Hyppää pääsisältöön

INSPIRE-velvoitetulle

Kunnat
Toimi näin

INSPIRE-direktiivin velvoittamia ovat viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin tähän mennessä tunnistetut keskeisimmät paikkatietoaineistot ja niitä hallinoivat viranomaiset on kirjattu Kansalliseen aineistoluetteloon, jota ylläpitää Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Tarkista Lainsäädäntö ja ohjeet -sivulta valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota.

INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot:

 • koskevat Suomen aluetta
 • ovat sähköisessä muodossa
 • sisältyvät INSPIRE-direktiivin liitteissä määriteltyihin 34 aineistoteemaan

Velvoitteet koskevat myös niitä toimijoita, jotka kansallisen lainsäädännön nojalla hallinnoivat edellä mainittuja aineistoja hoitaakseen julkisia hallinnollisia tehtäviä viranomaisten puolesta. 

Kunnat

Kunnilla on paljon paikkatietoja. Siksi kunnat ovat tärkeässä roolissa myös INSPIRE-direktiivin ja kansallisen paikkatietolainsäädännön toimeenpanijoina. Tavoitteena on paikkatietojen sujuva löytäminen ja käyttö kaikissa EU-jäsenmaissa. 

Kunnilla on INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia paikkatietoaineistoja useammasta teemasta. Kunnat laativat niistä metatiedot ja julkaisevat aineistot katselu- ja latauspalveluissa. Kunnilla on velvollisuus varmistaa, että INSPIRE-velvoitteet tulevat täytettyä. Osassa teemoista valtionhallinnon organisaatiot hoitavat harmonisoitujen tietotuotteiden laatimisen kuntien puolesta.

 • Asema- ja yleiskaavatiedot: Kuntien on hoidettava itse velvoitteet erillisen ohjeen mukaisesti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa osa kaavatietojen INSPIRE-velvoitteista hoituu Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän palveluiden kautta.
 • Rakennus- ja osoitetiedot: Kunnilla on velvollisuus huolehtia siitä, että INSPIRE-velvoitteet täyttyvät rakennus- ja huoneistotietojen  osalta. Kunta laatii niistä metatiedot, julkaisee paikkatietopalvelut ja toimittaa säännöllisesti ajantasaiset Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot (RHR) Digi- ja väestötietovirastolle (DVV). DVV toimittaa RHR-tiedot Maanmittauslaitokselle, joka julkaisee ne INSPIRE-harmonisoituina tietotuotteina rajapintapalveluissaan. 
 • Kiinteistörekisterin tiedot: Osa kunnista ylläpitää kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistötietojärjestelmässä (KTJ) yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Maanmittauslaitos hoitaa näiden kiinteistörekisterin tietojen INSPIRE-harmonisoitujen tietotuotteiden laatimisen kuntien puolesta.
 • Ympäristön tilan seurantalaitteet ja -paikat: Ilmatieteen laitos hoitaa INSPIRE-velvoitteet kuntien puolesta aineistoluettelossa mainittujen havaintopaikkojen osalta.
 • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Kansallisesta aineistoluettelosta on poistettu kuntien velvoite tämän teeman osalta, mutta asetuksessa se on yhä.

Kunnilla on myös INSPIRE-velvoitteita seuraavissa teemoissa: aluevesien rajat, suojelu, väestön terveys ja turvallisuus, yleishyödylliset palvelut ja muut julkiset palvelut, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt. Jos kunnalla on näihin teemoihin liittyviä aineistoja, kunnan on hoidettava kaikki INSPIRE-velvoitteet itse niiden osalta. Jos sinulle on epäselvää, kuuluuko jokin paikkatietoaineisto tai -palvelu INSPIRE-toimeenpanon piiriin, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön inspire@maanmittauslaitos.fi 

Toimi näin

Paikkatiedon tuottaja, tarkista tästä, mitä organisaatiosi pitää tehdä INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos olet epävarma.

 1. Tunnista paikkatietosi
  Tunnista, mitkä paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat INSPIRE-direktiivin piiriin. Kansalliseen aineistoluettelossa on listattu keskeisimmät tähän mennessä tunnistetut aineistot. Tarkista Lainsäädäntö-sivulta Valtioneuvoston asetuksesta paikkatietoinfrastruktuurista, edustatko INSPIRE-velvoitettua organisaatiota. 

  Kuntien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ovat osoitteet, ajantasa-asemakaava, yleiskaava ja rakennukset. Lisäksi kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja tietoa ilmanlaadun mittauspisteistä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. 
 2. Laadi metatiedot
  Kerro paikkatiedoistasi muille. Laadi kuvailut metatietojen avulla, jotta käyttäjät tietävät, millaisia paikkatietoja organisaatiollasi on, miten ne ovat saatavissa ja kuka niistä vastaa. Tarkista metatietojen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot ja ne on pidettävä ajan tasalla. Muistathan siis myös päivittää metatietoja aina, kun paikkatietosi päivittyvät. Lue lisää
 3. Tee katselupalvelu
  Tee paikkatietosi näkyväksi muille: julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. Tarkista katselupalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.  Paikkatietojen yhteiskäytön kannalta on tärkeää, että paikkatiedot ovat muiden nähtävillä ja yhdistettävissä muiden organisaatioiden aineistoihin. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa karttatasoja voi katsella katselupalvelujen kautta päällekkäin ja luoda kokonaan uusia karttoja.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan katselupalvelun (WMS = Web Map Service) kautta. Lue lisää
 4. Tee latauspalvelu
  Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. Näin hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee. Tarkista latauspalvelun yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan latauspalvelun (WFS = Web Feature Service) kautta tai ATOM-syötteen välityksellä. Lue lisää
 5. Tee yhteentoimivaksi
  Harmonisoi aineistosi yhteentoimivaksi INSPIRE-säädösten kanssa. Näin muut organisaatiot voivat hyödyntää sinun aineistojasi ja organisaatiosi voi hyödyntää muiden aineistoja. Laadi aineistostasi yhteiskäyttöinen tietotuote. Tarkista INSPIRE-tietotuotteen yhteentoimivuus INSPIRE-validaattorilla.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että tietotuote laaditaan teemakohteisen INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukaan. Laatimista helpottavat aiemmin laaditut kansalliset tietotuotesuunnitelmat.

INSPIRE-tuki

Kysyttävää INSPIRE-direktiivistä ja sen toimeenpanosta? Ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi