Hoppa till huvudinnehåll

Registrering av äganderätt till fastighet (lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
151,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
151,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
151,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
151,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
74,00 Ingen moms