Hoppa till huvudinnehåll

Övriga fastighetsregisteruppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105110
Utdrag ur köpeskillingsregistret, 1-3 köp
17,18 21,30
7722105120
Utdrag ur köpeskillingsregistret, fler än 3 köp, €/köp
5,48 6,80
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
10,48 13,00

Exempel 1

Samma beställning innehåller tre utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 21,30€
 

Exempel 2

Samma beställning innehåller tio utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 10*6,80 € = 68,00 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
17,18 21,30
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104301
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, första köpet
53,47 66,30
7722104302
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, följande köp
0,60 0,74
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010743
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), 1–6 registerenheter
20,41 25,30
77234011056
Väglagets kontaktuppgifter, 1–6 kontaktuppgifter
20,41 25,30
77234011057
Väglagets kontaktuppgifter, fler än 6 st., €/uppgift
3,10 3,85
77234010744
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), fler än 6 registerenheter, €/registerenhet
3,10 3,85
77234011054
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, 1–6 delägare
20,41 25,30
77234011055
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, fler än 6 delägare, €/delägare
3,10 3,85
77234011098
Närmare utredning av ägare eller delägare, €/h
101,21 125,50

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723406790
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, 1–40 registerenheter
17,74 22,00
7723406791
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, fler än 40 registerenheter, €/registerenhet
0,44 0,55
7723406792
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, 1–40 delägare
17,74 22,00
7723406793
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, fler än 40 delägare, €/delägare
0,44 0,55
7723406794
Fastighetsregistrets bildningsuppgifter, €/h
101,21 125,50