Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)

Yhteys palvelun ja asiakkaan välillä on SSL-suojattu (Secure Socket Layer, HTTPS-protokolla). Palveluun pitää kirjautua sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Käytössä on HTTP Basic Authentication -tunnistus, jonka on oltava mukana jokaisessa pyynnössä. Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) kerää hakuihin liittyviä tilasto- ja laskutustietoja palvelupyyntöjen perusteella käyttäjätunnuksittain jaoteltuna.

Palvelu on käytettävissä ma - su klo 00.15 - 23.15.

Loppukäyttäjien lokitus

Kiinteistötietojen tulostepalvelun palvelinjärjestelmässä tallennetaan lokeihin tietoa myös asiakassovelluksessa tunnistetusta loppukäyttäjästä, mikäli asiakassovellus välittää rajapintapalvelulle loppukäyttäjää identifioivan tunnisteen kunkin rajapintapyynnön yhteydessä. 

Teknisesti rajapintapalvelun kutsuissa tunniste tulee välittää HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid" ja jonka arvon tulee olla merkkijono (välilyönnit ei sallittuja, pituus max. 60 merkkiä).  Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta kuitenkin siten, että tarvittaessa tunnisteen perusteella on selvitettävissä loppukäyttäjä asiakassovelluksen ylläpitäjän toimesta.

Yleistä lisätietoa HTTP:n Request Header-kentistä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header 

Lokitietojen siirron toimivuus on hyvä varmistaa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Lisäksi lokitietoja tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee poistaa.

Palvelun skeemat

 Koko palvelun skeemat zip-pakettina:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-6.0-src.zip (voit kopioida osoitteen selaimen osoiteriville, mikäli se ei ala latautua linkkiä klikkaamalla)

Skeemat tuotteittain

Tuote Skeema
Perustiedot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/perustiedot/2018/02/01/PerustiedotKysely.xsd
Lainhuutotiedot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/lainhuutotiedot/2018/02/01/LainhuutotiedotKysely.xsd
Rasitustiedot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/rasitustiedot/2018/02/01/RasitustiedotKysely.xsd
Vuokraoikeustiedot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/vuokraoikeustiedot/2018/02/01/VuokraoikeustiedotKysely.xsd
Henkilön omistukset http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/omistustiedot/2018/02/01/OmistustiedotKysely.xsd
Rekisteriyksiköiden haku hakuehdoin http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/perustiedot/2018/02/01/PerustiedotKysely.xsd
Määräalojen haku hakuehdoin http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/perustiedot/2018/02/01/PerustiedotKysely.xsd
Laitosten haku hakuehdoin http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/perustiedot/2018/02/01/PerustiedotKysely.xsd
Yhteystiedot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/kyselypalvelu/yhteystiedot/2018/02/01/YhteystiedotKysely.xsd
Koodistot http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/api/yhteiset/2018/02/01/Koodistot.xsd

 

Perustiedot

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Perustiedot voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta (rekisteriyksikkö, määräala ja laitos) kerrallaan.  

Laitoksen perustiedoissa esitetään henkilötietoja. Eri asiakasryhmiä varten on olemassa seuraavat tuoteversiot:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön henkilötietoja ei esitetä

  

 Hakuparametrit

Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
maaraalatunnus määräalatunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
laitostunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus

kiinteistötunnus, määräalatunnus, 

laitostunnus

Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

Esimerkiksi perustiedot laitoksesta, kaikki henkilötiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/kohde/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi perustiedot laitoksesta ilman henkilötunnusta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot_ilman_henkilotunnusta/kohde/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi perustiedot laitoksesta ilman henkilötietoja:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot_ilman_henkilotietoja/kohde/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Lainhuutotiedot

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Lainhuutotiedot voidaan pyytää sadasta kohteesta (rekisteriyksikkö ja määräala) kerrallaan.

Eri asiakasryhmiä varten on olemassa seuraavat tuoteversiot:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön henkilötietoja ei esitetä

Hakuparametrit

Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
maaraalatunnus määräalatunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus kiinteistötunnus, määräalatunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

Esimerkiksi lainhuutotiedot rekisteriyksiköstä, kaikki henkilötiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-101 

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi lainhuutotiedot rekisteriyksiköstä ilman henkilötunnusta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot_ilman_henkilotunnusta/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-101 

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi lainhuutotiedot rekisteriyksiköstä ilman henkilötietoja:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/lainhuutotiedot_ilman_henkilotietoja/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-101 

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Rasitustiedot

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Rasitustiedot voidaan pyytää sadasta kohteesta (rekisteriyksikkö, määräala tai laitos) kerrallaan.

Eri asiakasryhmiä varten on olemassa seuraavat tuoteversiot:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön henkilötietoja ei esitetä

  

Hakuparametrit

Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
maaraalatunnus määräalatunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
laitostunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus

kiinteistötunnus, määräalatunnus,

laitostunnus

Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

Esimerkiksi rasitustiedot rekisteriyksiköstä, kaikki henkilötiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-115 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Esimerkiksi rasitustiedot rekisteriyksiköstä ilman henkilötunnusta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot_ilman_henkilotunnusta/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-115 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Esimerkiksi rasitustiedot rekisteriyksiköstä ilman henkilötietoja:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/rasitustiedot_ilman_henkilotietoja/xml?kiinteistotunnus=858-416-3-115 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Vuokraoikeustiedot

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Vuokraoikeustiedot voidaan pyytää sadasta kohteesta (laitos) kerrallaan.

Eri asiakasryhmiä varten on olemassa seuraavat tuoteversiot:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön henkilötietoja ei esitetä

Hakuparametrit

Nimi  Arvot Kuvaus
laitostunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

Esimerkiksi vuokraoikeustiedot laitoksesta, kaikki henkilötiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/vuokraoikeustiedot/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi vuokraoikeustiedot laitoksesta ilman henkilötunnusta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/vuokraoikeustiedot_ilman_henkilotunnusta/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Esimerkiksi vuokraoikeustiedot laitoksesta ilman henkilötietoja:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/vuokraoikeustiedot_ilman_henkilotietoja/xml?laitostunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Henkilön omistukset

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Henkilön omistukset voidaan pyytää yhdeltä omistajalta  (henkilö- tai y-tunnus) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
henkilotunnus henkilötunnus 0..1 Kirjainkoko ei merkitsevä
ytunnus y-tunnus 0..1  
tunnus henkilötunnus, y-tunnus 0..1 Kirjainkoko ei merkitsevä
kunta kuntatunnus 0..1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna.
rooli

Koodiston Rooli arvot:

LHHS = Lainhuudon saaja

LVSA = Luovutuksen saaja

LHOS = Omistusoikeuden saaja

EOVU = Vuokralainen

LHHV = Hallinnoiva viranomainen

0..n Koodiston muut arvot eivät ole sallittuja.
kohdelaji

Sallitut arvot:

KI = Rekisteriyksikkö

MA = Määräala

RT = Rekisteröity tontinvuokraoikeus

VO = Vuokraoikeus, jolla on laitostunnus

0..n  

Esimerkiksi henkilön omistukset henkilötunnuksella:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/omistustiedot/tunnus/xml?henkilotunnus=xxxxxx-xxxx

Esimerkkitiedosto vastauksesta 

Rekisteriyksiköiden haku hakuehdoin

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. 

Hakutapa: Rekisteriyksiköiden haku kiinteistötunnuksella 

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta sadalla kohteella (rekisteriyksikkö) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus kiinteistötunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  
rekisteriyksikkolaji Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot 0..n  
maapintaalaAlku Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin alkuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
maapintaalaLoppu Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin loppuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/rekisteriyksikko/kohde/xml?kiinteistotunnus=91-17-16-1

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Hakutapa: Rekisteriyksiköiden haku kunnalla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta yhdellä kohteella (kunta) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
kunta kuntatunnus 1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
rekisteriyksikonNimi Rekisteriyksikön nimi tai nimen osa ja jokerimerkki, esim. koivikk* 0..1 Kirjainkoko ei merkitsevä. Ehdossa voidaan antaa nimen alkuosa, jokerimerkkinä tähti (*).
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  
rekisteriyksikkolaji Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot 0..n  
maapintaalaAlku Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin alkuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
maapintaalaLoppu Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin loppuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.

Esimerkiksi haku kuntaparametrilla: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/rekisteriyksikko/kunta/xml?kunta=261

Esimerkiksi haku kunta- ja rekisteriyksikonNimi -parametreilla: 

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/rekisteriyksikko/kunta/xml?rekisteriyksikonNimi=Koivula&kunta=261 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

 

Hakutapa: Rekisteriyksiköiden haku muutoksilla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta rekisterissä muuttuneista kohteista. Kysely palauttaa rekisteriyksiköt, jotka ovat muuttuneet annetun muutostapahtumalajin mukaisesti annetulla aikavälillä. Vastaukseen tulostetaan myös annetuilla hakuparametreilla löytyneet muutostapahtumat.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
muutostapahtumalaji Koodiston Muutostapahtumalaji arvot 1

Poimitaan rekisteriyksiköt, joissa on tapahtunut annetun muutostapahtumalajin mukainen muutos.

Muutostapahtumalajit

muutospvmAlku Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin alkupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
muutospvmLoppu Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin loppupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
kunta kuntatunnus 0..1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Kuntatunnuksen pois jättäminen tekee haun koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  
rekisteriyksikkolaji Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot 0..n  
maapintaalaAlku Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin alkuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
maapintaalaLoppu Pinta-ala neliömetreinä, kokonaisluku 0..1 Pinta-alavälin loppuarvo. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.

Esimerkiksi uudet rekisteriyksiköt 16.-17.2.2015 Espoosta: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/rekisteriyksikko/muutos/xml?muutostapahtumalaji=203&muutospvmAlku=2015-02-16&muutospvmLoppu=2015-02-17&kunta=049

Esimerkkitiedosto vastauksesta

 

Määräalojen haku hakuehdoin 

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. 

Hakutapa: Määräalojen haku määräalatunnuksella

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta sadalla kohteella (määräala) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
maaraalatunnus määräalatunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus määräalatunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/maaraala/kohde/xml?kohdetunnus=05040100010012M0601

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Hakutapa: Määräalojen haku kunnalla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta yhdellä kohteella (kunta) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
kunta kuntatunnus 1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/maaraala/kunta/xml?kunta=050

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Hakutapa: Määräalojen haku muutoksilla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta rekisterissä muuttuneista kohteista. Kysely palauttaa määräalat, jotka ovat muuttuneet annetun muutostapahtumalajin mukaisesti annetulla aikavälillä. Vastaukseen tulostetaan myös annetuilla hakuparametreilla löytyneet muutostapahtumat.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
muutostapahtumalaji Koodiston Muutostapahtumalaji arvot 1

Poimitaan määräalat, joissa on tapahtunut annetun muutostapahtumalajin mukainen muutos.

Muutostapahtumalajit

muutospvmAlku Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin alkupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
muutospvmLoppu Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin loppupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
kunta kuntatunnus 0..1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Kuntatunnuksen pois jättäminen tekee haun koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi uudet määräalat 16.-17.2.2015 Espoosta: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/maaraala/muutos/xml?muutostapahtumalaji=203&muutospvmAlku=2015-02-16&muutospvmLoppu=2015-02-17&kunta=049

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Laitosten haku hakuehdoin

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. 

Hakutapa: Laitosten haku laitostunnuksella

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta sadalla kohteella (laitos) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
laitostunnus laitostunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus laitostunnus 1..n Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

0 = Vireillä

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/laitos/kohde/xml?kohdetunnus=05040100020047L0001

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Hakutapa: Laitosten haku kunnalla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta yhdellä kohteella (kunta) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
kunta kuntatunnus 1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

0 = Vireillä

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/laitos/kunta/xml?kunta=050 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Hakutapa: Laitosten haku kiinteistötunnuksella

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta sadalla kohteella (kiinteistötunnus) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus

kohdetunnus

kiinteistotunnus

kiinteistötunnus 0..100 Sekä normaalimuoto ja tavuviivamuoto tuettuna
olotila

Koodiston Olotila arvot:

0 = Vireillä

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/laitos/kiinteisto/xml?kiinteistotunnus=91-10-631-5

Hakutapa: Laitosten haku muutoksilla

Hakutavalla voidaan pyytää xml-rakennetta rekisterissä muuttuneista kohteista. Kysely palauttaa laitokset, jotka ovat muuttuneet annetun muutostapahtumalajin mukaisesti annetulla aikavälillä. Vastaukseen tulostetaan myös annetuilla hakuparametreilla löytyneet muutostapahtumat.

Hakuparametrit

Nimi Arvot Lkm Kuvaus
muutostapahtumalaji Koodiston Muutostapahtumalaji arvot 1

Poimitaan laitokset, joissa on tapahtunut annetun muutostapahtumalajin mukainen muutos.

Muutostapahtumalajit

muutospvmAlku Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin alkupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
muutospvmLoppu Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp 1 Muutosaikavälin loppupäivä. Raja-arvo sisältyy hakutulokseen.
kunta kuntatunnus 0..1 Sekä etunollallinen että etunollaton kuntatunnus tuettuna. Kuntatunnuksen pois jättäminen tekee haun koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
olotila

Koodiston Olotila arvot:

0 = Vireillä

1 = Voimassaoleva

2 = Lakannut

0..n  

Esimerkiksi laitokset, joilla vuokraoikeuden muutos on hyväksytty lainvoimaisesti 8.-12.12.2014 Espoosta: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/perustiedot/laitos/muutos/xml?muutostapahtumalaji=112&muutospvmAlku=2014-12-08&muutospvmLoppu=2014-12-12&kunta=049

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Yhteystiedot 

XML-rakenne pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Yhteystiedot voidaan pyytää sadasta kohteesta (rekisteriyksikkö, määräala tai laitos) kerrallaan.

Hakuparametrit

Nimi  Arvot Kuvaus
 kiinteistotunnus  kiinteistötunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 maaraalatunnus  määräalatunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 laitostunnus  laitostunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 kohdetunnus

 kiinteistötunnus, 

 määräalatunnus,

 laitostunnus

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

Esimerkiksi yhteystiedot useasta kohteesta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/yhteystiedot/xml?kohdetunnus=638-414-1-301-M603,858-416-3-101,698-3-101-19-L1,444-1-106-12 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

Koodistot

Koodistojen nimet ja arvot xml-muodossa. Koodiston avaaminen vaatii käyttäjätunnuksen.

Url: https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/koodistot/xml

Sovellusversio 6.0 (suunniteltu käyttöönotto helmikuu 2018)

Kaikki skeematiedostot zip-pakettina

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 5.2 (suunniteltu käyttöönotto 5.10.2017)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 5.1 (suunniteltu käyttöönotto 1.6.2017)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 5.0 (9.2.2017)

Kaikki skeematiedostot zip-pakettina (Päivitetty 22.12.2016, edellinen päivitys 30.11.2016)

Esimerkkitiedosto (Lainhuutotiedot) 

Sovellusversio 4.2 (8.10.2016)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Käyttöönoton aiheuttama käyttökatko palvelussa perjantaina 7.10. klo 16:30 alkaen. Palvelu on käytettävissä viimeistään lauantaina 8.10. klo 16:00.

Sovellusversio 4.1 (12.5.2016)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 4.0 (17.3.2016)

Käyttökatko palvelussa 16.3.2016 klo 17:00 - 17.3.2016 klo 8:00.

Tiedote 3.3.2016

Tiedote 15.1.2016

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 3.3 (3.12.2015)

Käyttökatko palvelussa 2.12.2015 klo 16:30 - 3.12.2015 klo 8:00. Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 3.2 (8.10.2015)

Käyttökatko palvelussa 7.10.2015 klo 16:15 - 8.10.2015 klo 8:00.

Tiedote 17.9.2015

Tiedote 14.7.2015

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 3.1 (4.6.2015)

Käyttökatko palvelussa 3.6.2015 klo 16:30 - 4.6.2015 klo 8:00. Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 3.0 (2.3.2015)

Tiedote 19.3.2015

Tiedote 23.2.2015

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 2.4 (1.10.2014)

Tiedote 26.9.2014

Tiedote 19.5.2014

Tiedote 7.5.2014

Version kaikki skeematiedostot zip-pakettina:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-2.4-src.zip

Koodistot ja koodistomuutokset

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 2.3 (4.6.2014)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 2.2 (14.4.2014)

Tiedote 7.4.2014

Sovellusversio 2.1 (10.2.2014)

Tiedote 4.2.2014

Tiedote 2.10.2013

Sovellusversio 2.0 (23.10.2013)

Tiedote 2.10.2013

Palveluun kytkeytymiseen tai saatavuuteen sekä tietoliikenteeseen liittyvistä virhe-tilanteista palautetaan asiakassovellukselle virheilmoitus HTTP-virhekoodeina. Mm. seuraavat virhekoodit voivat tulla kyseeseen:

Virhekoodi HTTP-tunnus Selitys
400 Bad Request Hakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä.
401 Unauthorized Palvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
403 Forbidden Käyttäjälle ei ole oikeuksia tuotteeseen
500 Internal Server Error Pyyntöä käsiteltäessä tapahtunut jokin odottamaton virhetilanne.
503 Service Unavailable Palvelussa on liikaa ruuhkaa tai samalla käyttäjällä on liian monta samanaikaista pyyntöä.