Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för fastighetshandel

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
120,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar per sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader. 

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift för föravtal
56,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart)
207,00 Ingen moms
10938
Avgift för inteckningsansökan
23,00 Ingen moms
10939
Ändring av inteckning
23,00 Ingen moms
10940
Ansökan om överföring av pantbrev
14,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst
105,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
105,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
105,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Utdrag ur fastighetsregistret över ett outbrutet område
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppnande av faktureringsavtal på nytt
82,58 102,40
78101010986
Allmän fullmakt/ansökan
170,00 210,80