INSPIRE-velvoitetulle

INSPIRE-direktiivin velvoittamia ovat viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin tähän mennessä tunnistetut keskeisimmät paikkatietoaineistot ja niitä hallinoivat viranomaiset on kirjattu Kansalliseen aineistoluetteloon, jota ylläpitää Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota.

INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot:

 • koskevat Suomen aluetta
 • ovat sähköisessä muodossa
 • sisältyvät INSPIRE-direktiivin liitteissä määriteltyihin 34 aineistoteemaan

Velvoitteet koskevat myös niitä toimijoita, jotka kansallisen lainsäädännön nojalla hallinnoivat edellä mainittuja aineistoja hoitaakseen julkisia hallinnollisia tehtäviä viranomaisten puolesta. 

Kunnat

Kuntien INSPIRE-velvoitteet rakennusten ja osoitteiden osalta voidaan hoitaa Paikkatietoalustan avulla. Kunnille jää edelleen velvoite koskien maankäyttöpäätöksiä (asema- ja yleiskaavat).

Aikataulu

Toimeenpanon aikataulu löytyy EU-komission sivuilta.

Toimi näin

Paikkatiedon tuottaja, tarkista tästä, mitä organisaatiosi pitää tehdä INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos olet epävarma.

 1. Tunnista paikkatietosi
  Tunnista, mitkä paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat INSPIRE-direktiivin piiriin. Kansalliseen aineistoluettelossa on listattu keskeisimmät tähän mennessä tunnistetut aineistot. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta Valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota. 

  Kuntien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ovat osoitteet, ajantasa-asemakaava, yleiskaava ja rakennukset. Lisäksi kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja tietoa ilmanlaadun mittauspisteistä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Kuntien INSPIRE-velvoitteet on koottu Paikkatietoalustan sivuille.
 2. Laadi metatiedot
  Kerro paikkatiedoistasi muille. Laadi kuvailut metatietojen avulla, jotta käyttäjät tietävät, millaisia paikkatietoja organisaatiollasi on, miten ne ovat saatavissa ja kuka niistä vastaa. Tarkista metatietojen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot ja ne on pidettävä ajan tasalla. Muistathan siis myös päivittää metatietoja aina, kun paikkatietosi päivittyvät. Lue lisää
 3. Tee katselupalvelu
  Tee paikkatietosi näkyväksi muille: julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. Tarkista katselupalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.  Paikkatietojen yhteiskäytön kannalta on tärkeää, että paikkatiedot ovat muiden nähtävillä ja yhdistettävissä muiden organisaatioiden aineistoihin. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa karttatasoja voi katsella katselupalvelujen kautta päällekkäin ja luoda kokonaan uusia karttoja.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan katselupalvelun (WMS = Web Map Service) kautta. Lue lisää
 4. Tee latauspalvelu
  Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. Näin hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee. Tarkista latauspalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan latauspalvelun (WFS = Web Feature Service) kautta tai ATOM-syötteen välityksellä. Lue lisää
 5. Tee yhteentoimivaksi
  Harmonisoi aineistosi yhteentoimivaksi INSPIRE-säädösten kanssa. Näin muut organisaatiot voivat hyödyntää sinun aineistojasi ja organisaatiosi voi hyödyntää muiden aineistoja. Laadi aineistostasi yhteiskäyttöinen tietotuote. Tarkista INSPIRE-tietotuotteen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että tietotuote laaditaan teemakohteisen INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukaan. Laatimista helpottavat aiemmin laaditut kansalliset tietotuotesuunnitelmat.

INSPIRE-tuki

Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi