Hoppa till huvudinnehåll

Om du representerar media, uppdatera dina uppgifter om fastighetsköpsstatistik

Lantmäteriverket publicerar ett meddelande om priser vid fastighetsköp tre gånger per år.  I februari publiceras statistik över föregående års fastighetsköp och i juni och september publicerar vi uppgifter om läget under det pågående året. Följande meddelande om köpeskillingsstatistik publiceras under midsommarveckan.

Harjakattoisia omakotitaloja kesällä
Bild:
Riku Nikkilä

Du kan även själv titta på köpeskillingsstatistik över fastigheter

Du kan ta en närmare titt på Lantmäeriverkets köpeskillingsstatistik. Vi erbjuder tre olika sätt att göra det. Du kan

Föregående månads fastighetsköp uppdateras i tjänsten den pågående månadens 28 dag, alltså med en månads dröjsmål. Om det i landskapet eller kommunen har gjorts färre än 3 fastighetsköp under ett år, publiceras uppgifterna inte i statistiktjänsten. Uppgifterna tas från köpeskillingsregistret över fastigheter som administreras av Lantmäteriverket och som bildas utgående från meddelanden om fastighetsöverlåtelse. Exempelvis egnahemshus, sommarstugor, skogar, åkrar och obebyggda tomter är fastigheter, men aktielägenheter är inte fastigheter.

I köpeskillingsregistret hittar du information om egnahemshusköp och fritidsfastighetsköp samt åker- och skogsköp.

Köpeskillingsstatistik på kartan

Om du vill titta på köpeskillingsstatistiken på en karta, välj Paikkatietoikkuna. Karttjänsten Paikkatietoikkuna har en funktion för att skapa tematiska kartor som är lätt att använda. Med hjälp av funktionen kan du få antalet stugköp och deras priser på kartan exempelvis kommunvis och antingen från ett enstaka år eller som en tidsserie. Du kan välja mellan ett flertal statistiska variabler enligt kommun, ekonomisk region eller landskap. 

Så här studerar du statistiken på kartor i Paikkatietoikkuna

Blev du nyfiken? Bruksanvisningen för tematiska kartor är bra plats att börja studera statistiken i Paikkatietoikkuna.

Ta även en titt på våra korta videosnuttar om hur du kan söka ett enstaka års uppgifter på en tematisk karta(på finska) och uppgifter från en tidsserie som en animation (på finska)

Mer information 

Köpeskillingsstatistik över fastigheter: registerchef Saara Saari, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 304 8391

Paikkatietoikkuna: specialist Riikka Kivekäs, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 348 4602

Statistiksidan på Lantmäteriverkets webbplats

Fastigheter
Fastighetsköp
Köpeskillingsregistret

Senaste servicemeddelanden