tjänsten erbjuder är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial. För terrängdataprodukter debiteras endast underhållsavgift.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

A4-storleken omfattar 4 899 x 4 899 pixlar. Sökningar av alla Lantmäteriverkets datamaterial räknas samman för respektive kund och faktureras enligt tabellen.

Det kostar ingenting att testa Kartutskriftstjänsten (REST). Den avgiftsfria testningen av tjänsten gäller endast teknisk testning av tjänsten. Det är inte tillåtet att vidareutnyttja de uppgifter som fås från tjänsten.

 

Antal sökningar per år Exkl. moms Moms 24 %
A4 - storlek    
100 220,00 €  272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 220,00 € 272,80 €
5000 495,00 € 613,80 €
10000 704,00 € 872,96 €
A3 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 319,00 € 395,56 €
5000 704,00 € 872,96 €
10000 1001,00 € 1 241,24 €
A2 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 319,00 € 395,56 €
1000 451,00 € 559,24 €
5000 1001,00 € 1 241,24 €
10000 1 408,00 € € 1 745,92 €
A1 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 451,00 € 559,24 €
1000 627,00 € 777,48 €
5000 1 408,00 € 1 745,92 €
10000 1 991,00 € 2 468,84 €
A0 -storlek    
100 286,00 € 354,64 €
500 627,00 € 777,48 €
1000 891,00 € 1 104,84 €
5000 1 991,00 € 2 468,84 €
10000 2 816,00 € 3 491,84 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1018
Minimiavgift
220,00 272,80

För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Minimiavgiften är 220 euro/år (272,80/år, inkl. moms 24 %).

De produkter som tillhandahålls i tjänsten är avgiftsfria och omfattas av Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial.

Underhållsavgiften inkluderar följande tjänster:

 

  1. Geokodningstjänsten (REST)
  2. Söktjänsten för byggnadsuppgifter (OGC API Features)
  3. Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) 
  4. Söktjänsten för Terrängdatabasen (OGC API Features)
  5. Söktjänst för fastighetsuppgifter (OGC API Features)
    (kommer i slutet av 2021)
Antal sökningar (antal per år)) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80 €
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80 €
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2200
Minimiavgift i söktjänsten för geodata
220,00 272,80
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1012
Söktjänsten för byggnadsuppg., underhållsavg./mån.
16,50 20,46
4001
Byggnadens identifikationsuppgifter /sökning
0,54 0,67
4002
Byggnadens egenskapsuppgifter / byggnad
0,28 0,34
4003
Byggnadens ägaruppgifter / byggnad
0,28 0,34
4006
Byggnadens adresspunkt / byggnad
0,17 0,20
4007
Byggnadens närmaste adresspunkt / byggnad
0,17 0,20
4009
Byggnadens adressnamn /sökning
0,17 0,20
77304010837
Byggnadens identifikationsuppgifter/ sökning
0,20 0,25
77304010839
Byggnadens egenskapsuppgifter/ byggnad
0,20 0,25
77304010932
Byggnadens adress / byggnad
0,11 0,14

Myndigheterna inom den offentliga förvaltningen får materialet avgiftsfritt. Underhållsavgift debiteras alltid.

Nya avtal ingås inte längre.

Materialet är gratis. För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms). Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2105
Namnbestånd-WFS minimiavgift
220,00 272,80

 Materialet är gratis. För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms). I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2108
Terräng-WFS minimiavgift
220,00 272,80

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

De produkter som ingår i tjänsten är avgiftsfria och tillhandahålls under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för ett skifte
2. Lägesuppgifter om en fastighetsgräns
3. Lägesuppgifter om en fastighetsbeteckning
4. Lägesuppgifter om ett råmärke
5. Lägesuppgifter om ett projicerat skifte
6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckningen för ett projicerat skifte

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80€
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1032
Minimiavgift
220,00 272,80

 Organisationsbruk

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220€ per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:
1. Uppgifter om fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Uppgifter om skifteskoordinater (avgiftsfri)
3. Registerenhetens lägesuppgifter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris / sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris / registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 395,56 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 396,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms
5018
Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris/registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019 Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
5018 Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1011
Underhållsavgift
10,00 Ingen moms
8202
Uppgifter i lagfartsbevis
4,00 Ingen moms
8203
Uppgifter i gravationsbevis
4,00 Ingen moms
8204
Uppgifter i arrenderättsbevis
4,00 Ingen moms
8201
Anläggningens basuppgifter
0,10 Ingen moms
8205
Kontaktuppgifter
1,60 Ingen moms
8241
Sök registerenheter med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8242
Sök outbrutna områden med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8243
Sök anläggningar med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8245
Sök åtgärder med sökvillkor
0,10 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8001
Lagfartsbevis
5,10 Ingen moms
8011
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8002
Gravationsbevis
5,10 Ingen moms
8012
Gravationsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8003
Intyg över arrenderätt
5,10 Ingen moms
8013
Intyg över arrenderätt, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8021
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8101
Fastighetsregisterutdrag
5,10 Ingen moms
8111
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8102
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,10 Ingen moms
8112
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8103
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,10 Ingen moms
8113
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8104
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,10 Ingen moms
8114
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,10 Ingen moms
8105
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8115
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8121
Bildningskedja framåt
0,70 Ingen moms
8122
Bildningskedja bakåt
0,70 Ingen moms
8123
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,00 Ingen moms
8124
Gällande bildade
2,00 Ingen moms
8125
Utredning av fastighetsbildningen
2,00 Ingen moms
8126
Uppgifter om tredimensionell fastighet
0,70 Ingen moms

Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhålls- och materialavgifternas belopp för vissa sökmängder.

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80/ € per år, inkl. moms 24 %)

Produkter

Identifieringsuppgifter om fastighetsköp (€/sök)
Uppgifter om fastighetsköp (€ / köp)
Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personuppgifter) (€/köp)
Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personnummer) (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
ORGANISATIONSBRUK        
500 99,00 € 122,76 € 374,00 € 463,76 €
1000 143,00 € 177,32 € 539,00 € 668,36 €
2000 198,00 € 245,52 € 759,00 € 941,16 €
5 000 308,00 € 381,92 € 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 429,00 € 531,96 € 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 616,00 € 6763,84 € 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 3 047,00 € 3 778,28 € 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 6 105,00 € 7 570,20 € 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 9 647,00 € 11 962,28 € 37 939,00 € 47 044,36 €
         
ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNST        
500 99,00 € 122,76 € 803,00 € 995,72 €
1000 143,00 € 177,32€ 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 198,00 € 245,52 € 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 308,00 € 381,92 € 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 429,00 € 531,96 € 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 616,00 € 763,84 € 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 1 363,71 € 1 691,00 € 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 3047,00 € 3 778,28 € 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1023
Minimiavgift
220,00 272,80
1024
Fastighetsöverlåtelser till fast pris
32175,00 39 897,00

Den avtalsenliga fasta årsavgiften  omfattar ett obegränsat antal sökningar i materialet.

Dokumentfiler i Söktjänsten för Arkivdokumenter (REST) är avgiftsbelagda. Övriga beskrivningsuppgifter och arkivmetadata som tjänsten erbjuder och på basis av vilka dokumentsökningarna görs är avgiftsfria.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 204 €  per år.

Underhållsavgiften för tjänsten baserar sig på dokumentsökningar. Alla dokumentsökningar räknas ihop för respektive beteckning och faktureras enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Antal sökningar (Antal per år) Underhållsavgifter (€ per år)
50 286 €
100 399 €
250 634 €
500 899 €
1000 1 267 €
2000 1 788 €
3000 2 197 €
4000 2 534 €
5000 2 830 €
7500 3 474 €
10000 4 006 €
50000 8 961 €
75000 10 974 €
100000 12 671 €
150000 15 521 €
   
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1020
Minimiavgift
204,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1028
Registreringsavgift
187,00 Ingen moms
1029
Underhållsavgift/användarnamn/månad
15,60 Ingen moms
8022
Bolagets aktiebok från utskriftstjänsten (pdf)
6,20 Ingen moms
8023
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
6,20 Ingen moms
8024
Offentlig aktiebok
6,20 Ingen moms
8025
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
6,20 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1030
Registreringsavgift
187,00 Ingen moms
1031
Underhållsavgift/användarnamn/månad
15,60 Ingen moms
8215
Basuppgifter om bolag
0,50 Ingen moms
8220
Bolagets besittningsobjekt
2,10 Ingen moms
8221
Basuppgifter om aktiegrupp 
0,50 Ingen moms
8222
Aktiegruppens besittningsobjekt 
1,00 Ingen moms
8223
Aktiegruppens äganderätter
1,00 Ingen moms
8224
Aktiegruppens panträtter
1,00 Ingen moms
8225
Aktiegruppens begränsningar 
1,00 Ingen moms

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
66,00 81,84
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
88,00 109,12
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
13,20 16,37
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad
77,00 95,48
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,55 0,68
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,55 0,68
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,55 0,68
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,55 0,68
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,55 0,68
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,55 0,68
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,55 0,68
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,55 0,68
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,55 0,68
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,55 0,68
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,55 0,68
8411
Outbrutet område på kartan
0,55 0,68
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,21 1,50
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,10 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,10 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,10 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,10 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,10 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,10 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,00 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,10 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,00 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,70 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,70 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,00 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,00 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,10 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,10 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,10 Ingen moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1009
Expeditionsavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF
330,00 409,20
1013
Expeditionsavgift (följande kommuner eller områden), LF
55,00 68,20
1014
Expeditionsavgift (hela Finland), LF
5500,00 6 820,00
8501
Uppgifter i lagfartsbevis
0,50 0,62
8502
Gravationsuppgifter
0,50 0,62
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,50 0,62
8551
Egenskapsuppgifter i fastighetsregistret kommunvis
0,50 0,62

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1015
Expeditionsavgift (år), FR
330,00 409,20
1034
Avskiljning av material från en enstaka kommun
88,00 109,12
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8510
Inteckningsuppgifter
0,35 0,43

För tjänsten tas en materialavgift ut baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges materialavgifternas belopp för vissa sökmängder. Utöver materialavgiften debiteras en expeditionsavgift på 1 112,82 € (1379,90 € inkl. moms) per år.

 

Sökningar per år Materialavgift  
  Pris moms 0 % Pris inkl. moms 24 %
Organisationer    
500 374,00 € 463,76 €
1000 539,00 € 668,36 €
2000 759,00 € 941,16 €
5 000 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 37 939,00 € 47 044,36 €
     
Återförsäljare    
500 803,00 € 995,72 €
1000 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via datatjänsten per år
1112,82 1 379,90
7722104304
Köpeskillingsregistrets datatjänst, fast pris per år
32175,00 39 897,00

 

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
Registreringsavgift (1-3 användarnamn ingår) 60,00 74,40
Återöppnande av tjänst / kundorganisation 80,00 99,20
Underhållsavgift / användarnamn / månad 12,00 14,88
     
Lagfartsbevis / registerenhet 5,10 ingen moms
Gravationsbevis / registerenhet 5,10 ingen moms
Intyg över arrenderätt / registerenhet 5,10 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag / registerenhet 5,10 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område / registerenhet 5,10 ingen moms
Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet 5,10 ingen moms
Utdrag ur FDS 5,10 ingen moms
Utdrag ur FDS, enskild väg 5,10 ingen moms
     
Fastställande av inteckning (elektroninskt pantbrev) / inteckning 35,00 ingen moms