Hoppa till huvudinnehåll

Övriga tjänster för avtalskunder

Sök i denna produktgrupp:

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
66,00 81,84
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
88,00 109,12
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
13,20 16,37
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad/användarnamn
77,00 95,48
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,55 0,68
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,55 0,68
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,55 0,68
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,55 0,68
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,55 0,68
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,55 0,68
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,55 0,68
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,55 0,68
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,55 0,68
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,55 0,68
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,55 0,68
8411
Outbrutet område på kartan
0,55 0,68
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,21 1,50
8001325
Lagfartsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8003325
Intyg över arrenderätt (personnummer)
5,30 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,30 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,30 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,30 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1009
Expeditionsavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF
330,00 409,20
1013
Expeditionsavgift (följande kommuner eller områden), LF
55,00 68,20
1014
Expeditionsavgift (hela Finland), LF
5500,00 6 820,00
8501
Uppgifter i lagfartsbevis
0,50 0,62
8502
Gravationsuppgifter
0,50 0,62
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,50 0,62
8551
Egenskapsuppgifter i fastighetsregistret kommunvis
0,50 0,62

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1015
Expeditionsavgift (år), FR
330,00 409,20
1034
Avskiljning av material från en enstaka kommun
88,00 109,12
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8510
Inteckningsuppgifter
0,35 0,43

För tjänsten debiteras en materialavgift baserat på sökmängden. Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges materialavgifternas belopp för vissa sökmängder. Utöver materialavgiften debiteras en expeditionsavgift på 1 112,82 euro (1 379,90 euro inkl. moms) per år. Statliga myndigheter debiteras ingen materialavgift för myndighetsverksamhet.

Sökningar per år Materialavgift  
  Pris moms 0 % Pris inkl. moms 24 %
Organisationer    
500 374,00 € 463,76 €
1000 539,00 € 668,36 €
2000 759,00 € 941,16 €
5 000 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 37 939,00 € 47 044,36 €
     
Återförsäljare    
500 803,00 € 995,72 €
1000 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via datatjänsten per år
1112,82 1 379,90
7722104304
Köpeskillingsregistrets datatjänst, fast pris per år
32175,00 39 897,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77301010950
Serviceavgift för försummelse av en avtalsförpliktelse
30,00 37,20