Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet (sopimus)

Palvelun kautta saat käyttöösi kiinteistörekisterin avoimet tuotteet (ml. kiinteistöjaotus).

Palvelun käyttöönotto vaatii sopimusta. Katso lisää kohdasta ’Ota käyttöösi’.

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavista osoitteista: 

PalveluKäyttäjätunnistusPalveluosoiteAPI-kuvausTuotteet

Avoin, 

Simple 

Käyttäjätunnushttps://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/APIAvoimet simple-tuotteet

Avoin, 

kaikki

Käyttäjätunnushttps://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/APIKaikki avoimet tuotteet

Yleistä

Rajapinnan tietotuotteet ovat muotoa GeoJSON 

Oletuskoordinaatisto on OGC API Features -standardin ja GeoJSON-spesifikaation mukaisesti WGS84 lon-lat (tunniste CRS84) maantieteellinen koordinaatisto. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja, WGS84-koordinaatistoa EPSG:4326 tunnisteella, ETRS89 (2D) maantieteellistä koordinaatistoa sekä Web Mercator -koordinaatistoa.

Osa kyselyparametreista ja kohteiden ominaisuustiedoista on mallinnettu koodistoarvoina, joiden selitystekstit on julkaistu erillisen luettelopalvelun kautta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Esimerkkejä asiakassovelluksista

Avoin, Simple:

Voit käyttää Simple – muotoisia avoimia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat) sijaintitietojen esittäminen. 

Avoin, kaikki:

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun monimuotoisia tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja (esim. rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot).

Alasvetovalikosta Aineistot ja tuotteet löytyy lisää tietoa tuotteista.

Aineisto

Palvelusta tarjottavat tiedot tuotetaan ajantasaisesta Kiinteistörekisteristä. Palvelusta tarjottavat tiedot päivitetään vastaamaan Kiinteistörekisterin kulloistakin rekisteritilannetta.

Normaalitilanteessa palvelusta tarjottavat tiedot vastaavat Kiinteistörekisterin rekisteritilannetta. Palvelusta tarjottavien tietojen ajantasaisuutta Kiinteistörekisteriin nähden kuvaa rekisteritilanteen tiedot. 

Rekisteritilanteen tiedot esitetaan .json-formaatissa meta-osiossa: . 

 • rekisteritilanneAjantasalla
  • onko tieto ajantasalla Kiinteistörekisteriin nähden
 • rekisteritilannepvm
  • se virallinen Kiinteistörekisterin rekisteröintipäivämäärä, jonka mukaisia tiedot ovat

Tuotteet

Palvelu sisältää alla olevassa taulukossa esitellyt avoimet tuotteet. Taulukossa tuotteiden tietosisältö on kuvattu UML-kaavioina. UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi päätellä .json -vastauksen rakenteellista muotoa. UML-kaavioissa attribuuttien tyyppeinä esiintyy koodistoja esim. Rajamerkkilaji, jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf).

Tuotteista löytyy  lisäksi esimerkit .json-formaatissa otsikon Rajapinnan kyselypalvelutuotteet alta. 

Avoimet tuotteet 
TuoteKuvausTiedot
Rajamerkin sijaintitiedot

rajamerkin sijainti ja muut tiedot esim. numero ja  tasosijaintitarkkuus

Rajamerkin tasosijaintitarkkuus on tasosijainnin (pohjois- ja itäkoordinaatit) pistekeskivirhe metreinä.
Tasosijaintitarkkuuden arvo on määritetty tarkasti silloin, kun rajamerkin lähdeaineiston arvona on  Kiinteistötoimitus (2020 ->) (eli RajamerkinSijaintitiedot-tuotteella lahdeaineisto on 60)
Jos lähdeaineiston arvona on joku muu, niin tasosijaintitarkkuuden arvo on arvio sijainnin tarkkuudesta.

UML-kaavio
Kiinteistörajan sijaintitiedotkiinteistörajan sijainti ja muut tiedot esim. kiinteistörajalaji ja interpolointitapaUML-kaavio
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedotpalstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto UML-kaavio
Palstan sijaintitiedotpalstan sijainti ja palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto UML-kaavio
Palstan laajat sijaintitiedotpalstan sijainti ja palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto, sekä palstan kiinteistörajat ja kuhunkin kiinteistörajaan liittyvät rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineenUML-kaavio
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto ja lisäksi rekisteriyksikön suhde peruskiinteistöön

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

UML-kaavio
Projisoidun palstan sijaintitiedot

projisoidun palstan sijainti ja kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto ja lisäksi rekisteriyksikön suhde peruskiinteistöön

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

UML-kaavio
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön  sekä

2D-kiinteistön palstat ja kuhunkin palstaan liittyvät kiinteistörajat ja kuhunkin kiinteistörajaan liittyvät rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen tai 3D-kiinteistöjen osalta rekisteriyksikön projisoitu palsta sijainti-ja ominaisuustietoineen

UML-kaavio
Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, rekisteriyksikön kuntatiedot (rekisteriyksikön nykyisen sijaintikunnan ominaisuustiedot), 3D-kiinteistöistä ylin ja alin korkeus sekä

lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

Tuote ei sisällä sijaintitietoja.

UML-kaavio
Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

rekisteriyksikön nykyisen sijaintikunnan ominaisuustiedot sekä mahdollisten aiempien sijaintikuntien ominaisuustiedot vuodesta 2014 lähtien 

Tuote ei sisällä sijaintitietoja.

UML-kaavio
Määräalan osan sijaintitiedot

mm. määräalan osan sijainti ja määräalatunnuksen sijainti, määräalatunnus ja määräalatunnuksen esitysmuoto ja lisäksi määräalan suhde peruskiinteistöön

Määräalan osan sijainti voi olla joko pistegeometria tai aluegeometria.

UML-kaavio

Rajapinnan kyselypalvelutuotteet

OGC API Features-rajapintapalvelun tarjoamat avoimet kyselypalvelutuotteet esimerkkeineen (GeoJSON). Taulukossa on lisäksi kerrottu, onko tuote Simple-tyyppinen.

Esimerkkilinkit edellyttävät käyttäjätunnistusta.

 

Avoimet tuotteet
TuoteEsimerkkikohteitaFeatureCollection tunniste (OGC API Features)Simple?
Rajamerkin sijaintitiedotGeoJSONRajamerkinSijaintitiedotX
Kiinteistörajan sijaintitiedotGeoJSONKiinteistorajanSijaintitiedotX
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedotGeoJSONKiinteistotunnuksenSijaintitiedotX
Palstan sijaintitiedotGeoJSONPalstanSijaintitiedotX
Palstan laajat sijaintitiedotGeoJSONPalstanLaajatSijaintitiedot 
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedotGeoJSONProjisoidunPalstanKiinteistotunnuksenSijaintitiedotX
Projisoidun palstan sijaintitiedotGeoJSONProjisoidunPalstanSijaintitiedotX
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot

GeoJSON (2D-kiinteistö)

GeoJSON (3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot 
Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot

GeoJSON (2D-kiinteistö)

GeoJSON (3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot 
Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedotGeoJSONRekisteriyksikonSijaintikuntatiedot 
Määräalan osan sijaintitiedot

GeoJSON (pistegeometria)

GeoJSON (aluegeometria)

MaaraalanOsanSijaintitiedotX

Palvelun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Koodistoarvojen käännökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Koodistoja käytetään sekä hakuparametreissa että vastausten kohteiden ominaisuuksissa.

Palvelussa tuetaan sijainnilla kyselyistä bbox-kyselyt (suorakaiderajaus). 

Lisäksi on käytössä OGC API - Features - Part 3 luonnoksen mukaiset monipuoliset sijaintihakumahdollisuudet.

Käytössä olevia Part 3 mukaisia sijaintirajauksia:

 • piste (point)
 • piste ja annettu säde (point with radius)
 • viiva (linestring)
 • viiva bufferoituna (line string with buffer (distance from line))
 • vapaa aluerajaus (polygon)
 • vapaa aluerajaus bufferoituna (polygon with buffer (distrance from outer ring of polygon)

Kyselyssä voi käyttää myös rajaamista ominaisuustiedoilla. Kullekin tuotteelle tarjolla olevat ominaisuushakuehdot kuvauksineen löytyvät API-kuvauksesta.

Kyselyparametreja voi vapaasti yhdistellä.

Esimerkkikyselyitä löytyy myöhemmin tästä luvusta.

Sijaintikyselyt ovat käytettävissä kaikille muille tuotteille paitsi RekisteriyksikonSijaintikuntatiedot

Osoitteen https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/ kautta on tarjolla kaikki ne Simple-tuotteet, joita voi kysellä sijainnilla ja joiden vastaus sisältää geometrian. Tätä osoitetta kannattaa käyttää, jos asiakassovelluksessa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat) sijaintitietojen esittäminen. 

Yhteensopivuus ja tuotteet

Palvelu on yhteensopiva OGC API - Features - standardin kanssa  (https://ogcapi.ogc.org/features/).

Kuvaukset saatavissa Open API mukaisina kuvauksina. 

Avoin, Simple:

Palveluosoite (landing page):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/api

Avoin, kaikki:

Palveluosoite (landing page):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/api

Koodistot

Koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

OGC API Features palvelun käyttäminen

Tässä on lyhyt ohje kuinka käyttää OGC API Features rajapintapalvelua, esimerkkitapauksissa on käytetty tuotteita PalstanSijaintitiedot ja RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot. Open API kuvauksessa on kuvattu tarkemmin eri tuotteille mahdolliset palvelupyynnöt ja niiden hakuparametrit.

Esimerkkitapauksissa on käytetty palveluosoitteena kaikkien avoimien tuotteiden osoitetta: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/

Paikkatietokohteen haku tunnisteella

Vastaus on GeoJSON-muotoista: 

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items/56119275?

Vastausten sivutus

OGC API Features rajapinnan mukaisesti toteutettuna palvelussa on hyvä tuki kohteiden kokoelmien sivutukselle. Esimerkiksi seuraava kysely palauttaa osajoukon PalstanSijaintitiedot- kokoelmasta eli ensimmäiset 100 kohdetta:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?limit=100

Vastauksena tulee siis nuo 100 kohdetta sekä vastauksen lopussa myös kyselylinkki seuraaviin 100 kohteeseen, esim.:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?next=MDoxMzUwMzcxNw%3D%3D&limit=100

Tämä puolestaan palauttaa kyselylinkin sitä seuraavaan osajoukkoon jne.

Jos kyselyssä ei ole annettu limit-parametrille arvoa, palvelussa käytetään API-kuvauksessa määriteltyä oletusarvoa. Palvelun oletus limit- arvo ei välttämättä pysy vakiona, vaan sitä saatetaan muuttaa myöhemmin.

API-kuvauksessa on myös määritelty maksimi limit-parametrin arvolle.

Asiakassovellus voi pyytää palautumaan yhdessä osajoukossa korkeintaan maksimi limit -arvon mukaisen määrän kohteita. Palvelun maksimi limit -arvo ei välttämättä pysy vakiona, vaan sitä saatetaan muuttaa myöhemmin.

Asiakassovelluksen käytön kannalta on hyvä hakea limit-arvoa, joka on asiakassovelluksen kulloisenkin käyttötapauksen kannalta sopivin.

Kohteiden määrän kysyminen

Kohteiden määrän kysymiseen käytetään HEAD-operaatiota. Palautuvissa tiedoissa on mukana OGC-headerit.

Annetusta kyselystä voi etukäteen selvittää, kuinka monta kohdetta sen rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuu (OGC-NumberMatched) ja kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi (OGC-NumberReturned). 

Esim. Halutaan tietää, kuinka monta kohdetta täyttää seuraavan kyselyn rajausehdot: kysytään Espoon (kuntatunnus=049) voimassaolevista (olotila=1) rekisteriyksiköistä avoimet ominaisuustiedot. Tehdään HEAD-kysely:

curl -u USERNAME:PASSWD -I "https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?kuntatunnus=049&olotila=1"

Kysely on maksuton.

Koordinaatistot ja suorakaiderajaukset

Oletuksena bbox-suorakaiderajaus ja vastauksena palautettavien paikkatietokohteiden geometriat sisältävät WGS 84 koordinaatteja (CRS80), esimerkiksi:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?&bbox=22.15,63.45,22.2,63.5

Rajaaminen ETRS-TM35FIN koordinaateilla (EPSG:3067) tehdään bbox-crs parametrin avulla:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Edellinen esimerkki palauttaa vastauksen kohteiden geometriat edelleen WGS 84 koordinaatteina. Jos myös vastaus halutaan projisoida toiseen koordinaatistoon, niin tähän voi käyttää crs parametria:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuettujen koordinaatistojen tunnisteet on lueteltu:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections

Monipuoliset sijaintihaut

Käytettävä sijaintioperaatio ja haluttu sijaintirajaus annetaan filter-parametrissa. 

Oletuksena annettava sijaintirajaus sisältää WGS 84 koordinaatteja (CRS80).

Sijaintirajaus ETRS-TM35FIN koordinaateilla (EPSG:3067)  annetaan filter-crs parametrin avulla.

Ensimmäisessä esimerkissä on käytetty S_INTERSECTS-sijaintioperaatiota ja haetaan PalstanSijaintitiedot-kohteita annetulla vapaalla aluerajauksella (POLYGON). Sijaintirajaus on annettu ETRS-TM35 koordinaatistossa. Myös vastaus halutaan ETRS-TM35 koordinaatistoon.

Vastauksena saadaan kaikki PalstanSijaintitiedot-kohteet, jotka leikkaavat tai koskettavat annettua vapaata aluerajausta. 

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POLYGON((369695.926%206670487.369,369725.462%206670512.709,369736.901%206670522.523,369668.601%206670519.218,369692.611%206670482.976,369695.926%206670487.369)))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Toisessa esimerkissä on käytetty S_INTERSECTS-sijaintioperaatiota ja haetaan RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot-kohteita annetun säteen etäisyydeltä (100 m) annetusta pisteestä (POINT). Sijaintirajaus on annettu ETRS-TM35 koordinaatistossa. RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot-tuote ei sisällä vastauksessaan sijaintitietoja, joten vastauskoordinaatistolla ei ole merkitystä.

Vastauksena saadaan kaikki RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot-kohteet, jotka leikkaavat tai koskettavat aluetta, joka on 100 m etäisyydellä annetusta pisteestä. 

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,BUFFER(POINT(219583.636%206801080.378),100))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Rajaus ominaisuustiedoilla

Tämä esimerkki hakee kiinteistotunnus-parametria käyttäen yhden rekisteriyksikön  kaikki palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Useamman rekisteriyksikön palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet) voidaan hakea yhdellä kyselyllä listaamalla kiinteistötunnukset pilkulla erotettuna (jolloin arvojen käsittely toimii OR-operaation mukaisesti, tässä esimerkissä siis "17440100030006" tai "29751000120195"):

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006,29751000120195

Tämä esimerkki hakee kiinteistotunnuksenEsitysmuoto-parametria käyttäen yhden rekisteriyksikön  kaikki palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=174-401-3-6

Lisää hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna löytyy alasvetovalikosta Esimerkkejä.

Tuotantojulkaisu 28.11.2023

 • Koordinaatiston EPSG:4326 axis order EPSG-standardin mukaiseksi. Jos asiakassovelluksessa pyydetään crs-parametria käyttäen tulostusta EPSG:4326-koordinaatistoon, niin koordinaatit tulostuvat vastaukseen jatkossa järjestyksessä NE. Mikäli tekee sijaintikyselyitä koordinaatistossa EPSG:4326  käyttäen parametria bbox-crs tai filter-crs, niin koordinaatit annetaan kyselyyn jatkossa järjestyksessä NE.
  • Muiden koordinaatistojen osalta ei tapahdu muutoksia. Myös oletuskoordinaatiston CRS84 osalta ei tapahdu mitään muutosta.

Bugikorjaus 22.11.2022 PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteella ja RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot-tuotteella alikohteiden geometriat   (kiinteistörajojen ja rajamerkkien geometriat) eivät tulleet pyydettyyn koordinaatistoon (oletuskoordinaatistoon tai annettuun koordinaatistoon), vaan ne tulostettiin virheellisesti aina koordinaatistoon EPSG:3067.

Bugikorjaus 24.8.2022. PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteen vastauksesta oli palstalta saattanut jäädä puuttumaan kiinteistörajoja (laajatSijaintitiedotKiinteistoraja-elementtejä) tietoineen

Tuotantojulkaisu 6/2022

 

 

1) Sijaintitietojen kyselyesimerkkejä

Tuote KiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Kiinteistötunnuksien selailu kartalla: kiinteistötunnukset bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/KiinteistotunnuksenSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuote KiinteistorajanSijaintitiedot

Kiinteistörajojen selailu kartalla: kiinteistörajat bbox-suorakaiderajauksella  (ETRS-TM35FIN koordinaateilla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön 17440100030006 kiinteistörajat

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Tuote RajamerkinSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 17440100030006 rajamerkit

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RajamerkinSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Tuote PalstanSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 17440100030006 palstat  (PalstanSijaintitiedot-kohteet)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Annetun palstan naapuripalstat  (kun palstan id on 181000363)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?naapuripalstat=181000363 

Palsta annetussa pisteessä (ETRS-TM35FIN koordinaateilla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POINT(565448.001%206992568.973))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuote MaaraalanOsanSijaintitiedot

Määräalan osat kiinteistötunnuksella

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=29701300020011

Määräalan osat määräalatunnuksella

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?maaraalatunnus=29701300020011M0501

Määräalan osien selailu kartalla: määräalan osat bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?bbox=373652,6674759,373739,6674859&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Kyselyesimerkkejä, tuote RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 17440100030006 palstat, kunkin palstan kiinteistörajat ja kunkin kiinteistörajan rajamerkit

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

2) Lisää kyselyesimerkkejä tuotteittain

Tuote RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot rekisteriyksiköstä 17440100030006.

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot rekisteriyksiköistä, jotka leikkaavat tai koskettavat annettua vapaamuotoista aluerajausta. (ETRS-TM35FIN koordinaateilla kysyttynä)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POLYGON((369695.926%206670487.369,369725.462%206670512.709,369736.901%206670522.523,369668.601%206670519.218,369692.611%206670482.976,369695.926%206670487.369)))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text 

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot Espoon voimassaolevista rekisteriyksiköistä. Selvitetään ensin, kuinka monta kohdetta rajausehtoihin osuu.

Halutaan ensin tietää, kuinka monta kohdetta ko. rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuisi:

curl -u USERNAME:PASSWD -I "https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?kuntatunnus=049&olotila=1"

Kohteiden määrä saadaan kyselystä palautuvasta OGC-NumberMatched arvosta

Saatu OGC-NumberMatched arvo on esimerkiksi 34171. Pyydetään niin monta kohdetta ensimmäiseen osajoukkoon kuin mahdollista eli maksimi limit  mukainen määrä (10000). Käytetään maksimi arvoa, koska se on tähän käyttötapaukseen sopiva.

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?kuntatunnus=049&olotila=1&limit=10000

Jotta saadaan seuraavat 10000 kohdetta, tehdään uusi kysely saadun vastauksen lopussa olevan kyselylinkin avulla esim.

GesoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v3/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?next=MDoyODU4MzU1&limit=10000

jne.

Kaikki kohteet saa siis tässä esimerkissä palautettua tekemällä neljä kyselyä.