Hyppää pääsisältöön

Näin toteutat latauspalvelun

Latauspalvelu (Download Service) on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin käyttäjän omalle tietokoneelle.

Eri tapoja toteuttaa latauspalvelu

Latauspalvelun toteuttamiseen on kolme eri ratkaisumallia:

 1. Käytä olemassa olevia kaupallisia tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
 2. Osta latauspalvelun toteutus paikkatietoratkaisuja tuottavalta konsulttiyritykseltä.
 3. Koodaa itse vain, jos et löydä muuta ratkaisua.

Kun teet päätöksen latauspalvelun toteuttamisratkaisusta:

 • Varmista ratkaisun INSPIRE-yhteensopivuus.
 • Kysy muiden organisaatioiden kokemuksia eri lähestymistavoista.

Latauspalvelun toteutus INSPIREn mukaisesti

Käytännössä latauspalvelun toteuttamiseksi on kolme vaihtoehtoa:

 1. WFS 2.0 (Web Feature Service) -rajapintapalvelu, joka mahdollistaa vain vakioidut kyselyt
 2. WFS 2.0 (Web Feature Service) -rajapintapalvelu, joka mahdollistaa vapaat kyselyt
 3. Tiedostojen lataus Atom-syötteen kautta

Kaikki vaihtoehdot täyttävät INSPIRE:n pakolliset velvoitteet (Verkkopalveluasetuksen osa A). Verkkopalveluasetuksen osien B ja C mukaiset suositeltavat lisäominaisuudet eivät ole mahdollisia Atom-syötteen avulla.

OGC:n määrittämän Web Feature Service (WFS) -standardin mukaisen palvelurajapinnan  toteuttamista ohjeistetaan julkisen hallinnon JHS 180 -suosituksessa ”Paikkatietojen sisältöpalvelut”, jossa latauspalvelusta käytetään nimitystä ”kohdepalvelu”. WFS-rajapintojen toiminnallisuus on kuvattu kyseisen suosituksen liitteessä 2 (Paikkatiedon kyselypalvelu). Atom-syötteen toiminnallisuus on kuvattu liitteessä 3 (Paikkatiedon tiedostopalvelu). JHS 180 perustuu INSPIRE-direktiiviin mukaisten latauspalveluiden teknisen ohjeen versioon 3.0. Nykyinen versio teknisestä ohjeesta on versio 3.1.

Edelliseen versioon nähden on tullut muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Ohjeeseen on lisätty palvelutasovaatimukset
 • Kyselypalvelun voi perustaa aineistolle, vaikka se ei täyttäisi latauspalveluasetuksen osan A velvoitteita, kunhan samalle aineistolle on tarjolla tiedostopalvelu
 • Tarkennettu ohjeistusta tilanteisiin, joissa on käytössä sekä tiedosto- että kyselypalvelu
 • Täydennyksiä ja muutoksia kysely- ja tiedostopalvelun sisältämiin metatietoihin
 • Pieniä teknisiä ja kirjoitusasuun liittyviä korjauksia

Kaikki muutokset edelliseen versioon nähden löytyvät Track Changes -moodissa kirjoitetusta teknisestä ohjeesta.

Latauspalvelua varten paikkatietoaineistoista on määriteltävä saatavilla olevien paikkatietotuotteiden sisältö ja rakenne. Paikkatietotuotteiden määrittelystä on laadittu julkisen hallinnon suositus JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely. Tietotuotemäärittelyssä määritellään paikkatietotuotteiden kohdetyypit, tietoelementit ja koodistot.

Tietotuotemäärittelyt viedään Paikkatietoikkunaan myöhemmin liitettävään luettelopalveluun, jossa käyttäjä voi tarkastella tietotuotemäärittelyjä sekä niiden rakenneosia ja arvojoukkoja. Luettelopalvelussa tietotuotemäärittelyjen tulee olla kansainvälisten standardien ja INSPIRE-tietotuotemäärittelyjen mukaisia.

Lisätietoja