Hyppää pääsisältöön

Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST)

Rajapintapalvelun kautta saat käyttöösi indikaattoreina nykyisen kiinteistöjen kauppahintatilaston mukaiset tilastot. Aineisto perustuu Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin. Palvelusta saat valtakunnalliset tiedot eri luovutuksien määristä ja hintatilastot käyttötarkoituksittain eri aluejaoissa. Hintatilastoja on mm. asuinpientalo-, maa- ja metsätalous- sekä lomakiinteistöistä.

Rajapintapalvelu on avoin ja maksuton, eikä edellytä rekisteröitymistä.

Kauppahintatilastoja voit myös selata Tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelussa.

Käyttöehdot ja käytön tuki

Aineistoa voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston CC4.0-lisenssillä.

Palvelu on  käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Tilastopalvelu tuotetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja Maanmittauslaitoksessa sekä Kiinteistökaupan verkkopalvelusta saataviin tietoihin. Kauppahintarekisteri on julkinen, ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta. Tilastopalvelussa on käytettävissä aineistoa vuodesta 1990 lähtien.

Vain edustavat kaupat mukaan laskentaan

Kiinteistöjen kauppahintatilaston  yksikköhintaa kuvaavissa taulukoissa ovat mukana vain nk. edustavat kaupat. Edustava kauppa tarkoittaa koko kiinteistön tai määräalan kauppaa, jossa ei ole markkinahintaan vaikuttavia erityisominaisuuksia, kuten esim. sukulaisten välinen kauppa tai omistusjärjestely.

Hintatilastot useassa eri aluejaossa

Tilastopalvelusta saa valtakunnalliset tiedot eri luovutuksien määrästä ja hintatilastot käyttötarkoituksittain eri aluejaoissa. Hintatilastoista  lasketaan lukumäärä, hintojen mediaani, keskiarvo ja keskihajonta. Mikäli laskennassa on alle kolme kauppaa, mitään tietoa ei ilmoiteta. Aluejakoina on tarjolla koko maa, maakunta, seutukunta, kunta, postinumeroalue ja ruutujaot 30x30km, 10x10km ja 5x5 km. Kaikkien vuosien aineisto lasketaan sijainnin perusteella uudelleen kulloinkin voimassaolevaan aluejakoon.

Tuotteet

Tuoteryhmittelyt ovat pääosin  samat kuin Kauppahintatilasto -julkaisuissa. Alla on lueteltu tuoteryhmittelyt. Tarkempia tietoja löytyy kohdasta Tekninen kuvaus > Aineistot ja tuotteet

1. Koko maata koskevat tilastot

1.1 Erilaisten luovutusten lukumäärä ja yhteispinta-ala

1.2 Kauppahintojen summat (€) myyjän mukaan

1.3 Kauppahintojen summat (€) käyttötarkoituksittain

1.4 Kiinteistönluovutusten lukumäärä käyttötarkoituksittain

1.5 Ulkomaalaisten ostamat kiinteistöt

2. Asuinpientalokiinteistöt 

2.1 Asuinpientalokiinteistöt asemakaava-alueella / rakentamattomat kohteet

2.2 yhdistetty tauluun 2.1, jossa on valittavana aluejaot maa, maakunta, kunta

2.3 Asuinpientalokiinteistöt asemakaava-alueella / rakennetut kohteet

2.4 Asuinpientalokiinteistöt haja-asutusalueella / rakentamattomat kohteet

2.5 Asuinpientalokiinteistöt haja-asutusalueella / rakennetut kohteet

3. Palvelu-, liike- ja teollisuuskiinteistöt 

3.1 Palvelu-, liike- ja teollisuuskiinteistöt / rakentamattomat kohteet

3.1.1 Palvelukiinteistöt asemakaava-alueella / rakentamattomat kohteet

3.1.2 Liikekiinteistöt asemakaava-alueella / rakentamattomat kohteet

3.1.3 Teollisuuskiinteistöt asemakaava-alueella / rakentamattomat kohteet

3.2 Palvelu-, liike- ja teollisuuskiinteistöt / rakennetut kohteet

3.2.1 Palvelukiinteistöt asemakaava-alueella / rakennetut kohteet

3.2.2 Liikekiinteistöt asemakaava-alueella / rakennetut kohteet

3.2.3 Teollisuuskiinteistöt asemakaava-alueella / rakennetut kohteet

4. Maa- ja metsätalouskiinteistöt

4.1 Yksinomaan viljeltyä maata sisältävät kiinteistöt / rakentamattomat, yli 2 ha

4.2 Yksinomaan viljeltyä maata sisältävät kiinteistöt pinta-alan mukaan

4.2.1 Yksinomaan viljeltyä maata sisältävät kiinteistöt / rakentamattomat, 2 - 5 ha

4.2.2 Yksinomaan viljeltyä maata sisältävät kiinteistöt / rakentamattomat, 5 - 10 ha

4.2.3 Yksinomaan viljeltyä maata sisältävät kiinteistöt / rakentamattomat, yli 10 ha

4.3 Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt / rakentamattomat, yli 2 ha

4.4 Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt pinta-alan mukaan

4.4.1 Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt pinta-alan mukaan / rakentamattomat, 2 - 5 ha

4.4.2 Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt pinta-alan mukaan / rakentamattomat, 5 - 10 ha

4.4.3 Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt pinta-alan mukaan / rakentamattomat, yli 10 ha

5. Lomakiinteistöt

5.1 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella

5.1.1 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella / alle 2 hehtaarin rakentamattomat kohteet

5.1.2 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella / alle 2 hehtaarin rakennetut kohteet

5.2 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella

5.2.1 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella / alle 2 hehtaarin rakentamattomat kohteet

5.2.2 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella / alle 2 hehtaarin rakennetut kohteet

5.3 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt haja-asutusalueella

5.3.1 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt haja-asutusalueella / alle 2 hehtaarin rakentamattomat kohteet

5.3.2 Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt haja-asutusalueella / alle 2 hehtaarin rakennetut kohteet

5.4 yhdistetty tauluun 5.3, jossa on valittavana aluejaot maa, maakunta, kunta

5.5 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt haja-asutusalueella

5.5.1 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt haja-asutusalueella / alle 2 hehtaarin rakentamattomat kohteet

5.5.2 Ilman omaa rantaa olevat lomakiinteistöt haja-asutusalueella / alle 2 hehtaarin rakennetut kohteet

6. Erityisalueet

6.1 Raakamaa- ja soranottoalueet

6.1.1 Raakamaa

6.1.2 Soranottoalueet

6.2 Turvemaa ja vesialueet

6.2.1 Turvemaa

6.2.2 Vesialueet

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Ongelmia palvelun käytössä?