Hyppää pääsisältöön

BETA-vaiheen rajapintapalvelut

Uudet rajapintapalvelut julkaistaan ensin BETA-palveluina, jotta tuotemäärittelyistä ja palvelun toimivuudesta saadaan asiakaspalautetta. BETA-vaiheen aikana palvelun määrittelyt saattavat vielä muuttua ennen palvelun tuotantojulkaisua.

BETA-testaus saattaa koskea myös palvelun aineistoa. Esimerkiksi Kansallisen maastotietokannan (KMTK) eri aineistoteemoja testataan Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristössä ja testaamista varten niitä tarjotaan BETA-palveluna sidosryhmille. Aineistoa ei aina voi hyödyntää avoimen aineiston lisenssillä vaan käyttö voi olla rajoitettu vain testaustarkoituksiin. BETA-palvelun luonne ja aineiston käyttöehdot on kuvattu kunkin palvelun esittelysivulla.

BETA-palveluilla voit testata uusien palveluiden tuotteita ja teknologiaa sekä kokonaan uusia aineistoja. Antamalla palautetta voit vaikuttaa tulevien palveluiden laatuun ja sisältöön. Toivomme palautetta esimerkiksi rajapinnan teknisistä ominaisuuksista, hakutavoista ja skeemarakenteista. Palautetta pääset antamaan verkkolomakkeella.

BETA-vaiheen rajapintapalveluiden kautta tarjottavat aineistot

 

 

Kiinteistörekisterin kiinteistöjaotus Karttakuvapalvelu (vektoritiilet) kiinteistöjaotus BETA
Ortokuvat ja korkeusmallit

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) Rakennukset

Rakennukset (OGC API Features) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) Rakennelmat

Rakennelmat (OGC API Features) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) Rakennukset INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa

INSPIRE Rakennukset (OGC API Features) BETA

Uuden osoitetietojärjestelmän mukaisia rakennusten ja alueiden osoitetietoja

Osoitteet (OGC API Features) BETA

Uuden osoitetietojärjestelmän mukaisia rakennusten ja alueiden osoitetietoja INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa

INSPIRE Osoitteet (OGC API Features) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) hydrografiateeman kohteita

Hydrografia (OGC API Features) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) maastoteeman kohteita Maastotiedot (OGC API Features) BETA  
Hallinnolliset yksiköt ja rajat sekä tilastointiyksiköt kansallisena ja INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina

Hallinnolliset yksiköt ja tilastointiyksiköt (OGC API Features) BETA

 

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) on kehitteillä ja julkaistaan vaiheittain ensin BETA-palveluna ja sen jälkeen tuotantoversiona. Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Lue lisää