Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723106573
Kartutskrift A4
23,39 29,00
7723106569
Kartutskrift A3
27,42 34,00
7723106557
Kartutskrift A2
44,35 54,99
7723106553
Kartutskrift A1
50,81 63,00
7723106546
Kartutskrift A0
73,39 91,00
7723106541
Kartutskrift A4, väderbeständigt material
33,06 40,99
7723106524
Kartutskrift A3, väderbeständigt material
41,13 51,00
7723106528
Kartutskrift A2, väderbeständigt material
50,00 62,00
7723106532
Kartutskrift A1, väderbeständigt material
62,90 78,00
7723106536
Kartutskrift A0, väderbeständigt material
89,52 111,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
14,52 18,00
77232011059
Kartutskrift som fil A3
14,52 18,00
77232011060
Kartutskrift som fil A2
14,52 18,00
77232011061
Kartutskrift som fil A1
25,00 31,00
77232011062
Kartutskrift som fil A0
25,00 31,00
77232011063
Kartutskrift A3
19,35 24,00
77232011064
Kartutskrift A2
25,00 31,00
77232011065
Kartutskrift A1
29,03 36,00
77232011066
Kartutskrift A0
50,81 63,00
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
36,29 45,00
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
45,97 57,00
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
76,61 95,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723106580
Inskannade grundkartor, förminskningar av grundkartor, terrängkartor och topografiska kartor (kartor från tidsperioden 1947–2018), tryckoriginal som fil
20,16 25,00
7723106581
Inskannade grundkartor, förminskningar av grundkartor, terrängkartor och topografiska kartor (kartor från tidsperioden 1947–2018), tryckorigina som utskrift
29,03 36,00
7723106582
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som fil A2
16,13 20,00
7723106583
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som fil A1
20,16 25,00
7723106584
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som fil A0
27,42 34,00
7723106585
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som utskrift A2
25,00 31,00
7723106586
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som utskrift A1
29,03 36,00
7723106587
Övriga inskannade historiska kartor och gamla vägkartor som utskrift A0
50,81 63,00

Engångsbeställda papperutskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %
  Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
Grundkarta 1:25 000 12,50 15,50
Terrängkarta 1:50 000 12,50 15,50

Engångsbeställda kartor beviljas följande rabatter:

Antalet kartor   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306579
Koordinatförteckning, 1–20 koordinater
23,71 29,40
7710306570
Koordinatförteckning, 21–50 koordinater
47,42 58,80
7710306578
Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning, fler än 50 koordinater, €/h
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i filnedladdningstjänsten debiteras inte heller avgifter för datamedium, hantering eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en hanteringsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010080
Fastighetsregisterkartmaterial, första kommun eller område – standard och skräddarsydd avskiljning
92,02 114,10
77103010083
Fastighetsregisterkartmaterial, följande kommun eller område, skräddarsydd
57,74 71,60
77103010081
Fastighetsregisterkartmaterial, följande kommun, standardversion
15,73 19,51
77103010082
Fastighetsregisterkartmaterial, hela Finland, standardversion
525,00 651,00
77103010084
DWG/DFX-konvertering – område eller kommun
15,73 19,51
77103010088
Avskiljning av planritningsmaterial för en fastighets område
47,42 58,80
77103010085
Fastighetsbeteckningar, första kommunen med egenskapsbegränsningar
92,02 114,10
77103010086
Fastighetsbeteckningar, följande kommun med egenskapsbegränsningar
15,73 19,51
77103010087
Fastighetsbeteckningar, hela Finland med egenskapsbegränsningar
1050,00 1 302,00
77103010100
Skräddarsydda digitala material €/h
92,02 114,10

Materialet har en tidsbestämd användningslicens (1 års licens). Utöver avgiften för användningsrätt debiteras en handläggningsavgift för fastighetsbeteckningar.

 

Avgift för användningsrätt
Antal fastigheter Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms 24%)
1- 24 999 500,00 € 620,00 €
25 000- 50 000 720,00 € 892,80 €
50 0000- 100 000 1 200,00 € 1 488,00 €
100 000- 500 000 2 000,00 € 2 480,00 €
500 000- 1 000 000 4 000,00 € 4 960,00 €
1 000 000- 1 500 000 6 000,00 € 7 440,00 €
1 500 000- 2 000 000 8 000 € 9 920,00 €
yli 2 000 000 koko Suomi 11 300,00 € 14 012,00 €
Handläggningsavgift
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms 24%)
Fastighetsbeteckningar, den första kommunen med egenskapsbegränsningar 92,02 € 114,10 €
Fastighetsbeteckningar, följande kommun med egenskapsbegränsningar 15,73 € 19,51 €
Fastighetsbeteckningar i hela Finland med egenskapsbegränsningar 1 050,00 € 1 302,00 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103011000
Fixpunkternas koordinatuppgifter, 1–14 triangel- eller höjdpunkter
18,55 23,00
77103011001
Fixpunkternas koordinatuppgifter, fler än 14 triangel- eller höjdpunkter, €/koordinatpunkt
1,29 1,60
77103011002
Punktförklaringskort för fixpunkt, 1–3 st.
18,55 23,00
77103011003
Punktförklaringskort för fixpunkt, fler än 3 st.
4,68 5,80

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i Filtjänst för avgiftsfri data debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m, första bladet
92,02 114,10
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m, följande blad
15,73 19,51
77103010093
Höjdmodell 2 m, hela Finland
1575,00 1 953,00
77103010092
Höjdmodell 10 m, hela Finland
787,50 976,50

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010000
Höjdzoner (raster), första kartbladet
92,02 114,10
77103010001
Höjdzoner (raster), första kartbladet / pixelstorlek 512 m
57,74 71,60
77103010002
Höjdzoner (raster), följande kartblad
15,73 19,51
77103010003
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 32 m)
315,00 390,60
77103010004
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 64 m)
167,98 208,30
77103010005
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 124–512 m)
92,02 114,10

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010010
Indelning i förvaltningsområden (vektor) (1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 eller 1:4 500 000) och Indelning i förvaltningsområden (raster) (1:10 000, 1:100 000 eller 1:250 000)
92,02 114,10
77103010011
Indelning i förvaltningsområden (raster) (1:1 000 000, 1:4 500 000)
57,74 71,60

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010020
Laserskannat material 0,5 p, första kartbladet
92,02 114,10
77103010021
Laserskannat material 0,5 p, följande kartblad
15,73 19,51
77103010022
Laserskannat material 0,5 p, produktionsområde
236,29 293,00
77103010023
Laserskannat material 0,5 p, följande produktionsområden i samma beställning
92,02 114,10
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010026 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material / km2 0,023 0,029
77103010025 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material,minimiavgift 23,00 € 29,00

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för flygbilder.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Flygbildens orienteringsuppgifter
22,02 27,30
7710285528
Flygbild (första bilden)
92,02 114,10
7710285529
Flygbild (följande bilder från samma fotografering)
15,73 19,51
7710285530
Bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen, €/h
92,02 114,10

Den arbetstid som utgör grunden för avgiften för bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen bestäms med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. 

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för ortofoton. Vid nedladdning av ortofoton genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Den minsta enheten är ett ortofoto (5 km x 5 km /KKS eller 6 km x 6 km/ETRS-TM35FIN).

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010030
Ortofoton, första bilden (max. 6 km * 6 km)
92,02 114,10
77103010031
Ortofoton, följande bilder
15,73 19,51
77103010032
Ortofoton, hela Finland
3150,00 3 906,00
77103010033
Ortofoto, alla nya bilder som skapats under ett år
1575,00 1 953,00

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010040
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, första kartbladet
92,02 114,10
77103010041
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, följande kartblad
15,73 19,51
77103010042
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, hela Finland
315,00 390,60
77103010043
Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000 och 1:4 500 000, hela Finland
110,24 136,70

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010050
Terrängkarta (raster) första kartbladet
92,02 114,10
77103010051
Terrängkarta (raster), följande kartblad
15,73 19,51
77103010052
Terrängkarta (raster) 1:50000 och 1:100 000, hela Finland
167,98 208,30
77103010053
Terrängkarta (raster) 1:250 000 och 1:500 000 och 1:1000 000 hela Finland
110,24 136,70
77103010054
Grundkarta raster, hela Finland – i färg 1:10 000
525,00 651,00
77103010057
Terrängkarta (raster) 1:4 500 000 och 1:8 000 000
57,74 71,60

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710104341
Terrängdatabasen, hela materialet, första kartbladet (standardversion)
92,02 114,10
7710104342
Terrängdatabasen, hela materialet, följande kartblad (standardversion)
15,73 19,51
7710104343
Terrängdatabasen, hela materialet, hela Finland (standardversion)
525,00 651,00
7710104344
Terrängdatabasen, första sammanhängande området, högst
6 500 km2 (skräddarsydd)
92,02 114,10
7710104345
Terrängdatabasen, ytterligare sammanhängande område,
högst 6 500 km2 (skräddarsydd)
57,74 71,60
7710104346
Terrängdatabasen, hela materialet (skräddarsydd)
1050,00 1 302,00
7710104347
Terrängdatabasen, enskild objektklass (skräddarsydd)
525,00 651,00

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i filnedladdningstjänsten debiteras inte heller avgifter för datamedium, hantering eller leverans. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

Vid leverans av material på annat sätt debiteras en arbetstidsbaserad avgift för hanteringen. Minimidebiteringstiden är 15 minuter. Då den arbetstid som använts för tjänsten överstiger minimidebiteringstiden bestäms den arbetstid som utgör grunden för avgiften med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd, materialhanteringsavgift (€/h)
92,02 114,10

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010060
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlekar 2, 8, 32, 64 och 128 m, första kartbladet
92,02 114,70
77103010061
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlek 512 m, första kartbladet
57,74 71,60
77103010062
Terrängskuggning (höjmodell), följande kartblad
15,73 19,51
77103010063
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 2 och 8 m
525,00 651,00
77103010064
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 32 m
315,00 390,60
77103010065
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 64 m
167,98 208,30
77103010066
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 128 och 512 m
92,02 114,70

Materialet och behandlingen är kostnadsfria när materialet laddas ner som självbetjäning i filnedladdningstjänsten. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010070
Bakgrundskarta (raster), första kartbladet
92,02 114,10
77103010071
Bakgrundskarta (raster), följande kartblad
15,73 19,51
77103010072
Bakgrundskarta (raster), hela Finland
3045,00 3 775,80
77103010073
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:5 000
1575,00 1 953,00
77103010074
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:10 000
525,00 651,00
77103010075
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:20 000 eller 1:40 000
315,00 390,60
77103010076
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:80 000
210,00 260,40
77103010077
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:160 000
125,97 156,20
77103010078
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 000 000
110,24 136,70
77103010079
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:4 000 000 eller 1:8 000 000
57,74 71,60
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010929
Användar-ID i filtjänsten
62,98 78,10
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7721105674
Kopia av handling och förrättningskarta A4
15,00 Ingen moms
7721105664
Kopia av handling och förrättningskarta A3
16,00 Ingen moms
77211011070
Kopia av handling och förrättningskarta A2
24,00 Ingen moms
7721106822
Kopia av handling och förrättningskarta A1
29,80 Ingen moms
7721105643
Kopia av handling och förrättningskarta A0
46,70 Ingen moms
77211010946
Följande sida eller tilläggskopia av handling eller förrättningskarta
5,00 Ingen moms
77211210490
Handling eller förrättningskarta som fil
13,00 Ingen moms
77213010735
Omfattande arkivutredningar /serviceavgift, (€/h)
92,00 Ingen moms

För omfattande sökningar i arkiv eller kopior av handlingar vilka kräver utredningar debiteras utöver produktens pris en serviceavgift enligt använd arbetstid. Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7721205185
Bestyrkande
2,50 Ingen moms
7721205188
Diarieintyg
5,80 Ingen moms