Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet (API-avain)

Palvelun kautta saat käyttöösi kiinteistörekisterin avoimet simple-muotoiset tuotteet (ml. kiinteistöjaotus).

Palvelu tarjotaan maksuttomana ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun käyttöönotto vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin. Katso lisää kohdasta Ota käyttöösi.

Avoimet tuotteet (API-avain)- rajapintapalvelua käytetään teknisesti samoin kuin Avoimet tuotteet (sopimus) -palvelua, mutta eri palveluosoitteesta. Sopimuspalvelun tekninen ohjeistus sisältää myös tarkemmat tuotekuvaukset. API-avaimellisessa palvelussa on saatavilla vain simple-muotoiset tuotteet.

Korvaa sopimuspalvelun teknisessä ohjeistuksessa mainitut palveluosoitteet alla olevassa taulukossa mainitulla palveluosoitteella: https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/ 

Palvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavasta osoitteesta: 

PalveluKäyttäjätunnistusPalveluosoiteAPI-kuvausTuotteet

Avoin, 

Simple 

API-avainhttps://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/ APIAvoimet simple-tuotteet

Sopimuspohjaisen palvelun tavoin tietotuotteet ovat GeoJSON-muotoisia ja tuetaan samoja koordinaatistoja (sisältäen mm. WGS 84, Web Mercator, ETRS-TM35FIN ja ETRS-GKnn).

Koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta: http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Käyttökohteet

Voit käyttää Simple – muotoisia avoimia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat) sijaintitietojen esittäminen. 

Demosovellukset ja esimerkit

Tutustu demosovellukseen, joka esittää palvelun tarjoamia kiinteistötietojen avoimia tuotteita karttakäyttöliittymässä:

Lisäksi alla muutamia esimerkkikyselyitä. Muita esimerkkejä löytyy sopimuspalvelun teknisestä dokumentaatiosta. Korvaa sopimuspalvelun dokumentaatiossa esiintyvä palveluosoite API-avaimellisen palvelun osoitteella.

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:

https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections

Paikkatietokohteen haku tunnisteella

Vastaus on GeoJSON-muotoista: 

https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items/56119275?

Kiinteistörajojen selailu kartalla: kiinteistörajat bbox-suorakaiderajauksella  (ETRS-TM35FIN koordinaateilla)

GeoJSON:  https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Palsta annetussa pisteessä (ETRS-TM35FIN koordinaatilla kysyttynä)

GeoJSON: https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/ collections/PalstanSijaintitiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POINT(565448.001%206992568.973))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Rekisteriyksikön 17440100030006 palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

GeoJSON: https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=17440100030006

Annetun palstan naapuripalstat  (kun palstan id on 181000363)

GeoJSON: https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?naapuripalstat=181000363 

Kohteiden määrän kysyminen

Kohteiden määrän kysymiseen käytetään HEAD-operaatiota. Palautuvissa tiedoissa on mukana OGC-headerit.

Annetusta kyselystä voi etukäteen selvittää, kuinka monta kohdetta sen rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuu (OGC-NumberMatched) ja kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi (OGC-NumberReturned). 

Esim. Halutaan tietää, kuinka monta kohdetta täyttää seuraavan kyselyn rajausehdot: haetaan palstoja bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla ).  Tehdään HEAD-kysely. API-avain on tässä esimerkissä välitetty URL-parametrina. Korvaa <oma-api-avain> omalla API-avaimellasi :

curl -I "https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/PalstanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&api-key=<oma-api-avain>"

Tuotantojulkaisu 28.11.2023

  • Koordinaatiston EPSG:4326 axis order EPSG-standardin mukaiseksi. Jos asiakassovelluksessa pyydetään crs-parametria käyttäen tulostusta EPSG:4326-koordinaatistoon, niin koordinaatit tulostuvat vastaukseen jatkossa järjestyksessä NE. Mikäli tekee sijaintikyselyitä koordinaatistossa EPSG:4326  käyttäen parametria bbox-crs tai filter-crs, niin koordinaatit annetaan kyselyyn jatkossa järjestyksessä NE.
    • Muiden koordinaatistojen osalta ei tapahdu muutoksia. Myös oletuskoordinaatiston CRS84 osalta ei tapahdu mitään muutosta.

Julkaistu 10/2022