Hyppää pääsisältöön

INSPIRE-velvoitetulle

INSPIRE-direktiivin velvoittamia ovat viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin tähän mennessä tunnistetut keskeisimmät paikkatietoaineistot ja niitä hallinoivat viranomaiset on kirjattu Kansalliseen aineistoluetteloon, jota ylläpitää Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota.

INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot:

 • koskevat Suomen aluetta
 • ovat sähköisessä muodossa
 • sisältyvät INSPIRE-direktiivin liitteissä määriteltyihin 34 aineistoteemaan

Velvoitteet koskevat myös niitä toimijoita, jotka kansallisen lainsäädännön nojalla hallinnoivat edellä mainittuja aineistoja hoitaakseen julkisia hallinnollisia tehtäviä viranomaisten puolesta. 

Ajankohtaista

Rakennus- ja osoitetietojen INSPIRE-vaatimukset helpottuvat

Oletko tuskaillut viime aikoina INSPIRE-direktiivin ja kansallisen paikkatietolainsäädännön kanssa? Viekö velvoitteiden hoitaminen paljon aikaa ja resursseja?

Nyt tähän on luvassa helpotusta rakennus- ja osoitetietojen osalta. Kunnilla on edelleen velvollisuus huolehtia siitä, että INSPIRE-velvoitteet täyttyvät näiden osalta. Minimivaatimuksena kunnalle riittää kuitenkin, että kunta toimittaa säännöllisesti ajantasaiset Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot (RHR) Digi- ja väestötietovirastolle (DVV).  DVV toimittaa RHR-tiedot Maanmittauslaitokselle, joka julkaisee ne rajapintapalveluissaan. Näin INSPIRE-velvoitteet tulevat täytettyä minimitasolla.

Kunnilla säilyy edelleen velvoite huolehtia myös muista aineistoista. Erityisesti asema- ja yleiskaavatiedot vaativat toimenpiteitä kunnilta. Lue lisää alempaa tältä sivulta kohdasta Kunnat, katso 20.5.2021 pidetty "Kunnat ja INSPIRE" -webinaarimme ja ilmoittaudu 1.9.2021 pidettävään Tiedolla toimiva kunta -webinaariin.  

Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa INSPIRE-palveluita

MIG-kokouksissa (INSPIRE Maintenance and Implementation Group) on hyväksytty jo viisi Good Practice-dokumenttia, jotka esittelevät vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa INSPIRE-palveluita.

Raportti INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Suomessa ilmestynyt

Maaliskuussa valmistunut Implementation of the INSPIRE Directive in Finland -raportti kertoo INSPIRE-direktiivin kansallisen  toimeenpanon tilanteesta. 

 • Millä tasolla toimeenpanon tilanne on Suomessa? 
 • Miten eri organisaatiot ovat saaneet tukea INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseen?

Spatineo Oy laati raportin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

HTTP-osoitteet ohjattava HTTPS-osoitteisiin

Jatkossa kaikki INSPIRE-domainin (inspire.ec.europa.eu) alla olevat HTTP-osoitteet HTTPS-osoitteisiin 1.3.2021 alkaen. Komission Joint Research Centre (JRC) teki tämän muutoksen tietoturvan parantamiseksi.

INSPIRE-sihteeristö pyytää muuttamaan muun muassa INSPIRE-tietotuotteiden ja -palveluiden skeemalinkit HTTPS-linkit, jotta varmistetaan uudelleenohjauksen toimivuus (HTTP -> HTTPS) asiakassovelluksissa. Lisäksi suosittelemme ohjelmistotaloja ja ohjelmistokehittäjiä huolehtimaan siitä, että asiakassovelluksissa on jatkossa tukea uudelleenohjauksille.

Uudelleenohjaukset liittyvät esimerkiksi GetCapabilities-dokumenteissa lueteltuihin INSPIRE-skeemaviittauksiin ja tietotuotteissa hyödynnettyihin koodiluetteloarvoihin.  

Aikataulu

Toimeenpanon aikataulu löytyy EU-komission sivuilta.

Kunnat

Kunnissa on paljon paikkatietoja. Siksi kunnat ovat tärkeässä roolissa myös INSPIRE-direktiivin ja kansallisen paikkatietolainsäädännön toimeenpanijoina. Tavoitteena on, että kaikilla Suomessa ja koko Euroopassa olisi mahdollisimman hyvin yhteentoimivat paikkatiedot. 

Kunnilla on INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia paikkatietoaineistoja useammasta teemasta. Niiden osalta kunnilla on velvollisuus varmistaa, että INSPIRE-velvoitteet tulevat täytettyä. Osassa teemoista valtionhallinnon organisaatiot hoitavat tämän kuntien puolesta. 

 • Asema- ja yleiskaavatiedot: Kunnan on hoidettava itse velvoitteet erillisen ohjeen mukaisesti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaavatietojen INSPIRE-velvoitteet voidaan hoitaa Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän palveluiden kautta.
 • Rakennus- ja osoitetiedot: Kunnan on varmistettava, että velvoitteet tulevat hoidetuksi. Minimivaatimuksena on, että kunta toimittaa säännöllisesti ajantasaiset Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot (RHR) Digi- ja väestötietovirastolle (DVV). DVV luovuttaa RHR-tiedot Maanmittauslaitokselle, joka julkaisee ne rajapintapalveluissaan.
 • Kiinteistörekisterin tiedot: Kunta ylläpitää kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistötietojärjestelmässä (KTJ) yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Maanmittauslaitos hoitaa kiinteistörekisterin tietojen INSPIRE-velvoitteet kuntien puolesta. 
 • Ympäristön tilan seurantalaitteet ja -paikat: Ilmatieteen laitos hoitaa INSPIRE-velvoitteet kuntien puolesta.
 • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Kunnan INSPIRE-velvoitteet ollaan poistamassa tämän teeman osalta.

Kunnilla on myös INSPIRE-velvoitteita seuraavissa teemoissa: aluevesien rajat, suojelu (ajantasa-asemakaavat), väestön terveys ja turvallisuus, yleishyödylliset palvelut ja muut julkiset palvelut, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt. Jos kunnalla on näihin teemoihin liittyviä aineistoja, kunnan on hoidettava INSPIRE-velvoitteet itse niiden osalta. Jos sinulle on epäselvää, kuuluuko INSPIRE-toimeenpanon piiriin, ota meihin yhteyttä ja katsotaan asiaa yhdessä.

Lisätietoja: INSPIRE-sihteeristö inspire@maanmittauslaitos.fi 

Toimi näin

Paikkatiedon tuottaja, tarkista tästä, mitä organisaatiosi pitää tehdä INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos olet epävarma.

 1. Tunnista paikkatietosi
  Tunnista, mitkä paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat INSPIRE-direktiivin piiriin. Kansalliseen aineistoluettelossa on listattu keskeisimmät tähän mennessä tunnistetut aineistot. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta Valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota. 

  Kuntien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ovat osoitteet, ajantasa-asemakaava, yleiskaava ja rakennukset. Lisäksi kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja tietoa ilmanlaadun mittauspisteistä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. 
 2. Laadi metatiedot
  Kerro paikkatiedoistasi muille. Laadi kuvailut metatietojen avulla, jotta käyttäjät tietävät, millaisia paikkatietoja organisaatiollasi on, miten ne ovat saatavissa ja kuka niistä vastaa. Tarkista metatietojen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot ja ne on pidettävä ajan tasalla. Muistathan siis myös päivittää metatietoja aina, kun paikkatietosi päivittyvät. Lue lisää
 3. Tee katselupalvelu
  Tee paikkatietosi näkyväksi muille: julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. Tarkista katselupalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.  Paikkatietojen yhteiskäytön kannalta on tärkeää, että paikkatiedot ovat muiden nähtävillä ja yhdistettävissä muiden organisaatioiden aineistoihin. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa karttatasoja voi katsella katselupalvelujen kautta päällekkäin ja luoda kokonaan uusia karttoja.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan katselupalvelun (WMS = Web Map Service) kautta. Lue lisää
 4. Tee latauspalvelu
  Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. Näin hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee. Tarkista latauspalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan latauspalvelun (WFS = Web Feature Service) kautta tai ATOM-syötteen välityksellä. Lue lisää
 5. Tee yhteentoimivaksi
  Harmonisoi aineistosi yhteentoimivaksi INSPIRE-säädösten kanssa. Näin muut organisaatiot voivat hyödyntää sinun aineistojasi ja organisaatiosi voi hyödyntää muiden aineistoja. Laadi aineistostasi yhteiskäyttöinen tietotuote. Tarkista INSPIRE-tietotuotteen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että tietotuote laaditaan teemakohteisen INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukaan. Laatimista helpottavat aiemmin laaditut kansalliset tietotuotesuunnitelmat.

INSPIRE-tuki

Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi