Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Palvelu on kehitteillä ja julkaistaan vaiheittain ensin BETA-palveluna ja sen jälkeen tuotantoversiona. Lue lisää aiheesta Kiinteistötietojen kyselypalvelut uudistuvat -sivulta.

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (OGC API Features) kautta käyttäjä tulee saamaan käyttöönsä ajantasaista, rakenteisessa muodossa olevaa kiinteistötietoa suoraan Kiinteistörekisteristä

Palvelussa tulee olemaan tarjolla kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä  palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Palvelusta käyttäjä tulee saamaan myös tietoja käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. 

Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet

Rajapintapalvelu tarjotaan maksuttomana BETA-palveluna ilman käyttäjätunnistusta. Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palveluun sovelletaan Maanmittauslaitoksen avoimen BETA rajapinnan käyttöehtoja.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena osoitteestahttps://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/

BETA-palvelun tarkempi kuvaus ja tuoteryhmän 1 määrittelyt löytyvät teknisestä kuvauksesta.

Suunnitellut tuotteet tuoteryhmittäin

 • Tuoteryhmä 1
  •  Avoimet tuotteet / julkaistu BETA-palveluna 3/2021
   • Rajamerkin sijaintitiedot
   • Kiinteistörajan sijaintitiedot
   • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
   • Palstan sijaintitiedot
   • Palstan laajat sijaintitiedot
   • Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
   • Projisoidun palstan sijaintitiedot
   • Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
   • Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
   • Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot
   • Määräalan osan sijaintitiedot
  •  Luvanvaraiset tuotteet
   • Rekisteriyksikön perustiedot
   • Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
   • Määräalan perustiedot
   • Rekisteriyksiköt hakuehdoin
   • Määräalat hakuehdoin
 • Tuoteryhmä 2 
  • Luvanvaraiset tuotteet
   • Kayttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
   • Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
   • Käyttöoikeusyksikön perustiedot
   • Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
   • Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot
   • Suunnitelmissa lisäksi mahdollistaa:
    • tiekuntien hakeminen 
 • Tuoteryhmä 3 
  • Luvanvaraiset tuotteet
   • Suunnitelmissa ainakin:
    • tiekunnan yhteyshenkilön tietojen hakeminen 
    • rekisteriyksikön yhteisalueosuuksien hakeminen
   • Lisäksi mahdollisesti myös:
    • rekisteriyksikön rakennuskieltotiedot
    • rakennuskiellon osan sijaintitiedot

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena osoitteestahttps://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/

BETA-palvelun tarkempi kuvaus ja tuoteryhmän 1 määrittelyt löytyvät teknisestä kuvauksesta.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.