Hyppää pääsisältöön

BETA-vaiheen rajapintapalvelut

Uudet rajapintapalvelut julkaistaan ensin BETA-palveluina, jotta tuotemäärittelyistä ja palvelun toimivuudesta saadaan asiakaspalautetta. BETA-vaiheen aikana palvelun määrittelyt saattavat vielä muuttua ennen palvelun tuotantojulkaisua.

BETA-testaus saattaa koskea myös palvelun aineistoa.Aineistoa ei aina voi hyödyntää avoimen aineiston lisenssillä vaan käyttö voi olla rajoitettu vain testaustarkoituksiin. BETA-palvelun luonne ja aineiston käyttöehdot on kuvattu kunkin palvelun esittelysivulla.

BETA-palveluilla voit testata uusien palveluiden tuotteita ja teknologiaa sekä kokonaan uusia aineistoja. Antamalla palautetta voit vaikuttaa tulevien palveluiden laatuun ja sisältöön. Toivomme palautetta esimerkiksi rajapinnan teknisistä ominaisuuksista, hakutavoista ja skeemarakenteista. Palautetta pääset antamaan verkkolomakkeella.

BETA-vaiheen rajapintapalveluiden kautta tarjottavat aineistot

   
Ortokuvat ja korkeusmallit

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) BETA

Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) Rakennukset INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa

INSPIRE Rakennukset (OGC API Features) BETA

 

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta saat käyttöösi kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Palvelusta saa myös tietoja käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. Lisäksi palvelusta on saatavissa myös kunnan rekisterinpitoalueiden sijainnit.

Lue lisää