Hyppää pääsisältöön

Peruspaikkatietojen ylläpito

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu peruspaikkatietojen tuotanto. Tietoa kerätään mm. ilmakuvaamalla ja laserkeilaamalla Suomea säännöllisesti. Maastotiedot ovat osa peruspaikkatietojen kokonaisuutta. Suuri osa tuottamistamme peruspaikkatiedoista on saatavilla helposti hyödynnettävänä avoimena datana.

Näin maastotietokantaa ylläpidetään ja kehitetään

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on ainoa koko maan kattava ja jatkuvasti ajantasaistettava paikkatietoaineisto. Kaikki Maanmittauslaitoksen kartat, sähköiset karttapalvelut ja rajapinnat tuotetaan maastotietokannasta.

Maastotietokannan tietosisällön keruu ja ajantasallapito perustuvat suurimmaksi osaksi ilmakuvilta kerättävään tietoon, mutta tietoja saadaan myös esimerkiksi ympäristöhallinnolta ja kunnista. Maastotietokannan tiedoista jalostetaan tietotuotteita, jotka ovat asiakkaidemme käytössä.

Maastotietokannan tietosisältöä uudistetaan parhaillaan vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Tuloksena on Kansallinen maastotietokanta (KMTK). Katso tästä, miten KMTK kehittyy.

Mitä peruspaikkatiedot ovat?

Peruspaikkatiedot ovat kokonaisuus, johon kuuluvat:

  1. Yhteisten tietomallien mukaiset maastotiedot, kuten tiet, rakennukset, vedet, pellot ja maaston kuviot. Myös paikannimet kuuluvat peruspaikkatietoihin.
  2. Valtakunnalliset ilmakuvaus- ja laserkeilausaineistot metatietoineen
  3. Valtakunnalliset korkeusmallit
  4. Paikannuksen perustiedot (kiintopisterekisterin tiedot, FinnRef-tukiasemien havaintodata)
  5. Valtion budjetista rahoitetut karttatiedot ja -tuotteet

Peruspaikkatietojen käyttö

Ajantasaiset ja laadukkaat peruspaikkatiedot ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Asiakkaamme julkishallinnossa ja yrityksissä käyttävät peruspaikkatietoja laajasti ja monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Peruspaikkatietoja hyödynnetään esimerkiksi pelastustoimessa, maanpuolustuksessa, maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla.


Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5–10 vuoden välein.

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.


Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Kansallinen laserkeilausohjelma ohjaa pistepilvien ja korkeusmallin saatavuutta (päivittämistä). Korkeusmalliaineiston kattavuus ja vuosittain toteutuneet laserkeilaukset on esitetty indeksikartoissa.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 

Lentokoneesta kartalle

Mitä tapahtuu, kun kuvaamassa ollut lentokone laskeutuu?

Mikä on korkeusmalli?

Maanmittauslaitoksen korkeusmalli tarjoaa tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista.