Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets flygbilder

En flygbild är en bild av terrängen som tagits från ett flygplan. Bilderna är lodbilder som lämpar sig för kartläggningsändamål. Av flygbilderna vidareförädlas måttnoggranna bilder som kallas ortofoton.

Flygbilder finns tillgängliga från och med 1930-talet, beroende på området. Flygbilder är tillgängliga i svartvitt, färg och falska färg. Flygbildernas storlek och noggrannhet beror på kamera, fotograferingsskala och fotograferingshöjd eller förmåga att urskilja objekt i terrängen (GSD).

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Flygbilder kan beställas styckvis så att de omfattar ett begränsat område. De senaste ortofoton, som framställs ur flygbilder, kan laddas ner gratis från Filtjänst för avgiftsfri data.

Ändamål:

Utgående från flygbilder framställs stereomodeller och ortofoton för kartläggningsändamål. Flygbilder används som sådana bl.a. då historiska objekt forskas och förändringar i omgivningen analyseras.

Orienterade flygbilder används i samband med stereoskopisk bildtolkning bl.a. då höjdkurvor utarbetas. Det orienterade flygbildsmaterialet är direkt användbart i datorprogrammet EspaCity.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
EPSG:3067
EPSG:3900
Pixelstorlek
0.25 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Flygbildernas versionerFilm 1:16 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:31 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:31 000 färg-IR: utöver det synliga spektret tas även den värmestrålning, dvs. infraröda strålning upp på film, består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön) respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer

Film 1:20 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:20 000 färg-IR: utöver det synliga spektret tas även den värmestrålning, dvs. infraröda strålning upp på film, består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön) respektive färgkanal innehåller 256 olika nyan-svalörer.

Digifoto pixelstorlek 0,5 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,4 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,3 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,25 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Upprätthållande

Maanmittauslaitoksen ilmakuva Nya färg- och felfärgsbilder tas med tre års mellanrum med undantag av Norra Lappland som fotograferas med cirka 12 års mellanrum. Planerna för flygfotografering kan ses på statuskartan https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ilmakuva

Övriga produktversioner upprätthålls inte.

Information om områden som fotograferats före år 2020 finns på Lantmäteriverkets webbplats: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/laserskanning-och-fotograferingsflygningar

Flygfotografier från olika år levereras som en separat leverans (se Anskaffning och tilläggsinformation).

Tillkomsthistorik

Flygbilder används som utgångsmaterial i Lantmäteriverkets produktion av terrängdata.

Flygbilder är bilder av terrängen som tagits med en sensor på flygplan och som lämpar sig för kartläggningsändamål. Området som flygbilden täcket beror på fotograferingshöjden. Lantmäteriverkets fotograferingar har fram till år 2008 utförts med en filmkamera och sedan år 2009 med en digitalkamera.

En genom digitalfotografering tagen flygbild utarbetas av delbilder som är tagna av åtta kameror. Färginformationen infogas genom pansharpening i den pankromatiska bilden med hög upplösning. Som resultat får man en bild som består av fyra färgkanaler (röd, blå, grön och nära infraröd).

Objektens lägesnoggrannhet på bilden beror på kamerans struktur och fotograferingshöjden. Höjdskillnader i terrängen och centralprojektionen orsakar geometriska felaktigheter i bilden. Felaktigheterna är som störst på bildens utkanter och som minst i mitten.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
Tiff
Mera information

Flygbilder finns tillgängliga från och med 1930-talet, beroende på området. Flygbilder är tillgängliga i svartvitt, färg och IR-färg.

Flygbildernas metadata skickas vid behov i samband med överlämnandet av data.

Lantmäteriverkets flygbilder

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för flygbilder.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Flygbildens orienteringsuppgifter
22,02 27,30
7710285528
Flygbild (första bilden)
92,02 114,10
7710285529
Flygbild (följande bilder från samma fotografering)
15,73 19,51
7710285530
Bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen, €/h
92,02 114,10

Den arbetstid som utgör grunden för avgiften för bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen bestäms med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. 

Inte baserad på en förrättning