INSPIRE-velvoitetulle

INSPIRE-direktiivin velvoittamia ovat viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin tähän mennessä tunnistetut keskeisimmät paikkatietoaineistot ja niitä hallinoivat viranomaiset on kirjattu Kansalliseen aineistoluetteloon, jota ylläpitää Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota.

INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot:

 • koskevat Suomen aluetta
 • ovat sähköisessä muodossa
 • sisältyvät INSPIRE-direktiivin liitteissä määriteltyihin 34 aineistoteemaan

Velvoitteet koskevat myös niitä toimijoita, jotka kansallisen lainsäädännön nojalla hallinnoivat edellä mainittuja aineistoja hoitaakseen julkisia hallinnollisia tehtäviä viranomaisten puolesta. 

Ajankohtaista

Komission Joint Research Centre (JRC) siirtää tietoturvan parantamiseksi kaikki INSPIRE-domainin (inspire.ec.europa.eu) alla olevat resurssit http:stä https:ään. Tällä hetkellä sekä http että https toimivat, mutta 1.3.2021 alkaen kaikki http-alkuiset osoitteet uudelleenohjataan https:ään. 

Kehotamme tiedontuottajia muuttamaan mm. skeemalinkit INSPIRE-tietotuotteissaan ja -palveluissaan https-alkuisiksi, koska  asiakassovellukset eivät välttämättä tue uudelleenohjausta (http -> https).

Kehotamme myös ohjelmistotaloja ja ohjelmistojen kehittäjiä huolehtimaan siitä, että asiakassovelluksessa on jatkossa tukea uudelleenohjauksille. 

Uudelleenohjaus koskee esimerkiksi get capabilities -dokumenteissa lueteltuja INSPIRE-skeemaviittauksia (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/) ja tietotuotteissa hyödynnettyjä koodiluetteloarvoja (https://inspire.ec.europa.eu/codelist).

Tarvittaessa lisätietoja INSPIRE-toimeenpanon tuesta inspire@maanmittauslaitos.fi.

Aikataulu

Toimeenpanon aikataulu löytyy EU-komission sivuilta.

Kunnat

Kunnilla on INSPIRE-direktiivin ja Suomen paikkatietoasetuksen myötä velvollisuuksia kuvata ja asettaa saataville kuntien ylläpitämiä, INSPIRE:n piiriin kuuluvia paikkatietoaineistoja. 

Kiinteistötietojen osalta Maanmittauslaitos hoitaa INSPIRE-velvoitteet kuntien puolesta kuvaamalla ja tarjoamalla palveluita Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ), jota ylläpidetään Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyönä. Lisätietoja Paikkatietohakemisto ja verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Rakennus- ja osoitetietojen osalta kunnat  ovat voineet hyödyntää Paikkatietoalustaa INSPIRE-velvoitteidensa hoitamisessa. Kuntien on hyvä kuvata julkiset rakennus- ja osoitetietonsa ja tuoda ne saataville standardien mukaisille rajapinnoille, jotta laajemmat tietosisällöt saadaan kansallisesti käyttöön.

Asema- ja yleiskaavatietojen osalta kunnat vastaavat itse kaikkien INSPIRE-velvoitteiden hoitamisesta. Ensimmäinen askel on kaava-aineistojen kuvaaminen. Seuraava askel on tuottaa aineistoja tarjoavia paikkatietopalveluita ja kuvata ne. Kolmas askel on harmonisoida aineistoista yhteen toimiva tietotuote, kuvata se ja tarjota saataville paikkatietopalvelujen kautta. Tulevaisuudessa kunnat voivat hyödyntää Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän palveluita INSPIRE-velvoitteidensa hoitamiseksi kaavatietojen osalta. Lisätietoja: ym.fi/ryhti.

Ilmatieteen laitos ja kunnat ovat yhdessä sopineet, että Ilmatieteen laitos hoitaa Ympäristön tilan seurantalaitteet/-paikat teeman INSPIRE-velvoitteet kuntien puolesta. 

Kuntien velvoite Tuotanto- ja teollisuuslaitokset paikkatietoteeman osalta ei ole soveltuva ja se ehdotetaan poistettavaksi. 

Paikkatietoasetuksessa kunnat on mainittu myös seuraavien INSPIRE-paikkatietoteemojen osalta: aluevesien rajatsuojelu (ajantasa-asemakaavat), väestön terveys ja turvallisuusyleishyödylliset palvelut ja muut julkiset palvelutrajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt. Kuntien tulisi selvittää onko heillä ko. teemoissa aineistoja, jotka vastaavat INSPIRE-tietotuotemäärittelyjen sisältöä. Jos sopivia aineistoja löytyy, tulisi ne ehdottaa lisättäväksi kansalliseen aineistoluettelon ja INSPIRE-velvoitteet tulisi ko. aineistojen osalta hoitaa (aineistojen kuvaaminen ja paikkatietopalveluiden julkaiseminen). 

Ensisijaista on kuvata ja tarjota turvallisesti saataville ne aineistot ja paikkatietoteemat, joita valtakunnalliset toimijat eivät hoida keskitetysti.

Lisätietoja ja ohjeita INSPIRE-toimeenpanon tuen verkkosivuilta ja osoitteesta inspire@maanmittauslaitos.fi.

Toimi näin

Paikkatiedon tuottaja, tarkista tästä, mitä organisaatiosi pitää tehdä INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos olet epävarma.

 1. Tunnista paikkatietosi
  Tunnista, mitkä paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat INSPIRE-direktiivin piiriin. Kansalliseen aineistoluettelossa on listattu keskeisimmät tähän mennessä tunnistetut aineistot. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta Valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota. 

  Kuntien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ovat osoitteet, ajantasa-asemakaava, yleiskaava ja rakennukset. Lisäksi kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja tietoa ilmanlaadun mittauspisteistä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. 
 2. Laadi metatiedot
  Kerro paikkatiedoistasi muille. Laadi kuvailut metatietojen avulla, jotta käyttäjät tietävät, millaisia paikkatietoja organisaatiollasi on, miten ne ovat saatavissa ja kuka niistä vastaa. Tarkista metatietojen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot ja ne on pidettävä ajan tasalla. Muistathan siis myös päivittää metatietoja aina, kun paikkatietosi päivittyvät. Lue lisää
 3. Tee katselupalvelu
  Tee paikkatietosi näkyväksi muille: julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. Tarkista katselupalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.  Paikkatietojen yhteiskäytön kannalta on tärkeää, että paikkatiedot ovat muiden nähtävillä ja yhdistettävissä muiden organisaatioiden aineistoihin. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa karttatasoja voi katsella katselupalvelujen kautta päällekkäin ja luoda kokonaan uusia karttoja.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan katselupalvelun (WMS = Web Map Service) kautta. Lue lisää
 4. Tee latauspalvelu
  Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. Näin hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee. Tarkista latauspalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan latauspalvelun (WFS = Web Feature Service) kautta tai ATOM-syötteen välityksellä. Lue lisää
 5. Tee yhteentoimivaksi
  Harmonisoi aineistosi yhteentoimivaksi INSPIRE-säädösten kanssa. Näin muut organisaatiot voivat hyödyntää sinun aineistojasi ja organisaatiosi voi hyödyntää muiden aineistoja. Laadi aineistostasi yhteiskäyttöinen tietotuote. Tarkista INSPIRE-tietotuotteen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että tietotuote laaditaan teemakohteisen INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukaan. Laatimista helpottavat aiemmin laaditut kansalliset tietotuotesuunnitelmat.

INSPIRE-tuki

Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi