Hoppa till huvudinnehåll

Övriga tjänster för avtalskunder

Sök i denna produktgrupp:

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
70,65 87,60
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
94,19 116,80
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
14,11 17,50
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad/användarnamn
82,42 102,20
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,59 0,73
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,59 0,73
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,59 0,73
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,59 0,73
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,59 0,73
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,59 0,73
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,59 0,73
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,59 0,73
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,59 0,73
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,59 0,73
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,59 0,73
8411
Outbrutet område på kartan
0,59 0,73
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,29 1,61
8001325
Lagfartsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8003325
Intyg över arrenderätt (personnummer)
5,30 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,30 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,30 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,30 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1009
Expeditionsavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF
353,06 437,80
1013
Expeditionsavgift (följande kommuner eller områden), LF
58,87 73,00
1014
Expeditionsavgift (hela Finland), LF
5885,00 7 297,40
8501
Uppgifter i lagfartsbevis
0,54 0,66
8502
Gravationsuppgifter
0,54 0,66
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,54 0,66
8551
Egenskapsuppgifter i fastighetsregistret kommunvis
0,54 0,66

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1015
Expeditionsavgift (år), FR
353,06 437,80
1034
Avskiljning av material från en enstaka kommun
94,19 116,80
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8510
Inteckningsuppgifter
0,37 0,46

För tjänsten debiteras en materialavgift baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges materialavgifternas belopp för vissa sökmängder. Utöver materialavgiften debiteras en expeditionsavgift på 1 189,60  euro (1 475,10  euro inkl. moms) per år. Statliga myndigheter debiteras ingen materialavgift för myndighetsverksamhet.

Sökningar per årMaterialavgift 
 Pris moms 0 %Pris inkl. moms 24 %
500374,00 €463,76 €
500399,81 €495,76 €
1000576,19 €714,48 €
2000811,37 €1 006,10 €
5 0001 281,73 €1 589,35 €
10 0001 810,89 €2 245,50 €
20 0002 563,46 €3 178,69 €
50 0004 056,86 €5 030,50 €
100 0005 738,39 €7 115,61 €
200 0008 113,71 €10 061,00 €
500 00012 829,07 €15 908,05 €
1 000 00018 132,38 €22 484,15 €
2 000 00025 646,38 €31 801,51 €
5 000 00040 556,79 €50 290,42 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via datatjänsten per år
1189,60 1 475,10
7722104304
Köpeskillingsregistrets datatjänst, fast pris per år
34427,26 42 689,80

För tjänsten debiteras en materialavgift baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges materialavgifternas belopp för vissa sökmängder. Utöver materialavgiften debiteras en expeditionsavgift på 1 189,60 euro (1 475,10 euro inkl. moms) per år. Statliga myndigheter debiteras ingen materialavgift för myndighetsverksamhet.

Sökningar per årMaterialavgift 
 Pris moms 0 %Pris inkl. moms 24 %
500858,41 €1 064,42 €
10001 211,18 €1 501,86 €
20001 716,81 €2 128,85 €
5 0002 716,33 €3 368,25 €
10 0003 845,19 €4 768,04 €
20 0005 432,66 €6 736,50 €
50 0008 595,83 €10 658,83 €
100 00012 147,05 €15 062,34 €
200 00017 179,90 €21 303,07 €
500 00027 175,05 €33 697,06 €
1 000 00038 428,41 €47 651,23 €

 

ProduktPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
7722104297 Regelbundet återkommande leveranser via datatjänsten per år1 189,601 475,10
7722104304 Köpeskillingsregistrets datatjänst, fast pris per år34 427,2642 689,80
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77301010950
Serviceavgift för försummelse av en avtalsförpliktelse
32,26 40,00