Hoppa till huvudinnehåll

Produktbeskrivningar

Lantmäteriverket upprätthåller terrängdata och producerar kartor, flygbilder och laserskanningsmaterial från hela Finlands område. I produktbeskrivningarna beskrivs bland annat datainnehållet i produkterna, kvalitetsuppgifter och de format som datamängden kan fås i.

Bekanta dig med produktbeskrivningarna

Största delen av produkterna som nämns nedan kan laddas ner i Kartplatsen.

Ladda ned geodatamaterial

Du kan ladda ned geodatamaterial och kartor på Kartplatsen.