Kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröinti (Lainhuuto)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
67,00 Ei arvonlisäveroa