Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen ilmakuva

Ilmakuva on lentokoneesta otettu kuva maastosta. Kuvat ovat kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvista jatkojalostetaan mittatarkkoja kuvia, joita kutsutaan ortokuviksi.

Ilmakuvia on alueesta riippuen saatavilla 1930-luvulta lähtien. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väärävärisenä. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Tuote on avointa aineistoa. Ilmakuvia voi tilata kappaleittain rajatulta alueelta. Ilmakuvista valmistetut uusimmat ortokuvat ovat ladattavissa maksutta Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Käyttötarkoitus:

Ilmakuvista valmistetaan stereomallit ja ortokuvat kartoituskäyttöön. Ilmakuvia käytetään sellaisenaan mm. historiallisten kohteiden tutkimuksissa ja ympäristön muuttumisen analysoinnissa.

Orientoituja ilmakuvia käytetään stereoskooppisessa kuvatulkinnassa mm. korkeuskäyrien laatimisessa. Orientoitu ilmakuva-aineisto on suoraan käytettävissä EspaCity -ohjelmassa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
EPSG:3067
EPSG:3900
Pikselikoko
0.25 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Ilmakuvien versiotFilmi 1:16 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa

Filmi 1:20 000 mustavalkoinen

Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:20 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää 256 eri sävyarvoa.

Digi pikselikoko 0,5 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,4 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,3 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,25 m kaikki värikanavat

Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Ylläpitotiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva Uusia väri- ja väärävärikuvia kuvataan kolmen vuoden välein lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, joka kuvataan noin 12 vuoden välein. Ilmakuvaussuunnitelmat voi nähdä tilannekartalta https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ilmakuva

Muita tuoteversioita ei ylläpidetä.

Tiedot ennen vuotta 2020 kuvatuista alueista näkyvät Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus

Eri vuosien ilmakuvia toimitetaan erillistoimituksena (ks. Hankinta- ja lisätiedot).

Historiatiedot

Ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietotuotantoon tuotettu lähtöaineisto.

Ilmakuva on lentokoneesta kartoituskäyttöön soveltuvalla sensorilla otettu kuva maastosta. Ilmakuvan kattama alue riippuu kuvauskorkeudesta. Maanmittauslaitoksen kuvaukset on tehty filmikameralla vuoteen 2008 asti ja digitaalikameralla vuodesta 2009 eteenpäin.

Digitaalikuvauksesta tuotettu ilmakuva prosessoidaan kahdeksan kameran muodostamista osakuvista. Väri-informaatio liitetään korkearesoluutioiseen pankromaattiseen kuvaan pansharpening-tekniikalla. Lopputuloksena saadaan kuva neljälle eri värikanavalle (punainen, sininen, vihreä ja lähi-infra).

Kuvalla näkyvän kohteen sijaintitarkkuus riippuu kameran rakenteesta ja kuvauskorkeudesta. Kuvaan aiheutuu geometrista virhettä johtuen maaston korkeuseroista ja keskusprojektiosta. Virhe on suurimmillaan kuvan reunoilla ja pienimmillään kuvan keskellä.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
Tiff
Lisätiedot

Ilmakuvia on alueesta riippuen saatavilla 1930-luvulta lähtien. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana.

Ilmakuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä aineistotoimituksen yhteydessä.

Maanmittauslaitoksen ilmakuvat

Ilmakuvista ei peritä käyttöoikeusmaksuja.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710305537
Ilmakuvan orientointitiedot
24,19 30,00
7710285528
Ilmakuva (ensimmäinen kuva)
101,21 125,50
7710285529
Ilmakuva seuraavat kuvat samasta kuvauksesta
17,34 21,50
7710285530
Koko kuvausalueen tai koko kunnan alueen kuvat €/ h
101,21 125,50

Koko kuvausalueen tai koko kunnan alueen kuvien maksun perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin.

Ei ole asetusperusteinen