Hoppa till huvudinnehåll

Övriga fastighetsregisteruppgifter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105099
Utdrag ur köpeskillingsregistret, första köpet
16,05 19,90
7722105100
Utdrag ur köpeskillingsregistret, följande köp
5,97 7,40
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
9,84 12,20

Exempel

Samma beställning innehåller fem utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift:
Första köp                             19,90 €
Följande köp     4*7,40 € =    29,60 €   
Totalt                                      49,50 €

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
16,05 19,90
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104301
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, första köpet
50,00 62,00
7722104302
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, följande köp
0,56 0,69
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010743
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), 1–6 registerenheter
18,55 23,00
77234010744
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), fler än 6 registerenheter, €/registerenhet
2,82 3,50
77234011054
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, 1–6 delägare
18,55 23,00
77234011055
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, fler än 6 delägare, €/delägare
2,82 3,50
77234011098
Närmare utredning av ägare eller delägare, €/h
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723406790
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, 1–40 registerenheter
16,13 20,00
7723406791
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, fler än 40 registerenheter, €/registerenhet
0,40 0,50
7723406792
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, 1–40 delägare
16,13 20,00
7723406793
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, fler än 40 delägare, €/delägare
0,40 0,50
7723406794
Fastighetsregistrets bildningsuppgifter, €/h
92,02 114,10