Hoppa till huvudinnehåll

Så här implementerar du en nedladdningstjänst

En nedladdningstjänst (Download Service) är en gränssnittstjänst, som gör det möjligt för användaren att kopiera geografiska datamängder och delar av materialet på den egna datorn.

Olika sätt att implementera en nedladdningstjänst

En nedladdningstjänst kan implementeras på tre olika sätt:

 1. Använd befintliga kommersiella program eller program med öppen källkod.
 2. Köp implementeringen av nedladdningstjänsten av ett konsultbolag som producerar lösningar för geografisk information.
 3. Koda själv, om du inte hittar någon annan lösning.

När du fattar beslut om hur nedladdningstjänsten ska implementeras:

 • Försäkra dig om att lösningen är INSPIRE-kompatibel.
 • Fråga andra organisationer om deras erfarenheter av olika tillvägagångssätt.

Implementering av nedladdningstjänst enligt INSPIRE

I praktiken finns det tre alternativ för implementeringen av en nedladdningstjänst:

 1. WFS 2.0 (Web Feature Service) -gränssnittstjänst, som endast möjliggör standardiserade förfrågningar
 2. WFS 2.0 (Web Feature Service) -gränssnittstjänst, som möjliggör fria förfrågningar
 3. Nedladdning av filer via Atom-flöde

Alla alternativ uppfyller de obligatoriska förpliktelserna enligt INSPIRE (Förordningen om webbtjänster, del A). Rekommenderade tilläggsegenskaper i enlighet med del B och del C i förordningen om nättjänster är inte möjliga med hjälp av Atom-input.

Anvisningar för förverkligande av gränssnitt i enlighet med OGC:s Web Feature Service (WFS) -standard finns i den offentliga förvaltningens JHS 180-rekommendation ”Innehållstjänster för geodata”, där benämningen ”objekttjänst” används om nedladdningstjänsten. WFS-gränssnittens funktionalitet beskrivs i bilaga 2 till rekommendationen i fråga (Söktjänst för geodata). Atom-flödets funktionalitet beskrivs i bilaga 3 (Filtjänst för geodata): JHS 180 utgår från version 3.0 av den tekniska anvisningen för nedladdningstjänster enligt INSPIRE-direktivet. Den nuvarande versionen av den tekniska anvisningen är version 3.1.

Bland annat följande ändringar har införts i den nya versionen jämfört med den tidigare versionen:

 • Servicenivåkrav har lagts till i anvisningen
 • En söktjänst kan upprättas för en datamängd, trots att tjänsten inte uppfyller förpliktelserna i del A i förordningen om nedladdningstjänster, om en filtjänst är tillgänglig för samma material
 • Närmare anvisningar för situationer då både filtjänst och söktjänst används
 • Kompletteringar och ändringar i metadata för sök- och filtjänsten
 • Små tekniska korrigeringar och korrigeringar av språket

Alla ändringar jämfört med den tidigare versionen finns i den tekniska anvisningen med Track Changes-funktionen i användning.

För nedladdningstjänsten ska innehållet och strukturen för de tillgängliga geodataprodukterna i geodatamaterialet fastställas. För definieringen av geodataprodukter har den offentliga förvaltningens rekommendation JHS 177 Definiering av en geografisk informationsprodukt (på finska) utarbetats. I dataproduktspecifikationen fastställs objekttyper, dataelement och koder för geodataprodukter.

Dataproduktspecifikationerna förs in på webbplatsen Paikkatietoikkuna i en katalogtjänst som ansluts senare, där användaren kan ta del av dataproduktspecifikationer samt deras strukturella element och uppräkningstyper. Dataproduktspecifikationerna i katalogtjänsten ska överensstämma med internationella standarder och INSPIRE-dataproduktspecifikationerna.

Mer information