Hyppää pääsisältöön

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja muun muassa liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. Aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta, jonka kohteita pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

Vektorimuotoista maastotietokantaa voidaan käyttää erilaisten karttatuotteiden lähtö-aineistona. Maastotietokanta soveltuu maankäytön suunnitteluun pohjakartaksi, erilaisten optimointien ja analyysien tekemiseen. Maastotietokanta soveltuu myös käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa GPS-paikannusta hyödyntävissä paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Maastotietokannan aineistoa muokattuna.
Kuvassa esitetään Maastotietokannan kyselypalvelun kautta haetut tieviiva, kallioalue, järvi, korkeuskäyrä, rakennus, puisto sekä urheilu ja virkistysalue kohteet. Kohteiden väriä on muokattu.

Palvelusta on saatavilla mm. seuraavia tietoja

  • liikenneverkko
  • rakennukset ja rakenteet
  • hallintorajat
  • nimistö
  • maankäyttö
  • vedet
  • korkeussuhteet

Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa ja Maastotietokannan tuotekuvauksesta löytyvästä kohdemallissa.

Kattavat tiedot palvelun sisällöstä löytyy Maastotietokohteiden kuvauksesta (pdf).

Avointa rajapintayhteyttä voi käyttää vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen.  Lue lisää API-avaimen luomisesta ja API-avaimen käytöstä.

Rajapintaa voit käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Palveluosoite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla.

Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelussa on tarjolla paikka, paikannimi- ja karttanimitietoja.

Lue lisää

Geokoodauspalvelu (REST)

Geokoodauspalvelu mahdollistaa sijainnin löytämisen hakusanoilla, jotka sisältävät paikannimiä, osoitteita, kiinteistötunnuksia tai karttalehtiä.

Lue lisää

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) on kehitteillä ja julkaistaan vaiheittain ensin BETA-palveluna ja sen jälkeen tuotantoversiona. Palvelusta on julkaistu 10/2021 kaksi vaihtoehtoehtoista BETA versiota tuotteiden luvanvaraisuuden mukaan:
Avoimet tuotteet BETA ja Luvanvaraiset tuotteet BETA

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?