Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta saat käyttöösi kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Lisäksi voit saada tietoja niistä käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. Palvelusta on saatavissa myös kunnan rekisterinpitoalueiden sijainnit.  Tiedot tuotetaan ajantasaisesta kiinteistörekisteristä.

Palvelussa on sekä avoimia aineistoja että luvanvaraisia aineistoja. Avoimia aineistoja (tuotteita), voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin mukaisesti. Muiden tuotteiden käyttö edellyttää KTJ-lain mukaista käyttölupaa.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Sopimus vai avoin rajapintapalvelu?

Palvelusta on tarjolla kolme vaihtoehtoa:

 1. Avoimet tuotteet (API-avain)
 2. Avoimet tuotteet (sopimus)
 3. Luvanvaraiset tuotteet (sopimus)

Avoimet tuotteet (API-avain) on avoin rajapintapalvelu, jonka käytön etuna on sen nopea ja helppo käyttöönotto. Rajapintapalvelua saa käyttää vapaasti ja maksutta testaukseen sekä tuotantoon. Rajapintapalvelua ei ole kuitenkaan tarkoitettu suuren volyymin palveluiden käyttöön. Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta. MML voi tarvittaessa rajoittaa yksittäisen rajapintapalvelun käyttäjän pääsyä palveluun, jos käytön suuri volyymi häiritsee rajapintapalvelun toimintaa. Avoimen rajapintapalvelun käyttöön vaaditaan API-avain. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Avointa rajapintapalvelua voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. 

Sopimukseen perustuvassa rajapintapalvelussa Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden sekä tarjoaa käytön tukea. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sopimuspalvelusta peritään voimassa olevan hinnaston mukaista hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Tarkemmat hintatiedot ovat luettavissa kohdassa Hinnasto

Lue lisää palvelun sopimusvaihtoehdoista Ota käyttöösi -osiosta. 

Voit myös testata palvelua. Voit käyttää avoimien aineistojen testaamiseen Avoimet tuotteet (API-avain) palvelua ja luvanvaraisten tuotteiden testaamiseen koekäyttöympäristöä. Lue lisää Koekäyttö -osiosta. 

Palveluvaihtoehdot 

 

Avoimet tuotteet (API-avain)

Avoimet tuotteet (sopimus)

Tuotteet Avoimet Avoimet
Tuotteiden rakenne Simple Simple ja complex
Sopimus/lupa Ei sopimusta, itserekisteröinti Sopimus avoimien paikkatietojen 
rajapintapalvelusta
Maksullisuus Maksuton Ylläpitomaksu
Pääsynhallinta API-avain Tunnus ja salasana
Tietolähde Ajantasainen kiinteistörekisteri Ajantasainen kiinteistörekisteri
Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet (API-avain) Avoimet tuotteet (sopimus)
Näin pääset alkuun Luo API -avain ja  ota rajapinta käyttöön. Ota yhteys verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
Toimitamme tunnuksen ja salasanan sopimuksen laatimisen jälkeen.

 

  Luvanvaraiset tuotteet (sopimus) Luvanvaraiset tuotteet (koekäyttö)
Tuotteet Avoimet  ja 
a) luvanvaraiset tuotteet, ei henkilötietoja
b) luvanvaraiset, myös henkilötietoja
Avoimet ja luvanvaraiset ilman henkilötietoja
Tuotteiden rakenne Simple ja complex Simple ja complex
Sopimus/lupa Sopimus
KTJ lain mukainen käyttölupa 
Tietoturvavaatimukset (tietoturvaliite).
Määräaikainen koekäyttölupa tai
sopimus jatkuvasta testikäytöstä
Maksullisuus Ylläpitomaksu 
ja luvanvaraisista tuotteista aineistomaksu
Maksuton
Pääsynhallinta Tunnus ja salasana Tunnus ja salasana
Tietolähde Ajantasainen kiinteistörekisteri Koekäyttöympäristö /testidata
Tekninen kuvaus Luvanvaraiset tuotteet (sopimus) Luvanvaraiset tuotteet (koekäyttö)
Näin pääset alkuun Ota yhteys verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
Toimitamme hakemuslomakkeen ja tietoturvaliitteen täytettäväksi.
Täytä koekäyttölomake

 

Voit tutustua avoimen palvelun tuotteisiin myös demosovelluksessa.

 

Avoimet tuotteet

 • Tietorakenteeltaan simple-muotoiset tuotteet
  • Rajamerkin sijaintitiedot
  • Kiinteistörajan sijaintitiedot
  • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Palstan sijaintitiedot
  • Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
  • Projisoidun palstan sijaintitiedot
  • Määräalan osan sijaintitiedot
 • Tietorakenteeltaan complex-muotoiset tuotteet
  • Palstan laajat sijaintitiedot
  • Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
  • Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
  • Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

 Luvanvaraiset tuotteet 

 • Tietorakenteeltaan simple-muotoiset tuotteet 
  • Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
  • Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot
 • Tietorakenteeltaan complex-muotoiset tuotteet
  • Rekisteriyksikön perustiedot
  • Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
  • Määräalan perustiedot
  • Rekisteriyksiköt hakuehdoin
  • Määräalat hakuehdoin
  • Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
  • Käyttöoikeusyksikön perustiedot
  • Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
  • Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
  • Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin
  • Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet
 • Luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet
  • Tiekunnan yhteystiedot
  • Rantakunnan yhteystiedot

Voit käyttää simple,eli rakenteeltaan yksikertaisia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat) sijaintitietojen esittäminen.

Palvelun complex eli monimuotoisia tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) voi käyttää niissä sovellusintegraatioissa, joissa niitä pystytään teknisesti hyödyntämään.

Tuotekokonaisuudet (koskee vain tietojen jälleenmyyjiä)

Jälleenmyyntisopimuksessa tuotteet ovat saatavilla palvelusta tuotekokonaisuuksina. Alla olevassa taulukossa on kuvattu mitä Kiinteistötietojen kyselypalvelun (OGC API Features) avoimia ja luvanvaraisia tuotteita tuotekokonaisuudet sisältävät. Hakemuksessa valitaan jokin alla olevista tuotekokonaisuuksista (1-4).

Tuotteet  Tuotekokonaisuudet      
  1) KTJ:n  laajat tiedot henkilötunnuksin 2) KTJ:n laajat tiedot ilman henkilötunnuksia 3) KTJ:n suppeat tiedot 4) KTJ:n suppeat tiedot ja kiinteistön omistajien yhteystiedot
Rajamerkin sijaintitiedot x x x x
Kiinteistörajan sijaintitiedot x x x x
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot x x x x
Palstan sijaintitiedot x x x x
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot x x x x
Projisoidun palstan sijaintitiedot x x x x
Määräalan osan sijaintitiedot x x x x
Palstan laajat sijaintitiedot x x x x
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot x x x x

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot

x x x x

Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

x x x x

Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

x x x x

Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

x x x x
Rekisteriyksikön perustiedot x x x x
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot x x x x
Määräalan perustiedot x x x x
Rekisteriyksiköt hakuehdoin x x x x
Määräalat hakuehdoin x x x x
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot x x x x
Käyttöoikeusyksikön perustiedot x x x x
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset x x x x
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin x x x x
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin x x x x
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet x x x x
Tiekunnan yhteystiedot x x   x

Rantakunnan yhteystiedot

x x   x
         

 

Avoimien paikkatietojen kyselypalvelut

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Minimimaksu on 220 € / vuosi (272,80 / vuosi, sis alv 24 %).

Palvelussa olevat tuotteet ovat maksuttomia ja maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Ylläpitomaksu kattaa seuraavat palvelut:

 1. Geokoodauspalvelu (REST)
 2. Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)
 3. Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features)
 4. Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)
 5. Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) 
Hakumäärä (hakuja vuodessa) Ylläpitomaksu (euroa vuodessa)
  Ilman Alv:a ALV 24 %
500 220,00 € 272,80 €
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80 €
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2200
Paikkatietojen kyselypalvelun minimimaksu
220,00 272,80

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features), organisaatiot

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) sisältää avoimia ja luvanvaraisia tuotteita. Avoimen tietoaineiston lisenssin alaisista tuotteista peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Lisäksi kahdesta tuotteesta veloitetaan tuotekohtaisesti kappalemäärään perustuvaa maksua.

Minimimaksu on 220 € / vuosi (272,80 € / vuosi, sis. alv 24 %). Julkishallinnon viranomaisilta ei peritä aineisto- eikä ylläpitomaksua viranomaistoimintaa varten.

Luvanvaraisia tietoja saa käyttää vain organisaation sisäisessä käytössä.

Avoimet tuotteet

Avoimista tuotteista peritään ylläpitomaksua. Ylläpitomaksu määräytyy hakujen mukaan. Yksi haku voi sisältää useamman vastauksen. Esimerkiksi palstojen haku kartalla suorakaiderajauksella on yksi haku. Jos samassa suorakaiderajauksessa haetaan rajamerkit, muodostaa se toisen haun.

 1. Rajamerkin sijaintitiedot
 2. Kiinteistörajan sijaintitiedot
 3. Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 4. Palstan sijaintitiedot
 5. Palstan laajat sijaintitiedot
 6. Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 7. Projisoidun palstan sijaintitiedot
 8. Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
 9. Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
 10. Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot
 11. Määräalan osan sijaintitiedot

Luvanvaraiset tuotteet

Alla olevista luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Maksut määräytyvät hakujen mukaan. Yksi haku voi sisältää useamman vastauksen. Esimerkiksi käyttöoikeusyksiköiden osan sijaintitietojen suorakaiderajaus kartalta on yksi haku sekä aineisto- että ylläpitomaksutaulukoon.

 1. Rekisteriyksiköt hakuehdoin
 2. Määräalat hakuehdoin
 3. Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
 4. Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin
 5. Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
 6. Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Alla olevista luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Maksut määräytyvät hakujen mukaan. Esimerkiksi viiden eri rekisteriyksikön perustiedoista muodostuu viisi hakua sekä aineisto- että ylläpitomaksutaulukoon.

 1. Rekisteriyksikön perustiedot
 2. Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
 3. Määräalan perustiedot
 4. Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
 5. Käyttöoikeusyksikön perustiedot
 6. Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
 7. Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Alla olevilla tuotteilla on tuotekohtainen hinta, näistä ei kerry ylläpitomaksua.

 1. Tiekunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/tiekunta)
 2. Rantakunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/rantakunta)

Taulukossa esitetään ylläpito- ja aineistomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan.

Hakumäärä (hakuja vuodessa)

Ylläpitomaksu (euroa vuodessa) Aineistomaksut (euroa vuodessa)
  Ilman ALV:a ALV 24 % Ilman ALV:a ALV 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 363,00 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 395,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 € 
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
8700
Minimimaksu
220,00 272,80
8728
Rantakunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/rantakunta)
1,80 Ei arvonlisäveroa
8727
Tiekunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/tiekunta)
1,80 Ei arvonlisäveroa

Kiinteistötietojen kyselypalvelut (OGC API Features), jälleenmyyjät

Tämä hinnasto koskee tiedon jälleenmyyjiä. Jälleenmyyjien kanssa tehdään sopimus tietojen välittämisestä.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) sisältää avoimia ja luvanvaraisia tuotteita. Avoimen tietoaineiston lisenssin alaisista tuotteista peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Lisäksi kahdesta tuotteesta veloitetaan tuotekohtaisesti kappalemäärään perustuvaa maksua.

Minimimaksu on 220 € / vuosi (272,80 € / vuosi, sis. alv 24 %).

Avoimet tuotteet

Avoimista tuotteista peritään ylläpitomaksua. Ylläpitomaksu määräytyy hakujen mukaan. Yksi haku voi sisältää useamman vastauksen. Esimerkiksi palstojen haku kartalla suorakaiderajauksella on yksi haku. Jos samassa suorakaiderajauksessa haetaan rajamerkit, muodostaa se toisen haun.

 1. Rajamerkin sijaintitiedot
 2. Kiinteistörajan sijaintitiedot
 3. Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 4. Palstan sijaintitiedot
 5. Palstan laajat sijaintitiedot
 6. Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 7. Projisoidun palstan sijaintitiedot
 8. Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
 9. Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
 10. Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot
 11. Määräalan osan sijaintitiedot

Luvanvaraiset tuotteet

Alla olevista luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Maksut määräytyvät hakujen mukaan. Yksi haku voi sisältää useamman vastauksen. Esimerkiksi käyttöoikeusyksiköiden osan sijaintitietojen suorakaiderajaus kartalta on yksi haku sekä aineisto- että ylläpitomaksutaulukoon.

 1. Rekisteriyksiköt hakuehdoin
 2. Määräalat hakuehdoin
 3. Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
 4. Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin
 5. Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
 6. Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Alla olevista luvanvaraisista tuotteista peritään sekä aineisto- että ylläpitomaksua.  Maksut määräytyvät hakujen mukaan. Esimerkiksi viiden eri rekisteriyksikön perustiedoista muodostuu viisi hakua sekä aineisto- että ylläpitomaksutaulukoon.

 1. Rekisteriyksikön perustiedot
 2. Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
 3. Määräalan perustiedot
 4. Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
 5. Käyttöoikeusyksikön perustiedot
 6. Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
 7. Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Alla olevilla tuotteilla on tuotekohtainen hinta, näistä ei kerry ylläpitomaksua.

 1. Tiekunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/tiekunta)
 2. Rantakunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/rantakunta)

Taulukossa esitetään ylläpito- ja aineistomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Ylläpitomaksu (euroa vuodessa) Aineistomaksut (euroa vuodessa)
  Ilman ALV:a ALV 24 % Ilman ALV:a ALV 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
8700 Minimimaksu 220,00 278,80
8728 Rantakunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/rantakunta) 1,70 Ei arvonlisäveroa
8727 Tiekunnan yhteystiedot (tuotekohtaisesti hinta/tiekunta) 1,70 Ei arvonlisäveroa

Avoimet tuotteet (API avain)

Avoimet tuotteet (API avain) rajapintapalvelua saa käyttää vapaasti ja maksutta testaukseen sekä tuotantoon. Avoimen rajapintapalvelun käyttöön vaaditaan API-avain. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Palvelu Tuotteet Käyttäjätunnistus Palveluosoite
Avoimet tuotteet (API-avain) Avoimet, Simple API-avain https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/ 
       

Avoimesta rajapintapalvelusta on saatavilla vain simple-muotoisia tuotteita. Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Avoimet tuotteet (sopimus)

Avoimen rajapintapalvelun lisäksi avoimia tuotteita on saatavilla myös sopimuspalveluna. Jos teet sopimuksen avoimien paikkatietojen kyselypalvelusta, saat samalla sopimuksella mahdollisuuden käyttää muitakin avoimien paikkatietojen kyselypalveluita. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuspalvelusta on saatavilla sekä simple- että comblex-muotoisia tuotteita.


Avoimien paikkatietojen kyselypalvelun sopimukseen kuuluvat, ja tällä hetkellä käytössä olevat palvelut:

Avoimien paikkatietojen kyselypalvelun sopimukseen kuuluvat, mutta myöhemmin sopimukselliseen käyttöön tulevat palvelut:

Tiedotamme palvelujen liittämisestä sopimukselliseen rajapintapalveluun.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

 

Palvelu Tuotteet Käyttäjätunnistus Palveluosoite
Avoimet tuotteet, Sopimus

Avoimet Simple - tuotteet

Käyttäjätunnus

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/

Avoimet tuotteet, Sopimus Kaikki avoimet Käyttäjätunnus https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/

Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Luvanvaraiset tuotteet (sopimus)

Luvanvaraisten tuotteiden käyttö edellyttää KTJ-lain mukaista lupaa ja palvelun käyttöönotto sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa.

Luvanvaraisten tuotteiden käyttö edellyttää myös tietoturvavaatimusten täyttämistä, mm. tietojen käytön lokittamista. Lokitiedoista täytyy pystyä selvittämään:

 • kuka henkilö on käyttänyt tietoja,
 • mitä tietoja ja
 • milloin.

Lokitiedot tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle. Helpointa ne on toimittaa tietojen haussa käytettävän rajapintakyselyn mukana henkilön yksilöivänä tunnisteena. Eli HTTP-standardin mukaisessa Request Header-kentässä, joka on nimeltään "enduserid". Lue tarkemmin teknisestä kuvauksesta (linkki). Toinen vaihtoehto on toimittaa lokitiedot tiedostona Maanmittauslaitokselle kaksi kertaa vuodessa.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Verkkopalveluiden tuki lähettää sinulle hakemuslomakkeen ja tietoturvaliitteen täytettäväksi. Hakemuslomakkeesta ja tietoturvaliitteestä käy ilmi tarkemmat tietoturvavaatimukset.

Palvelu Tuotteet Käyttäjätunnistus Palveluosoite
Luvanvaraiset tuotteet (sopimus) Avoimet ja luvanvaraiset Simple -tuotteet Käyttäjätunnus https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/
Luvanvaraiset tuotteet (sopimus)

Kaikki avoimet ja luvanvaraiset tuotteet

ei kuitenkaan henkilötietoja

Käyttäjätunnus

 

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/

Luvanvaraiset tuotteet (sopimus)

Kaikki avoimet ja luvanvaraiset tuotteet

myös henkilötietoja sisältävät tuotteet

Käyttäjätunnus (vaatii oikeuden henkilötietoihin) https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/

Palvelu sisältää myös avoimet tuotteet. Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Rajapintapalvelujen käyttäjätunnuksen (palvelutunnus) ja salasanan käyttö

 Sopimuksen solmimisen jälkeen Maanmittauslaitos antaa asiakasorganisaatiolle käyttäjätunnuksen (palvelutunnuksen) ja salasanan. Tunnus ja salasana on tarkoitettu asiakkaan sovelluksen käyttöön. Tunnus-salasanayhdistelmä tulee tallentaa ohjelmaan niin, että sovelluksen loppukäyttäjä  ei saa sitä tietoonsa missään vaiheessa. Käyttäjien pääsyä palveluun tulee hallinnoida muulla tavoin ja varmistaa, että käyttöoikeudet palveluun ovat vain niillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä perusteella tarvitsevat luvanvaraisia kiinteistötietoja, eikä ylimääräisiä käyttöoikeuksia jää voimaan esimerkiksi työsuhteen päättyessä tai työtehtävien vaihtuessa.  Lupa ja sopimus edellyttävät, että käyttäjien oikeudet luvanvaraisiin tietoihin ovat ajantasalla.

Avoimet tuotteet

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (OGC API Features) avoimien tuotteiden (API-avain) palvelua voi käyttää maksutta tekniseen testaamiseen.

Luvanvaraiset tuotteet

Luvanvaraisia tuotteita voi testata koekäyttöympäristössä. Koekäyttö on maksutonta. Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain testaukseen. Testidatan pohjana on kiinteistörekisterin 12.10.2020 tilanne ja lisäksi testidata sisältää keksittyä dataa.

Koekäyttöympäristössä ei ole henkilötietoja sisältäviä tuotteita (tiekunnan ja rantakunnan yhteyshenkilöt). Koekäyttöympäristö sisältää myös avoimet tuotteet. Tietosisältö on kuvattu tarkemmin Koekäyttöympäristön teknisessä kuvauksessa.

Hae luvanvaraisten tuotteiden koekäyttöä lomakkeella.

Huom! Luvanvaraisten tuotteiden käyttöoikeuteen sisältyy aina automaattisesti myös avoimet tuotteet.

Lupa ja käyttäjätunnus koekäyttöympäristön käyttöön lähetetään hakijalle sähköpostilla. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.