Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) koekäyttöpalvelu

Voit testata Kiinteistötietojen kyselypalvelusta (REST) saatavia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tuotteita koekäyttöpalvelussa. Koekäyttöpalvelun tuotteet ja kyselyt ovat samoja mitä tuotantoympäristössä, mutta data on staattinen kopio lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tilanteesta. Juridisten ja luonnollisten henkilöiden tiedot eivät ole todellisia.

Koekäyttöpalvelu on käytettävissä 24/7.

Käyttöönotto

Palvelun käyttöön tarvitaan koekäyttölupa ja käyttäjätunnus. Ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Kirjoita viestiin

 • millaista palvelua olet suunnittelemassa
 • millaiseen käyttötarkoitukseen tuotantopalvelun tietoja on tarkoitus hyödyntää ja
 • kuka tietoja käyttää.

Koekäyttöpalvelun käyttöön myönnetään lupa, joka on voimassa kuusi kuukautta. Testaus on maksutonta.

Palveluosoitteet ja esimerkkejä kyselyistä löydät osiosta Kyselyt ja esimerkit.

Kaikki tuotantopalvelun tuotteet ovat koekäytettävissä. Tuotantopalvelun kyselyosoitteesta saa koekäyttöpalvelun osoitteen vaihtamalla osoitteen alkuun ktjws.nls.fi -> ktjwsint.nls.fi

Alla on koottuna joitakin esimerkkihakuja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoihin koekäyttöpalvelussa. Katso lisää esimerkkejä kyselyistä Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) teknisestä kuvauksesta

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kohdetunnus=99800100080006

 • henkilötunnukselliset tiedot
  • voimassaoleva lainhuuto (nykyinen omistaja)
  • kohteen uusi luovutus (uusi omistaja)
  • kohteella uuden omistajan lainhuuto vireillä
  • yhteystiedot

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kohdetunnus=99800100080006

 • kohteeseen kohdistuvat rasitukset, henkilötunnukselliset tiedot
  • Muulle kuin kiinteistön omistajalle perustetut oikeudet
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L1)
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L2)
   • Muu käyttöoikeus
  • Kohteen omistaja: Kiinnitys, sähköinen panttikirja, uudelle saajalle

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kohdetunnus=99800300060001

 • henkilötunnukselliset tiedot
  • voimassaoleva lainhuuto (nykyinen omistaja)
  • kohteen uusi luovutus (uusi omistaja)
  • kohteella uuden omistajan lainhuuto vireillä
  • yhteystiedot

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kohdetunnus=99800300060001

 • kohteeseen kohdistuvat seuraavat rasitukset, henkilötunnukselliset tiedot
  • Muulle kuin kiinteistön omistajalle perustetut oikeudet
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L1)
    • Erityisen oikeuden muutos vireillä
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L3)
    • Erityisen oikeuden muutosasia vireillä (vuokraoikeuden siirto)
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L4)
   • Erityinen oikeus: Muu käyttöoikeus
  • Kiinnitys, sähköinen panttikirja (siirretty uudelle omistajalle)
  • Kiinnitys, sähköinen panttikirja ( siirretty uudelle omistajalle)

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kohdetunnus=99800300290006

 • henkilötunnukselliset tiedot
  • voimassaoleva lainhuuto (nykyinen omistaja)
  • kohteen uusi luovutus (uusi omistaja), luovutus ½ (puolet) kohteesta
  • kohteella uuden omistajan lainhuuto vireillä
  • yhteystiedot

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kohdetunnus=99800300290006

 • kohteeseen kohdistuvat seuraavat rasitukset, henkilötunnukselliset tiedot
  • Muulle kuin kiinteistön omistajalle perustetut oikeudet
   • Erityinen oikeus: Vuokraoikeus, laitos (L2)
   • Erityinen oikeus: Muu käyttöoikeus
   • Kiinnitys, sähköisen panttikirjan saaja uusi omistaja (luovutuksen saaja)
   •  

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kohdetunnus=99800400180006

 • henkilötunnukselliset tiedot
  • voimassaoleva lainhuuto (kaksi nykyistä omistajaa)
  • kohteesta luovutettu uusi määräala
  • kohteella uuden omistajan lainhuuto vireillä määräalaan, jonka tunnus puuttuu
  • yhteystiedot
  •  

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kohdetunnus=99800400180006

 • kohteeseen kohdistuvat seuraavat rasitukset, henkilötunnukselliset tiedot
  • kiinnitys, sähköisen panttikirjan saaja kiinteistön omistajat

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kohdetunnus=99840300040006

 • henkilötunnukselliset tiedot
  • voimassaoleva lainhuuto (kaksi nykyistä omistajaa)
  • kohteesta luovutettu uusi määräala
  • kohteella uuden omistajan lainhuuto vireillä määräalaan (on määräalatunnus)
  • yhteystiedot

https://ktjwsint.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kohdetunnus=998403-00040006

 • kohteeseen kohdistuvat seuraavat rasitukset, henkilötunnukselliset tiedot
  • kohteella ei ole rasituksia

Edellä olevan henkilötunnuksen sisältävän haun lisäksi voi koekäyttöpalvelussa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin kysellä tietoja ilman henkilötunnusta (vain syntymäaika) tai ilman henkilötietoja seuraavilla hakuehdoilla (esimerkkinä kohde 99800100080006):

Lainhuutotiedot:

Rasitustiedot:

Koekäyttöpalvelun aineistossa on seuraavat 3D-tietoja sisältävät kohteet

Tontti, peruskiinteistön yläpuolinen,167-44-5-2

 • Tontti, peruskiinteistön alapuolinen, 167-44-5-3
 • Tila, jolla peruskiinteistön ylä- ja alapuolinen määräala, 167-436-5-7
 • Määräala, peruskiinteistön yläpuolinen, 167-436-5-7-M601
 • Määräala, peruskiinteistön alapuolinen, 167-436-5-7-M602
 • Laitos, jolla peruskiinteistön yläpuolinen sijaintikohde, 45-407-21-215-L1
 • Laitos, jolla peruskiinteistön alapuolinen sijaintikohde, 167-44-5-3-L1

Koekäyttöpalvelun aineisto sisältää myös noin 1000 kiinteistön testiaineiston, joka on sama aineisto kuin testiaineisto.fi -palvelussa. Testiaineistossa on käytetty testikuntatunnusta 998. Testiaineistopalvelu on Digi- ja väestötietoviraston, Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen sekä Verohallinnon yhteishanke.