Tuki ja koulutus

Tältä sivulta löytyvät INSPIRE-sihteeristön ja Paikkatietoalustan yhteystiedot, INSPIRE-koulutusten ja Paikkatietoverkoston seminaarien materiaalit sekä linkit Paikkatietoalustan webinaareihin ja Maanmittauslaitoksen koulutustarjontaan.

Tuen yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa paikkatietojen yhteiskäytöstä, INSPIRE-toimeenpanosta, Paikkatietoikkunasta, Paikkatietoverkostosta tai Paikkatietoalustasta? Asiantuntijamme INSPIRE-sihteeristössä ja Paikkatetoalustan palveluissa vastaavat alla oleviin sähköpostiosoitteisiin lähetettyihin viesteihin kahden arkipäivän kuluessa. 

 • inspire@maanmittauslaitos.fi
 • INSPIRE-direktiivin toimeenpano, Paikkatietoverkosto, yleiset paikkatietojen yhteiskäyttöön liittyvät kysymykset, tapahtumiin ilmoittautumiset (jos ei erillistä lomaketta), yhteydenotot INSPIRE-sihteeristöön, jonka vastuulla ovat INSPIRE-direktiivin toimeenpano ja Paikkatietoikkunan ylläpito. INSPIRE-sihteeristö toimii Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut -osastolla. 
   
 • metatieto@maanmittauslaitos.fi
  Metatietojen laatiminen ja ylläpito, Paikkatietohakemiston käyttäjätunnukset, aineistojen yksilöivät tunnukset, yleiset metatietoihin ja Paikkatietohakemistoon liittyvät kysymykset
   
 • paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi    
  Paikkatietoikkunan käyttöön liittyvät kysymykset.

Koulutusten pikalinkit

Ajankohtaista

INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice perjantaina 26.2.2021 klo 10.30-12

 • Tapoja rasterimuotoisen datan tehokkaaseen jakeluun ja käyttöön. Webinaarissa esitellään INSPIRE hyvät käytänteet -ehdotus Coverage-muotoisen datan osalta. Lisätietoja ja osallistumislinkki.

OGC API Features -webinaari tiistaina 9.3.2021 klo 9.30-10.30

 • Tervetuloa päivittämään tietosi OGC API Features -standardista, jota voidaan käyttää latauspalveluiden toteutukseen nykyisten WFS-palveluiden ja ATOM-syötteiden rinnalla. Webinaarissa käydään tiiviisti läpi standardin taustaa ja perustoiminnallisuuksia sekä perehdytään sen uusiin ominaisuuksiin, kuten koordinaattitukeen.
 • Erityisesti INSPIRE-tiedontuottajille on luvassa myös tietoa palvelun INSPIRE-yhteentoivuuden varmistamisesta käymällä läpi juuri hyväksyttyä INSPIRE hyvät käytänteet (Good Practise) -dokumenttia.
 • Työkaluihin perehdytään sekä tiedontuottajien että -hyödyntäjien näkökulmasta.
 • Kouluttajana on Jari Reini.
 • Linkki webinaariin on tässä, osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Tallenne julkaistaan myöhemmin INSPIRE-koulutukset -soittolistalla YouTubessa.

Palvelujen metatiedot 24.3. klo 9.30-11

 • Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.

Uudet suuntaviivat paikkatiedon rajapintapalveluille 8.4.2021 klo 13-14.30

 • Jos OGC API Features herättää kiinnostuksesi, kannattaa osallistua myös Suomen Standardisoimisliiton järjestämään webinaariin aiheesta. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tapahtumasivulta.

Kuntien metatiedot 15.4.2021 klo 13-14.30

 • Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.
   

INSPIRE-koulutukset

INSPIRE-sihteeristö järjestää koulutuksia INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ja muista paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä aiheista. Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Tiedotamme tulevista koulutuksistamme uutiskirjeissä, sähköpostitse, Paikkatietoikkunan Twitter-kanavalla ja Facebook-sivulla. Ota yhteyttä myös siinä tapauksessa, että haluat ehdottaa aihetta seuraaviin koulutuksiin tai tarvitsette organisaatiossanne erillistä koulutusta tai tukea.

Verkkokoulutukset järjestetään Skype-webinaareina. Koulutukset tallennetaan ja ne ovat jälkeenpäin katsottavissa Maanmittauslaitoksen Youtube-kanavalla.

International INSPIRE-training

Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice
Date: Friday, February 26, 2021 - 09:30 to 11:00 (CET), in Finland 10.30-12

INSPIRE-training Platform

Three new training modules have been added to our INSPIRE training catalogue 10.2.2021 and one updated:

 • Principles for Data and Metadata Harmonisation according to INSPIRE
 • From INSPIRE to e-Government
 • Monitoring and understanding emerging geospatial technologies
 • INSPIRE Network Services (update)

In addition, the module INSPIRE Network Services has been extensively updated. New short video on benefits of INSPIRE available featuring best practices and relevant examples of INSPIRE data usage, focusing on the benefits of the INSPIRE implementation. Access to this INSPIRE Training Library is free of charge, but registration is required.

Metatiedot

Webinaari metatietojen validoinnista, Riikka Kivekäs ja Kai Koistinen 1.10.2020 (esityskalvot | video)

 • Mitä tarkoittaa metatietojen validointi ja mitä hyötyä validoinnista on?
 • Miten validointi tehdään Paikkatietohakemistossa paikkatietoaineistojen metatiedoille?
 • Miten tulkitsen validointiraporttia ja korjaan siinä esitetyt virheet?

Metatieto ABC, Riikka Kivekäs 14.8.2020 (esityskalvot | video)

Metatietojen validointi Paikkatietohakemistossa, Kai Koistinen 22.5.2020 (video

Saatavuus- ja käyttörajoitteiden päivittäminen metatietoihin Paikkatietohakemistossa, Kai Koistinen 12.5.2020 (video)

Paikkatietohakemiston uudet toiminnallisuudet, Kai Koistinen 9.3.2020 (esityskalvot | video)

Alueellista laajuutta kuvaavan asiasanan lisääminen metatietoihin -webinaari, Kai Koistinen 5.2.2020 (video)

 • Alueellinen laajuus -asiasanalla ilmaistaan INSPIRE-aineistojen metatiedoissa kattaako kuvailtu aineisto koko Suomen alueen (asiasana Kansallinen) vai jonkin pienemmän kuten esimerkiksi kunnan tai maakunnan alueen (Alueellinen). Tämän avainsanan lisääminen vaaditaan elokuussa 2019 voimaan tulleen lainsäädännön myötä. Asiasanaa hyödynnetään seurantaindikaattoreiden laskemisessa ja se helpottaa hakua metatietojen perusteella.

Metatietojen näkyvyys INSPIRE Geoportaalissa, Kai Koistinen 19.3.2019 (esityskalvot | video)

Metatiedot ja uusi Paikkatietohakemisto, Kai Koistinen 9.3.2017 (esityskalvot)

Metatietojen laatiminen ja ylläpito, Kai Koistinen 16.2.2016 (esityskalvot)

  Katselu- ja latauspalvelut

   OGC API Features, Jari Reini 31.3.2020 (esityskalvot | video)

   • Jari Reini kertoo OGC API Features -standardista mm. ohjelmoijan ja loppukäyttäjän näkökulmasta sekä siitä, miten tämä rajapintapalvelu liittyy INSPIREEN.

   Paikkatietopeitteen kyselypalvelut (WCS) -webinaari; hilamuotoisten aineistojen lataaminen WCS-palvelun kautta, Jukka Rahkonen 7.11.2020 (esityskalvot video)

   • Paikkatietopeitteen kyselypalvelujen (WCS) avulla voidaan ladata hilamuotoisia aineistoja, kuten satelliitti- tai ortoilmakuvia, alkuperäisellä tarkkuudella alkuperäisessä tiedostomuodossa. WCS-palvelu on yksi vaihtoehto, jolla voidaan toteuttaa INSPIRE-direktiivin mukaisia latauspalveluita.
   • JHS 180 -suositukseen "Paikkatiedon sisältöpalvelut" päivitettiin WCS-palveluja koskeva ohjeistus alkusyksystä 2019. Jukka Rahkonen oli tässä keskeisesti mukana. 

   Verkkopalvelujen toteuttaminen, Teemu Saloriutta 8.3.2016 (esityskalvot)

   Tietotuotteet

   UML to GeoJSON, Lassi Lehto 31.3.2020 (esityskalvot | video)

   • Lassi Lehto kertoo periaatteista, miten UML-kaavioista johdetaan GeoJSON mukaista paikkatietoa ja miten tämä liittyy INSPIREEN. GeoJSON on yksinkertaisten paikkatietokohteiden koodaukseen tarkoitettu JSON (JavaScript Object Notation) -standardi.

   Nimistön tietokortit ja Uudelleenohjauspalvelu, Kai Koistinen 9.3.2020 (esityskalvot video)

   Kansallinen tietotuote rakennuksista, Jakob Ventin 9.3.2020 (esityskalvot | video)

   INSPIRE-tietotuotteet kuntoon -koulutus 27.10.2017

   Paikkatiedon yksilöivät tunnukset, Kai Koistinen 18.5.2017 (esityskalvot)

   Luettelopalvelu tutuksi, Claudia Bergroth ja Kai Koistinen 20.4.2017 (esityskalvot)

   Luettelopalvelu ja kansalliset koodiluettelot, Kai Koistinen 12.4.2016 (esityskalvot)

   Standardit ja suositukset

   Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 13.10.2016

   Validointi

   Yhteentoimivuus

   Palveluita, jotka edistävät INSPIRE-yhteentoimivuutta 9.3.2020
   Seminaariesityksissä kerrottiin, miten tuolloin Paikkatietoalustalla olleet palvelut edistävät paikkatietojen saatavuutta, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja käyttöä erityisesti INSPIRE-toimeenpanon ja paikkatiedon hyödyntämisen näkökulmasta.

   Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen 23.11.2016

   Osallistaminen ja joukkoistaminen 26.4.2016

    

   INSPIRE 2020 Online -konferenssin esitykset

   Vuoden 2020 INSPIRE-konferenssi Dubrovnikissa jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään vuodella. Jotta valmistellut esitykset eivät valuneet hukkaan, 3.-12.6.2020 järjestettiin kaikille avoin ja maksuton virtuaalinen konferenssi. Katso tallenteet ja muu materiaali. Mukana oli myös suomalaisten esityksiä.

    

     Paikkatietoverkoston seminaarit ja työpajat

     Vuosikokouksen 12.12.2019 seminaariesitykset:

     Vuosikokouksen 12.12.2018 seminaariesitykset:

     Vuosikokouksen 14.12.2017 seminaariesitykset:

     Paikkatietoverkoston kärkiteemojen järjestämien tilaisuuksien materiaalit

     Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen -kärkiteeman kokousmuistio 25.2.2019
     Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen -kärkiteeman kick-off-tilaisuus 26.4.2018

     Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteeman työpaja 7.11.2017: ”Paikkatietoammattilaisten osaaminen vuonna 2018”
      

     Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -kärkiteeman koulutus 27.10.2017
     INSPIRE-tietotuotteet kuntoon -koulutuksen materiaalit

     Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteeman työpaja 5.5.2017: ”Paikkatieto-osaaminen Suomessa”
     Geoinformatiikan tutkimuspäivät

     Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -kärkiteeman työpaja 27.3.2017

     Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -kärkiteeman työpaja 15.2.2017

     Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen -kärkiteema julkaisi tammikuussa 2017 päivitetyn kansallisen paikkatietostrategian.

     Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -kärkiteeman työpaja 15.11.2016

     Geoinformatiikan opetus Suomessa - tilannekatsaus vuonna 2016 (pdf)
     Elias Willberg, Petteri Muukkonen, Tuuli Toivonen, FIUGINET – Geoinformatiikan yliopistoverkosto

     INSPIRE-tuki

     Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi

     Paikkatietoikkunan tuki

     Tarvitsetko apua Paikkatietoikkunan käytössä, ota yhteyttä: paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi