Hoppa till huvudinnehåll

Produktbeskrivningar

Lantmäteriverket upprätthåller terrängdata och producerar kartor, flygbilder och laserskanningsmaterial från hela Finlands område. I produktbeskrivningarna beskrivs bland annat datainnehållet i produkterna, kvalitetsuppgifter och de format som datamängden kan fås i.

Bekanta dig med produktbeskrivningarna

Gränssnittstjänst eller filtjänst?

Datamängderna finns tillgängliga i gränssnittstjänsten och filtjänsten. Funderar du på när man bör använda gränssnittsjänsten respektive filtjänsten?