Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Luvanvaraiset tuotteet (koekäyttö)

Palvelussa voi koekäyttää Kiinteistörekisterin luvanvaraisia tuotteita kohteista rekisteriyksikkö, määräala, käyttöoikeusyksikkö (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalue. Lisäksi palvelu sisältää  kiinteistörekisterin avoimet tuotteet (ml. kiinteistöjaotus). Palvelussa ei ole koekäytettävissä henkilötietoja sisältävät tuotteet (TiekunnanYhteystiedot ja RantakunnanYhteystiedot). 

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain testaukseen. Testidatan pohjana on kiinteistörekisterin 21.3.2023 tilanne ja lisäksi testidata sisältää keksittyä dataa.

Tuotteiden testaamiseen tarvitset koekäyttöluvan ja käyttäjätunnuksen. Myös pelkkien avoimien tuotteiden koekäyttö on mahdollista.  Katso lisää kohdasta ’Koekäyttö’.

Luvanvaraiset tuotteet (Koekäyttö)- rajapintapalvelua käytetään teknisesti samoin kuin tuotannollista palvelua, mutta eri palveluosoitteista. 

Tutustu tuotannollisen palvelun tekniseen kuvaukseen täällä: Tekninen kuvaus: Luvanvaraiset tuotteet. Korvaa tuotannollisen palvelun teknisessä ohjeistuksessa mainitut palveluosoitteet alla olevassa taulukossa mainitulla koekäytön palveluosoitteella: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/

Tuotannollisen palvelun tekninen kuvaus sisältää myös tuotteiden kuvaukset.

Koekäytettävä palvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavista osoitteista: 

 

Palvelu Käyttäjätunnistus Palveluosoite API-kuvaus Tuotteet

Luvanvarainen (koekäyttö),

Simple

Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/

API

Luvanvaraiset ja avoimet  simple-tuotteet

(ei henkilötietoja)

Luvanvarainen (koekäyttö),

kaikki ilman henkilötietoja

Käyttäjätunnus

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/

API

Kaikki luvanvaraiset ja avoimet tuotteet 

(ei henkilötietoja)

 

Esimerkkejä asiakassovelluksista

Luvanvarainen (koekäyttö), Simple:

Voit käyttää Simple – muotoisia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat), käyttöoikeusyksiköiden (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitietojen esittäminen. 

 

Luvanvarainen (koekäyttö), kaikki ilman henkilötietoja::

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun monimuotoisia tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja (esim. rekisteriyksikön, määräalan  tai käyttöoikeusyksikön perustiedot). 

 

Alla muutamia esimerkkikyselyitä koekäyttöön. Lisää esimerkkejä löytyy tuotannollisen palvelun teknisestä dokumentaatiosta. Korvaa tuotannollisen palvelun dokumentaatiossa esiintyvä kulloinenkin palveluosoite koekäytön osoitteella.

 

Kiinteistörajojen selailu kartalla: kiinteistörajat bbox-suorakaiderajauksella  (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Perustiedot rekisteriyksiköstä annetussa pisteessä (ETRS-TM35FIN koordinaatilla kysyttynä)

https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POINT(565448.001%206992568.973))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Palvelun aineistoa (testidataa) päivitetty 31.3.2023. Testidatan pohjaksi päivitetty kiinteistörekisterin 21.3.2023 tilanne. Lisäksi testidata sisältää keksittyä dataa. Aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain testaukseen

 

Bugikorjaus 22.11.2022 PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteella ja RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot-tuotteella alikohteiden geometriat   (kiinteistörajojen ja rajamerkkien geometriat) eivät tulleet pyydettyyn koordinaatistoon (oletuskoordinaatistoon tai annettuun koordinaatistoon), vaan ne tulostettiin virheellisesti aina koordinaatistoon EPSG:3067.

Bugikorjaus 24.8.2022. PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteen vastauksesta oli palstalta saattanut jäädä puuttumaan kiinteistörajoja (laajatSijaintitiedotKiinteistoraja-elementtejä) tietoineen

Julkaistu 06/2022