Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)

Palvelun kautta saat käyttöösi ajantasaisia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja. Palvelusta on myös mahdollista hakea kiinteistö-, määräala- ja laitostunnuksia erilaisilla hakuehdoilla, kuten kuntatunnuksella.

Tiedot tuotetaan ajantasaisesta Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

Palvelun tietoja voi käyttää vain organisaation omassa toiminnassa, eikä tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Organisaatio voi käyttää tietoja esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa, kiinteistönvälityksessä, kiinteistönarvioinnissa, luoton myöntämisessä ja valvonnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa sekä viranomaistoiminnassa.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen käyttö edellyttää KTJ-lain (453/2002) mukaista käyttölupaa. Käyttölupaa harkitaan tapauskohtaisesti. Palvelun käytöstä laaditaan myös sopimus, johon sisältyy tietoturvaliite. Käyttöluvalla ja sopimuksella asiakas sitoutuu huolehtimaan mm. henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä, organisaation käyttäjä- ja pääsynhallinnasta sekä KTJ-tietojen käsittelyn lokittamisesta.

Palvelun käyttö on maksullista ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Viranomaiskäyttö on maksutonta. Palvelua voi myös koekäyttää. Luvanvarainen koekäyttö on maksutonta määräajan.

Palvelussa on joka yö käyttökatko 23.15 - 01.00, jonka aikana rekisteritiedot päivittyvät. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.  

Alla olevassa taulukossa on kuvattu palvelusta saatavat tuotteet.

Tuotteet on saatavilla palvelusta tuotekokonaisuuksina, jotka vaihtelevat tuotteiden ja tietojen laajuuden mukaan. Tuotekokonaisuudet on esitelty Tuotteet -taulukon jälkeen.

Tuote

Tiedot
Perustiedot

Rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta mm. seuraavia tietoja:

 • kiinteistötunnus, kunta, nimi, rekisteröintipvm, maapinta-ala
 • määräalatunnus, sijaintirekisteriyksikkö, sijaintikunta, rekisteröintipvm
 • laitostunnus, kirjaamispvm, vuokranantaja, sijaintikohteet

Laitoksen perustiedot tuotteesta on kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisten ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja ei esitetä

Tuotteessa esitettävät henkilötiedot ovat kirjaamisasioiden käsittelyn aikaisia tietoja.

Lainhuutotiedot

Rekisteriyksiköstä, määräalasta ja erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta lainhuutotodistusta vastaavat tiedot: kohteen perustiedot, viimeisin kohteelle myönnetty lainhuuto sisältäen lainhuudon päivän ja asianumeron, omistusosuuden, lainhuudon saajan tiedot sekä saantotiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot. 

Tuotteesta on kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisten ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja ei esitetä

Tuotteessa esitettävät henkilötiedot ovat kirjaamisasioiden käsittelyn aikaisia tietoja.

Rasitustiedot

Rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta rasitustodistusta vastaavat tiedot: kohteen perustiedot, kohdetta rasittavat kiinnitykset sekä erityiset oikeudet ja muistutustiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteesta on kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisten ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja ei esitetä

Tuotteessa esitettävät henkilötiedot ovat kirjaamisasioiden käsittelyn aikaisia tietoja.

Vuokraoikeustiedot

Laitoksesta vuokraoikeustodistusta vastaavat tiedot: vuokraoikeuden perustiedot sekä voimassa oleva vuokraoikeuden haltija. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteesta on kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisten ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja ei esitetä

Tuotteessa esitettävät henkilötiedot ovat kirjaamisasioiden käsittelyn aikaisia tietoja.

Yhteystiedot

Kyselyllä saadaan rekisteriyksiköstä ja määräalasta hyväksytysti ratkaistujen lainhuutoasioiden saajien nimet ja osoitteet. Laitoksesta saadaan hyväksytysti ratkaistujen vuokraoikeuksien vuokralaisten nimet ja osoitteet. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteessa esitettävät henkilö- ja osoitetiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.

Henkilön omistukset Kyselyllä saadaan henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevia kohteita. Haku voidaan antaa vain viranomaisten käyttöön.
Rekisteriyksiköiden haku hakuehdoin Kyselyllä saadaan rekisteriyksiköiden kiinteistötunnuksia.
Määräalojen haku hakuehdoin Kyselyllä saadaan määräalojen ja erillisenä luovutettujen yhteisalueosuuksien määräalatunnuksia.
Laitosten haku hakuehdoin Kyselyllä saadaan laitosten laitostunnuksia.
Koodistot Kyselyllä saadaan koodistot koodiarvoineen ja selitteineen.

Tuotekokonaisuudet

Tuotteet on saatavilla palvelusta tuotekokonaisuuksina. Alla olevassa taulukossa on kuvattu mitä Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) tuotteita tuotekokonaisuudet sisältävät. Hakemuksessa valitaan jokin alla olevista tuotekokonaisuuksista (1-4). Lisäksi taulukossa on kerrottu, mikäli tuotteen haku pitää lokittaa.

 

Tuotteet ja tuoteversiot Tuotekokonaisuudet       Lokitusvaatimus

 

 

 

1) KTJ:n  laajat tiedot henkilötunnuksin 2) KTJ:n laajat tiedot ilman henkilötunnuksia 3) KTJ:n suppeat tiedot 4) KTJ:n suppeat tiedot ja kiinteistön omistajien yhteystiedot  
Perustiedot *) x x     x
Perustiedot, ilman henkilötunnusta *) x x     x
Perustiedot, ilman luonnollisten henkilöiden henkilötietoja *) x x     x
Lainhuutotiedot, kaikki henkilötiedot x       x
Lainhuutotiedot ilman henkilötunnusta = vain syntymäaika x x     x
Lainhuutotiedot ilman luonnollisten henkilöiden henkilötietoja x x     x
Rasitustiedot, kaikki henkilötiedot x       x
Rasitustiedot ilman henkilötunnusta = vain syntymäaika x x     x
Rasitustiedot ilman luonnollisten henkilöiden henkilötietoja x x     x
Vuokraoikeustiedot, kaikki henkilötiedot x       x
Vuokraoikeustiedot ilman henkilötunnusta = vain syntymäaika x x     x
Vuokraoikeustiedot ilman luonnollisten henkilöiden henkilötietoja x x     x
Yhteystiedot x x   x x
Rekisteriyksiköiden haku hakuehdoin x x x x  
Määräalan haku hakuehdoin x x x x  
Laitosten haku hakuehdoin x x x x  
Henkilön omistukset **) (x)       x

*) Henkilötietoja on vain laitoksen perustiedoissa.

**) Henkilön omistukset -tuote voidaan antaa vain joidenkin viranomaisten käyttöön.

 

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1011
Ylläpitomaksu/ palvelutunnus / kk
11,00 Ei arvonlisäveroa
8202
Lainhuutotiedot / rekisteriyksikkö
4,20 Ei arvonlisäveroa
8203
Rasitustiedot / rekisteriyksikkö
4,20 Ei arvonlisäveroa
8204
Vuokraoikeustiedot / rekisteriyksikkö
4,20 Ei arvonlisäveroa
8201
Laitoksen perustiedot / rekisteriyksikkö
0,30 Ei arvonlisäveroa
8205
Yhteystiedot / rekisteriyksikkö
1,80 Ei arvonlisäveroa
8241
Rekisteriyksiköiden haku hakuehdoin / haku
0,30 Ei arvonlisäveroa
8242
Määräalojen haku hakuehdoin / haku
0,30 Ei arvonlisäveroa
8243
Laitosten haku hakuehdoin / haku
0,30 Ei arvonlisäveroa
8245
Toimenpiteiden haku hakuehdoin / haku
0,30 Ei arvonlisäveroa

Ennen käyttöönottoa tutustu palvelusta saataviin tuotteisiin ja tuotekokonaisuuksiin Tuotteet -osiosta.

Rajapintapalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa sekä KTJ-lain (Laki kiinteistötietojärjestelmästä) mukaista käyttölupaa. Käyttöluvan lisäksi palvelun käytöstä tehdään sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun käyttölupa myönnetään hakemuksen perusteella. Käyttölupa voidaan myöntää, mikäli tietoja tarvitaan

 • yhdyskuntasuunnittelua,
 • kiinteistönvälitystä,
 • luoton myöntämistä tai valvontaa tai
 • muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten.

Suuri osa viranomaisista saa palvelun käyttöönsä ilman lupamenettelyä.

Käyttöluvan myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta. Tarvittaessa asiakastuki pyytää kirjallisesti lisätietoja yhteyshenkilöltä. Käyttölupaa ei kuitenkaan voida myöntää suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Hakemuksella voit hakea samalla organisaation käyttöön myös Kiinteistötietojen tulostepalvelua.

Hakemuksen lisäksi sinulle tulee tietoturvaliite täytettäväksi. Liitteessä sinua pyydetään kertomaan miten organisaatiossanne hoidatte henkilötietojen käsittelyn, organisaation käyttäjä- ja pääsynhallinnan sekä miten tulette järjestämään KTJ-tietojen lokittamisen. Lokitiedoista tulee käydä ilmi kuka henkilö on käyttänyt tietoja, mitä tietoja ja milloin. Lokitiedot tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle. Ensisijaisesti toivomme, että toimitat loppukäyttäjätiedon jokaisessa rajapintakyselyssä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa lokitiedot siirtotiedostona Maanmittauslaitokselle kaksi kertaa vuodessa. 

Sopimuksessa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille. Sopimukseen perustuvassa rajapinnan käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden. Palvelulle tarjotaan myös käyttöönoton tukea. Sopimukseen perustuva rajanpinnan käyttö on maksullista (katso kohta Hinnasto) ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

 Asiakastuki toimittaa sinulle hakemuksen ja tietoturvaliitteen täytettäväksi. Käyttölupaa harkitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja. Mikäli lupa tietojen käyttöön voidaan myöntää, toimitamme sopimuksen allekirjoitettavaksi.

Rajapintapalvelujen käyttäjätunnuksen (palvelutunnus) ja salasanan käyttö

Sopimuksen solmimisen jälkeen Maanmittauslaitos antaa asiakasorganisaatiolle käyttäjätunnuksen (palvelutunnuksen) ja salasanan. Tunnus ja salasana on tarkoitettu asiakkaan sovelluksen käyttöön. Tunnus-salasanayhdistelmä tulee tallentaa ohjelmaan niin, että sovelluksen loppukäyttäjä  ei saa sitä tietoonsa missään vaiheessa. Käyttäjien pääsyä palveluun tulee hallinnoida muulla tavoin ja varmistaa, että käyttöoikeudet palveluun ovat vain niillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä perusteella tarvitsevat luvanvaraisia kiinteistötietoja, eikä ylimääräisiä käyttöoikeuksia jää voimaan esimerkiksi työsuhteen päättyessä tai työtehtävien vaihtuessa.  Lupa ja sopimus edellyttävät, että käyttäjien oikeudet luvanvaraisiin tietoihin ovat ajantasalla.

 

Voit testata Kiinteistötietojen kyselypalvelua (REST) koekäyttöpalvelussa maksutta. Tutustu koekäyttöpalvelun kuvaukseen. 

Koekäyttöpalvelun tuotteet ja kyselyt ovat samoja mitä tuotantoympäristössä, mutta data on staattinen kopio lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tilanteesta. Juridisten ja luonnollisten henkilöiden tiedot eivät ole todellisia.

Palvelun käyttöön tarvitaan koekäyttölupa ja käyttäjätunnus. Ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Kirjoita viestiin

 • millaista palvelua olet suunnittelemassa
 • millaiseen käyttötarkoitukseen tuotantopalvelun tietoja on tarkoitus hyödyntää ja
 • kuka tietoja käyttää.

Koekäyttöpalvelun käyttöön myönnetään lupa, joka on voimassa kuusi kuukautta. Testaus on maksutonta.

Koekäyttö on tarkoitettu vain tekniseen testaamiseen. Oikeiden ja ajantasaisten tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista (katso kohta Ota käyttöösi).

 

Tuki

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Sopimuksiin ja käyttäjätunnuksiin liittyvää tukea saat osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla

Tutustu myös näihin

Kiinteistötietojen tulostepalvelu

Palvelun kautta saat käyttöösi ajantasaisia kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin otteita ja tulosteita.

Lue lisää

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta saat käyttöösi kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Palvelusta saa myös tietoja käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. Lisäksi palvelusta on saatavissa myös kunnan rekisterinpitoalueiden sijainnit.

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?