Hyppää pääsisältöön

Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST)

Palvelun kautta saat käyttöösi Maanmittauslaitoksen sähköisessä arkistossa olevia tietoja; asiakirjoja, toimituskarttoja sekä asiakirjojen kuvailu- ja arkistometatietoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakkaalla on jo käytössään Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) ja Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST). Palvelun käytöstä laaditaan sopimus. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö on rajattu vain viranomaisille.

Palvelu on käytettävissä ma - su klo 00.15 - 23.15. Rajapinnan tuki palvelee ma -pe klo 8 - 16.

Tuote Tiedot
Arkistoasiakirja (pdf, jpg)

Maanmittaustoimitusten asiakirjat, toimituslajista riippuen mm.:

  • Sisällysluettelo, joka helpottaa toimituksen kokonaisuuden hahmottamista.
  • Toimituspöytäkirja, jossa kuvataan toimituksen kulku, asianosaiset, esitetyt vaatimukset, ratkaisut ja perustelut.
  • Toimituskartta, jossa kuvataan toimituksen kohde, sijainti, käyttöoikeudet, rajat ja rajamerkit.
  • Rajamerkkiluettelo, jossa kuvataan toimituksen kohteen rajamerkkien koordinaatit sekä rajamerkin laatu.
  • Jaotusasiakirja (lohkomiskirja tai jakokirja), joka kertoo muodostetut rekisteriyksiköt ja niiden tiedot kuten nimen, pinta-alat ja osuudet yhteisiin.

Kirjaamisasioiden asiakirjat:

  • Hakemus, josta selviää mm. haettava rakaisu, kohdetiedot ja hakijat.
  • Päätösasiakirjan liiitteet ovat asiakkaan toimittamia liitteitä, jotka on valittu päätöksen perusteeksi, mm. kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja, liiketoimintaan liittyvät sopimukset, jolloin asiakirjat ovat usein salassa pidettäviä.
  • Päätös, esim. lainhuutopäätös.
Arkistoasian ja asiakirjojen metatiedot
  • Arkistoasian metatiedoista käyvät ilmi mm. asia- tai arkistotunnus, joka on yhden toimituksen tai kirjaamisasian tunniste.
  • Asiakirjojen metatiedoista käy ilmi mm. asiakirjan nimeke, joka sisältää kohdekiinteistön tunnisteen ja asian tyypin, esim. lohkominen, rajankäynti, yleistietoimitus, lainhuuto. Metatiedot kertovat myös, mistä asiakirjatyypistä on kyse.

Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST)

Arkistoasiakirjojen kyselypalvelun (REST) asiakirjatiedostot ovat maksullisia. Palvelusta saatavat asiakirjojen kuvailutiedot ja arkistometatiedot, joiden perusteella asiakirjahaut tehdään, ovat maksuttomia. Julkishallinnon viranomaisilta ei peritä ylläpitomaksua viranomaistoimintaa varten.

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 204 € / vuosi.

Palvelun ylläpitomaksu perustuu asiakirjahakuihin. Kaikki asiakirjahaut lasketaan yhteen tunnuskohtaisesti ja laskutetaan todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
50 286 €
100 399 €
250 634 €
500 899 €
1000 1 267 €
2000 1 788 €
3000 2 197 €
4000 2 534 €
5000 2 830 €
7500 3 474 €
10000 4 006 €
50000 8 961 €
75000 10 974 €
100000 12 761 €
150000 15 521 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1020
Minimimaksu
204,00 Ei arvonlisäveroa

Rajapintapalvelu käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa sekä henkilötietoja sisältävien ja salassa pidettävien asiakirjojen osalta erillistä käyttölupaa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille. Tietyissä tapauksissa asiakkaan on toimitettava Maanmittauslaitokselle myös tietoturvaselvitys.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

 

Rajapintapalvelua voi koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?