Hyppää pääsisältöön

Tuki ja koulutus

Tuen yhteystiedot 

Koulutusten pikalinkit 

INSPIRE-koulutukset 

Metatiedot 

Katselu- ja latauspalvelut 

Tietotuotteet 

Standardit ja suositukset 

Validointi 

Yhteentoimivuus 

Kansainvälistä INSPIRE-koulutusta ja webinaareja

INSPIRE-konferenssien esityksiä

Tältä sivulta löytyvät INSPIRE-sihteeristön yhteystiedot, Paikkatietoikkunan palautekanava ja INSPIRE-koulutusten materiaalit.

Tuen yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa Paikkatietoikkunasta, metatiedoista tai INSPIRE-toimeenpanosta, valitse seuraavista:

Koulutusten pikalinkit

INSPIRE-koulutukset

INSPIRE-sihteeristö järjestää koulutuksia INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ja muista paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä aiheista. Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Tiedotamme tulevista koulutuksistamme uutiskirjeissä, sähköpostitse, Maanmittauslaitoksen Uutishuoneessa sekä Paikkatietoikkunan Twitter-kanavalla ja Facebook-sivulla. Ota yhteyttä myös siinä tapauksessa, että haluat ehdottaa aihetta seuraaviin koulutuksiin tai tarvitsette organisaatiossanne erillistä koulutusta tai tukea.

Verkkokoulutukset järjestetään Teams-webinaareina. Koulutukset tallennetaan ja ne ovat jälkeenpäin katsottavissa Maanmittauslaitoksen Youtube-kanavalla.

Metatiedot

Palvelujen metatiedot, Riikka Kivekäs ja Kai Koistinen 24.3.2021 (esityskalvot)

Webinaari metatietojen validoinnista, Riikka Kivekäs ja Kai Koistinen 1.10.2020 (esityskalvot | video)

Metatieto ABC, Riikka Kivekäs 14.8.2020 (esityskalvot | video)

Metatietojen validointi Paikkatietohakemistossa, Kai Koistinen 22.5.2020 (video

Saatavuus- ja käyttörajoitteiden päivittäminen metatietoihin Paikkatietohakemistossa, Kai Koistinen 12.5.2020 (video)

Paikkatietohakemiston uudet toiminnallisuudet, Kai Koistinen 9.3.2020 (esityskalvot | video)

Alueellista laajuutta kuvaavan asiasanan lisääminen metatietoihin -webinaari, Kai Koistinen 5.2.2020 (video)

 • Alueellinen laajuus -asiasanalla ilmaistaan INSPIRE-aineistojen metatiedoissa kattaako kuvailtu aineisto koko Suomen alueen (asiasana Kansallinen) vai jonkin pienemmän kuten esimerkiksi kunnan tai maakunnan alueen (Alueellinen). Tämän avainsanan lisääminen vaaditaan elokuussa 2019 voimaan tulleen lainsäädännön myötä. Asiasanaa hyödynnetään seurantaindikaattoreiden laskemisessa ja se helpottaa hakua metatietojen perusteella.

Metatietojen näkyvyys INSPIRE Geoportaalissa, Kai Koistinen 19.3.2019 (esityskalvot | video)

Metatiedot ja uusi Paikkatietohakemisto, Kai Koistinen 9.3.2017 (esityskalvot)

Metatietojen laatiminen ja ylläpito, Kai Koistinen 16.2.2016 (esityskalvot)

Katselu- ja latauspalvelut

OGC API Features -webinaari torstaina 10.3.2022 (esityskalvot)

 • Jari Reini kertoi OGC API Features -standardin uusia kuulumisia ja kävi läpi myös perustoiminnallisuuksia.

OGC API Features -webinaari tiistaina 9.3.2021

 • Jari Reini kertoi OGC API Features -standardista, jota voidaan käyttää latauspalveluiden toteutukseen nykyisten WFS-palveluiden ja ATOM-syötteiden rinnalla. Webinaarissa käytiin tiiviisti läpi standardin taustaa ja perustoiminnallisuuksia sekä perehdyttiin sen uusiin ominaisuuksiin, kuten koordinaattitukeen, kerrottiin vastikään hyväksytystä INSPIRE hyvät käytänteet (Good Practise) -dokumentista sekä näytettiin, miten palvelut saa käyttöön.
 • (esityskalvot | video)

INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice 26.2.2021

 • Tapoja rasterimuotoisen datan tehokkaaseen jakeluun ja käyttöön. Webinaarissa esiteltiin INSPIRE hyvät käytänteet -ehdotus Coverage-muotoisen datan osalta. Lisätietoja ja materiaalit.

OGC API Features, Jari Reini 31.3.2020 (esityskalvot | video)

 • Jari Reini kertoo OGC API Features -standardista mm. ohjelmoijan ja loppukäyttäjän näkökulmasta sekä siitä, miten tämä rajapintapalvelu liittyy INSPIREEN.

Paikkatietopeitteen kyselypalvelut (WCS) -webinaari; hilamuotoisten aineistojen lataaminen WCS-palvelun kautta, Jukka Rahkonen 7.11.2020 (esityskalvot video)

 • Paikkatietopeitteen kyselypalvelujen (WCS) avulla voidaan ladata hilamuotoisia aineistoja, kuten satelliitti- tai ortoilmakuvia, alkuperäisellä tarkkuudella alkuperäisessä tiedostomuodossa. WCS-palvelu on yksi vaihtoehto, jolla voidaan toteuttaa INSPIRE-direktiivin mukaisia latauspalveluita.
 • JHS 180 -suositukseen "Paikkatiedon sisältöpalvelut" päivitettiin WCS-palveluja koskeva ohjeistus alkusyksystä 2019. Jukka Rahkonen oli tässä keskeisesti mukana. 

Verkkopalvelujen toteuttaminen, Teemu Saloriutta 8.3.2016 (esityskalvot)

Tietotuotteet

UML to GeoJSON, Lassi Lehto 31.3.2020 (esityskalvot | video)

 • Lassi Lehto kertoo periaatteista, miten UML-kaavioista johdetaan GeoJSON mukaista paikkatietoa ja miten tämä liittyy INSPIREEN. GeoJSON on yksinkertaisten paikkatietokohteiden koodaukseen tarkoitettu JSON (JavaScript Object Notation) -standardi.

Nimistön tietokortit ja Uudelleenohjauspalvelu, Kai Koistinen 9.3.2020 (esityskalvot video)

Kansallinen tietotuote rakennuksista, Jakob Ventin 9.3.2020 (esityskalvot | video)

INSPIRE-tietotuotteet kuntoon -koulutus 27.10.2017

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset, Kai Koistinen 18.5.2017 (esityskalvot)

Luettelopalvelu tutuksi, Claudia Bergroth ja Kai Koistinen 20.4.2017 (esityskalvot)

Luettelopalvelu ja kansalliset koodiluettelot, Kai Koistinen 12.4.2016 (esityskalvot)

Standardit ja suositukset

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 13.10.2016

Validointi

 • INSPIRE-validointipalvelu, Lena Hallin-Pihlatie 5.9.2022 (video)

  Videolla esitellään INSPIRE-validointipalvelun käyttöä aineistometatiedolla sekä katselu- ja latauspalveluiden metatiedoilla.
 • Webinaari metatietojen validoinnista, Riikka Kivekäs ja Kai Koistinen 1.10.2020 (esityskalvot | video)
 • INSPIRE-validointipalvelu, Teemu Saloriutta 9.3.2020 (esityskalvot | video)
 • INSPIRE-validaattorin käyttö -koulutus 10.5.2019 (esityskalvot | video)
 • Miten käytän uutta INSPIRE-validaattoria? - Teemu Saloriutta & Claudia Bergroth, INSPIRE-sihteeristö/Maanmittauslaitos 27.10.2017

Yhteentoimivuus

Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen 23.11.2016

Kunnat ja INSPIRE -webinaari

INSPIRE-sihteeristö järjesti torstaina 20.5.2021 webinaarin kuntien INSPIRE-velvoitteista. Webinaarissa oli lyhyitä tietoiskuja INSPIRE-velvoitteista, metatiedoista ja verkkopalveluista. Lopuksi näytettiin, miten kunnat näkyvät Paikkatietoikkunassa.

 • Kuntien metatiedot (Riikka Kivekäs): kalvot (pdf)
 • INSPIRE-verkkopalvelut (Jari Reini): kalvot (pdf)
 • Kunnat Paikkatietoikkunassa (Riikka Kivekäs): video

Kansainvälisiä INSPIRE-koulutuksia ja webinaareja

ELISE (European Location Interoperability Solutions for e-Government) järjestää INSPIRE-koulutusta. He ylläpitävät INSPIRE-training Platformia. Materiaali on saatavilla maksutta, mutta vaatii rekisteröitymisen. Esimerkkejä moduuleista:

 • Principles for Data and Metadata Harmonisation according to INSPIRE
 • From INSPIRE to e-Government
 • Monitoring and understanding emerging geospatial technologies

Elise järjestää myös webinaareja, joiden tallenteet löytyvät ko. sivulta, esim: 

INSPIRE-konferenssien esityksiä

Vuosina 2020 ja 2021 INSPIRE-konferenssit järjestettiin verkossa. Niistä on saatavilla tallenteita ja muuta materiaalia. Vuonna 2022 ei järjestetty konferenssia.

 • INSPIRE-konferenssi 2021: Towards a Common European Green Deal data space for environment and sustainability, linkki esityksiin
 • INSPIRE-konferenssi 2020, linkki esityksiin.

Paikkatietoikkunan tuki

Tarvitsetko apua Paikkatietoikkunan käytössä, ota yhteyttä lomakkeella.

INSPIRE-tuki

Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi