Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 

Aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan ajantasaiset tiedot.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin  alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API- avaimella. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Palvelusta on saatavilla mm. seuraavia tietoja

  • liikenneverkko
  • rakennukset ja rakenteet
  • hallintorajat
  • nimistö
  • maankäyttö
  • vedet
  • korkeussuhteet

Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa ja Maastotietokannan tuotekuvauksesta löytyvästä kohdemallissa.

Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. 

Katso ohjeet API-avaimen käytöstä.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.