Hoppa till huvudinnehåll

Nationella datakatalogen

Den nationella datakatalogen är en förteckning över geodata i Finland som omfattas av INSPIRE-direktivet och de organisationer som upprätthåller den. 

Datamängderna är indelade i teman enligt INSPIRE-direktivets bilaga I–III och omfattar 34 teman. En officiell version av datakatalogen är tillgänglig i pdf-format (senast uppdaterad 20 mars 2024). En del namn på teman har uppdaterats efter publiceringen av direktivet. Förändringarna har inte tills vidare uppdaterats i direktivet. I förteckningen nedan har namnen på temana uppdaterats för att motsvara förordningen. Vid namnet på temat står dess originalnamn inom parentes. Definitionerna för temana överensstämmer med INSPIRE-direktivet .

Den nationella datakatalogen upprätthållas av Delegationen för geografisk information, som behandlar uppdateringsbegäranden på sina möten. Om din organisation önskar uppdatera datakatalogen, kontakta INSPIRE-sekretariatet.