Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Palvelu on kehitteillä ja julkaistaan vaiheittain ensin BETA-palveluna ja sen jälkeen tuotantoversiona. Lue lisää aiheesta Kiinteistötietojen kyselypalvelut uudistuvat -sivulta.

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (OGC API Features) kautta käyttäjä tulee saamaan käyttöönsä ajantasaista, rakenteisessa muodossa olevaa kiinteistötietoa suoraan Kiinteistörekisteristä.

Palvelussa tulee olemaan tarjolla kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä  palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Palvelusta käyttäjä tulee saamaan myös tietoja käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. 

BETA II version julkaisu 10/2021

Palvelusta on julkaistu kaksi vaihtoehtoehtoista BETA versiota tuotteiden luvanvaraisuuden mukaan:

 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features), Avoimet tuotteet BETA
 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features), Luvanvaraiset tuotteet BETA

Avoimien tuotteiden BETA palvelua pystyt testaamaan ilman käyttäjätunnistusta. Lue lisää Ota käyttöön -osiosta. Huom! BETA II versiossa on käytössä eri palveluosoitteet kuin keväällä julkaistussa BETA versiossa.

Luvanvaraisten tuotteiden BETA palvelun testaamiseen tarvitset koekäyttöluvan ja käyttäjätunnuksen. Lue lisää Ota käyttöön -osiosta. Luvanvaraisten tuotteiden palvelu sisältää myös avoimet tuotteet.

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen. Palveluun voidaan myös tehdä muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palveluun sovelletaan Maanmittauslaitoksen avoimen BETA rajapinnan käyttöehtoja.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Avoimet tuotteet

 • Tietorakenteeltaan simple-muotoiset tuotteet
  • Rajamerkin sijaintitiedot
  • Kiinteistörajan sijaintitiedot
  • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Palstan sijaintitiedot
  • Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Projisoidun palstan sijaintitiedot
  • Määräalan osan sijaintitiedot
 • Tietorakenteeltaan complex-muotoiset tuotteet
  • Palstan laajat sijaintitiedot
  • Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
  • Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
  • Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

 Luvanvaraiset tuotteet 

 • Tietorakenteeltaan simple-muotoiset tuotteet 
  • Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
  • Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot
 • Tietorakenteeltaan complex-muotoiset tuotteet
  • Rekisteriyksikön perustiedot
  • Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
  • Määräalan perustiedot
  • Rekisteriyksiköt hakuehdoin
  • Määräalat hakuehdoin
  • Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
  • Käyttöoikeusyksikön perustiedot
  • Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
  • Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
  • Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin
  • Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet

Huom! Tulossa tuotantojulkaisuun - ei BETA II julkaisussa:

Voit käyttää Simple – muotoisia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat) sijaintitietojen esittäminen

BETA-palvelun tarkempi kuvaus ja tuotemäärittelyt löytyvät teknisistä kuvauksista:

Avoimet tuotteet BETA

Avoimien tuotteiden BETA palveluun et tarvitse käyttäjätunnistusta. Palvelussa on käytössä kaksi palveluosoitetta, toinen ns. Simple -tuotteille ja toinen kaikille avoimille tuotteille (katso taulukko).

Voit käyttää Simple -muotoisia avoimia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen sijaintitietojen esittäminen.

Toisen palveluosoitteen kautta on käytettävissä kaikki avoimet tuotteet. Tätä palveluosoitetta kannattaa käyttää niissä sovellusintegraatioissa, joissa pystytään hyödyntämään myös palvelun ns. complex eli rikkaita tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja.

Palvelu Tuotteet Käyttäjätunnistus Palveluosoite
Avoin BETA, Simple

Avoimet Simple - tuotteet

Ei

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v2/

Avoin BETA, kaikki Kaikki avoimet Ei https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v2/

Luvanvaraiset tuotteet BETA

Luvanvaraisten tuotteiden BETA version testaaminen on maksutonta, mutta tarvitset koekäyttöluvan ja käyttäjätunnuksen. Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen:  verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Simple -tuotteet ovat saatavilla erillisen osoitteen kautta.

Palvelu Tuotteet Käyttäjätunnistus Palveluosoite
Luvanvarainen BETA, Simple Avoimet ja luvanvaraiset Simple -tuotteet Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/

Luvanvarainen BETA, kaikki

Kaikki avoimet ja luvanvaraiset, (ei henkilötietoja)

Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/

 

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.