Hyppää pääsisältöön

Peruspaikkatietojen ylläpito

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu peruspaikkatietojen tuotanto. Tietoa kerätään mm. ilmakuvaamalla ja laserkeilaamalla Suomea säännöllisesti. Suuri osa tuottamistamme peruspaikkatiedoista on saatavilla helposti hyödynnettävänä avoimena datana.

Mitä peruspaikkatiedot ovat?

Peruspaikkatiedot ovat kokonaisuus, johon kuuluvat:

  1. Yhteisten tietomallien mukaiset maastotiedot, kuten tiet, rakennukset, vedet, pellot ja maaston kuviot. Myös paikannimet kuuluvat peruspaikkatietoihin.
  2. Valtakunnalliset ilmakuvaus- ja laserkeilausaineistot metatietoineen
  3. Valtakunnalliset korkeusmallit
  4. Paikannuksen perustiedot (kiintopisterekisterin tiedot, FinnRef-tukiasemien havaintodata)
  5. Valtion budjetista rahoitetut karttatiedot ja -tuotteet

Peruspaikkatietojen käyttö

Ajantasaiset ja laadukkaat peruspaikkatiedot ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Asiakkaamme julkishallinnossa ja yrityksissä käyttävät peruspaikkatietoja laajasti ja monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Peruspaikkatietoja hyödynnetään esimerkiksi pelastustoimessa, maanpuolustuksessa, maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla.


Maastotietokannan ylläpito

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on ainoa koko maan kattava ja ajantasainen paikkatietoaineisto, jota päivitetään ilmakuvien ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5–10 vuoden välein.

Maastotietokannan tietosisällön keruu ja ylläpito perustuvat ilmakuvilta kerättävään tietoon ja kunnilta ja muilta viranomaisilta saatavaan tietoon. Tietojen ylläpito perustuu yhteistyöhön ja tiedontuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Maastotietokannan päivitysalueet vuosittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.


Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Korkeusmallin tuotanto noudattaa Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman aikataulua. Korkeusmalliaineiston kattavuus ja vuosittain toteutuneet laserkeilaukset on esitetty indeksikartoissa.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 

Mikä on korkeusmalli?

Maanmittauslaitoksen korkeusmalli tarjoaa tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista.