Hoppa till huvudinnehåll

Gränssnittstjänster för fastighetsuppgifter

Sök i denna produktgrupp:

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features) innehåller öppna produkter och produkter som kräver tillstånd. För produkter som tillhandahålls under en licens för öppna datamaterial debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar. För produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  För två produkter debiteras dessutom produktvis en avgift som baserar sig på antalet.

Minimiavgiften är 220 euro per år (272,80 euro per år, inkl. moms 24 %). Myndigheter inom den offentliga förvaltningen debiteras inte någon material- eller underhållsavgift för myndighetsverksamhet.

Uppgifter som kräver tillstånd får endast användas internt inom organisationen.

Öppna produkter

För öppna produkter debiteras en underhållsavgift. Underhållsavgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av skiften på kartan med rektangelavgränsning en sökning. Om du i samma rektangelavgränsning söker råmärken, utgör de en annan sökning.

 1. Lägesuppgifter om råmärke
 2. Lägesuppgifter om fastighetsgräns
 3. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning
 4. Lägesuppgifter om skifte
 5. Omfattande lägesuppgifter om ett skifte
 6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning för projicerat skifte
 7. Lägesuppgifter om projicerat skifte
 8. Omfattande lägesuppgifter om en registerenhet
 9. Öppna egenskapsuppgifter om en registerenhet
 10. Uppgifter om en registerenhets belägenhetskommun
 11. Lägesuppgifter om en del av ett outbrutet område

Produkter som kräver tillstånd

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  Avgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av lägesuppgifter om en del av en nyttjanderättsenhet med rektangelavgränsning en sökning både i material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Registerenheter med sökvillkor
 2. Outbrutna områden med sökvillkor
 3. Nyttjanderättsenheter med sökvillkor
 4. Nyttjanderättsenhetens delar med sökvillkor
 5. Lägesuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 6. Lägesuppgifter om en kommuns registerföringsområde

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift.  Avgiften bestäms enligt antalet sökningar. Exempelvis utgör basuppgifterna om fem olika registerenheter fem sökningar i både material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Basuppgifter om en registerenhet
 2. 3D-egenskapsuppgifter om en registerenhet
 3. Basuppgifter om ett outbrutet område
 4. Egenskapsuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 5. Basuppgifter om en nyttjanderättsenhet
 6. Myndighetsbeslut om en nyttjanderättsenhet
 7. En registerenhets andelar i samfällda områden

För produkterna nedan debiteras ett pris produktvis, men ingen underhållsavgift.

 1. Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
 2. Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)

Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar. Avgiften bestäms enligt det verkliga antalet sökningar.

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 395,56 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 396,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8700
Minimiavgift
220,00 272,80
8728
Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)
1,80 Ingen moms
8727
Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
1,80 Ingen moms

Denna prislista gäller för återförsäljare. Med återförsäljare tecknas avtal om förmedling av uppgifter.

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features) innehåller öppna produkter och produkter som kräver tillstånd. För produkter som tillhandahålls under en licens för öppna datamaterial debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar. För produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. För två produkter debiteras dessutom produktvis en avgift som baserar sig på antalet.

Minimiavgiften är 220 euro per år (272,80 euro per år, inkl. moms 24 %).

Öppna produkter

För öppna produkter debiteras en underhållsavgift. Underhållsavgiften bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av skiften på kartan med rektangelavgränsning en sökning. Om du i samma rektangelavgränsning söker råmärken, utgör det en annan sökning.

 1. Lägesuppgifter om råmärke
 2. Lägesuppgifter om fastighetsgräns
 3. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning
 4. Lägesuppgifter om skifte
 5. Omfattande lägesuppgifter om ett skifte
 6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckning för projicerat skifte
 7. Lägesuppgifter om projicerat skifte
 8. Omfattande lägesuppgifter om en registerenhet
 9. Öppna egenskapsuppgifter om en registerenhet
 10. Uppgifter om en registerenhets belägenhetskommun
 11. Lägesuppgifter om en del av ett outbrutet område

Produkter som kräver tillstånd

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. Avgifterna bestäms enligt antalet sökningar. En sökning kan omfatta flera svar. Exempelvis utgör en sökning av lägesuppgifter om en del av en nyttjanderättsenhet med rektangelavgränsning en sökning både i material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Registerenheter med sökvillkor
 2. Outbrutna områden med sökvillkor
 3. Nyttjanderättsenheter med sökvillkor
 4. Nyttjanderättsenhetens delar med sökvillkor
 5.  Lägesuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 6. Lägesuppgifter om en kommuns registerföringsområde

För nedanstående produkter som kräver tillstånd debiteras både en material- och en underhållsavgift. Avgifterna bestäms enligt antalet sökningar. Exempelvis utgör basuppgifterna om fem olika registerenheter fem sökningar i både material- och underhållsavgiftstabellen.

 1. Basuppgifter om en registerenhet
 2. 3D-egenskapsuppgifter om en registerenhet
 3. Basuppgifter om ett outbrutet område
 4. Egenskapsuppgifter om del av nyttjanderättsenhet
 5. Basuppgifter om en nyttjanderättsenhet
 6. Myndighetsbeslut om en nyttjanderättsenhet
 7. En registerenhets andelar i samfällda områden

För produkterna nedan debiteras ett pris produktvis men ingen underhållsavgift.

 1. Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag)
 2. Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag)

Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar. Avgiften bestäms enligt det verkliga antalet sökningar.
 

Antal sökningar (sökningar per år) Underhållsavgift (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1 000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2 000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8700 Minimiavgift 220,00 278,80
8728 Kontaktuppgifter till ett strandlag (produktvis pris per strandlag) 1,70 Ingen moms
8727 Kontaktuppgifter till ett väglag (produktvis pris per väglag) 1,70 Ingen moms

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

De produkter som ingår i tjänsten är avgiftsfria och tillhandahålls under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för ett skifte
2. Lägesuppgifter om en fastighetsgräns
3. Lägesuppgifter om en fastighetsbeteckning
4. Lägesuppgifter om ett råmärke
5. Lägesuppgifter om ett projicerat skifte
6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckningen för ett projicerat skifte

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80€
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1032
Minimiavgift
220,00 272,80

 Organisationsbruk

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220€ per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:
1. Uppgifter om fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Uppgifter om skifteskoordinater (avgiftsfri)
3. Registerenhetens lägesuppgifter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris / sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris / registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 395,56 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 396,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet
4,20 Ingen moms
5018
Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet
4,20 Ingen moms

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:

 1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
 2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
 3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
 4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
 5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
 6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
 7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
 8. Uppgifter om registerenhet (pris/registerenhet)
 9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)
Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019 Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
5018 Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1011
Underhållsavgift / månad
11,00 Ingen moms
8202
Uppgifter i lagfartsbevis
4,20 Ingen moms
8203
Uppgifter i gravationsbevis
4,20 Ingen moms
8204
Uppgifter i arrenderättsbevis
4,20 Ingen moms
8201
Anläggningens basuppgifter
0,30 Ingen moms
8205
Kontaktuppgifter
1,80 Ingen moms
8241
Sök registerenheter med sökvillkor
0,30 Ingen moms
8242
Sök outbrutna områden med sökvillkor
0,30 Ingen moms
8243
Sök anläggningar med sökvillkor
0,30 Ingen moms
8245
Sök åtgärder med sökvillkor
0,30 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8001
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms
8011
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8002
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8012
Gravationsbevis, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8003
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8013
Intyg över arrenderätt, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8021
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8101
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8102
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8105
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,30 Ingen moms
8115
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet
5,30 Ingen moms
8121
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8124
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8125
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8126
Uppgifter om tredimensionell fastighet
0,90 Ingen moms

Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhålls- och materialavgifternas belopp för vissa sökmängder.

För statliga myndigheter är datamaterial (produkter) avgiftsfria, men för användningen av tjänsten debiteras en underhållsavgift som baserar sig på antalet sökningar.

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80/ € per år, inkl. moms 24 %)

Produkter:

 • Identifieringsuppgifter om fastighetsköp (€/sök)
 • Uppgifter om fastighetsköp (€ / köp)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personuppgifter) (€/köp)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (inga personnummer) (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
 • Omfattande uppgifter om  fastighetsköp (endast för statsmyndigheter, avgiftsfri)
Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
ORGANISATIONSBRUK        
500 99,00 € 122,76 € 374,00 € 463,76 €
1000 143,00 € 177,32 € 539,00 € 668,36 €
2000 198,00 € 245,52 € 759,00 € 941,16 €
5 000 308,00 € 381,92 € 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 429,00 € 531,96 € 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 616,00 € 6763,84 € 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 3 047,00 € 3 778,28 € 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 6 105,00 € 7 570,20 € 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 9 647,00 € 11 962,28 € 37 939,00 € 47 044,36 €
         
ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNST        
500 99,00 € 122,76 € 803,00 € 995,72 €
1000 143,00 € 177,32€ 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 198,00 € 245,52 € 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 308,00 € 381,92 € 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 429,00 € 531,96 € 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 616,00 € 763,84 € 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 3047,00 € 3 778,28 € 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1023
Minimiavgift
220,00 272,80
1024
Fastighetsöverlåtelser till fast pris
32175,00 39 897,00

Den avtalsenliga fasta årsavgiften omfattar ett obegränsat antal sökningar i materialet.

Dokumentfiler i Söktjänsten för arkivhandlingar (REST) är avgiftsbelagda. De beskrivningsuppgifter om dokument och arkivmetadata som fås i tjänsten, och utifrån vilka dokumentsökningar görs, är avgiftsfria. Myndigheter inom den offentliga förvaltningen debiteras inte någon underhållsavgift för myndighetsverksamhet.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 204 €  per år.

Underhållsavgiften för tjänsten baserar sig på dokumentsökningar. Alla dokumentsökningar räknas ihop för respektive beteckning och faktureras enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Antal sökningar (Antal per år) Underhållsavgifter (€ per år)
50 286 €
100 399 €
250 634 €
500 899 €
1000 1 267 €
2000 1 788 €
3000 2 197 €
4000 2 534 €
5000 2 830 €
7500 3 474 €
10000 4 006 €
50000 8 961 €
75000 10 974 €
100000 12 671 €
150000 15 521 €
   
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1020
Minimiavgift
204,00 Ingen moms