Hyppää pääsisältöön

Kokoava osoitetietojärjestelmä

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka kokoaa osoitetiedot yhteen ja josta ne voidaan tarjota yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuutta tarkentaa osoitetietoja sisäänkäyntien osoitteilla ja reittiä opastavilla kulkupisteillä. 

Osoitetietojärjestelmää kehitetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman strategisen ohjausryhmän linjausten pohjalta.

Osoitetietojärjestelmän strategiset linjaukset 

 1. Osoitetietojärjestelmä on osoitetiedon valtakunnallinen master.

  Järjestelmä on luonteeltaan perusrekisteri, joka kokoaa yhteen voimassa olevat osoitetiedot koko maasta ajantasaisina ja viranomaispäätösten mukaisina. Maanmittauslaitos toimii osoitetietojärjestelmän ylläpitäjänä. Kunnan vastuu osoitetiedon antamisessa ei muutu, vaan osoitetiedot edelleen syntyvät ja muuttuvat kunnan prosesseissa. Kunta tarjoaa uuden tai muuttuneen osoitetiedon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään järjestelmään.
 2. Osoitetietojärjestelmä sisältää kaikki osoitteet.

  Järjestelmään koostetaan kaikki kunnissa syntyvät osoitteet. Jos kunta antaa osoitteita rakennusten lisäksi myös esimerkiksi alueille, kuten uimarannoille ja puistoille, nekin tulevat järjestelmään.
 3. Kunta vastaa antamiensa osoitteiden laadusta yhdessä määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti.

  Laatuvaatimukset ovat yhtenäiset kaikille osoitetiedoille. Laadunhallinnan menetelmät ja välineet suunnitellaan yhteistyössä kuntien ja Maanmittauslaitoksen kesken. Tarkoitus on, että osoitetietojärjestelmä tukee kuntia laadunhallinnassa tarjoamalla erilaisia menetelmiä ja välineitä siihen. 
 4. Osoitetietojärjestelmän osoitetiedot ovat avointa tietoa.

  Osoitetietojen avoin saatavuus edistää luotettavien osoitetietojen käyttöä. Osoitetieto on osoitenimi- ja -numerotasolla kaikkien saatavilla ja käytettävissä maksutta.
 5. Julkishallinnon tietojärjestelmät käyttävät osoitetietojärjestelmän osoitetietoja.

  Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, että tulevaisuudessa kunnat eivät enää päivitä osoitetietojaan väestötietojärjestelmään, vaan myös väestötietojärjestelmä siirtyy käyttämään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän osoitetietojärjestelmän tietoja. Osoitetietojärjestelmän kautta tieto päivittyy kaikille tahoille, joille osoitetietoa nyt toimitetaan.

 

Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.
Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.


Miksi osoitetietojen hallintaa pitää kehittää?

Osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat tärkeitä niin sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle kuin tulevaisuudessa myös esimerkiksi automaattiselle liikenteelle. Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen nostettiin keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi myös paikkatietopoliittisessa selonteossa

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua tietovarantoa, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden, kuten tonttien, rakennuspaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen, osoitteista ja osoitteiden sijainneista.

Osoitetietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät päivity automaattisesti, ja ajan myötä valtakunnallisiin osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita. Viranomaiset, yritykset ja muut toimijat joutuvat tekemään paljon päällekkäistä työtä päivittäessään tietoja omissa järjestelmissään. 

Tavoitteena on nyt luoda uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen kaikki osoitetiedot. Osoitetietojen virtaus ajantasaisena kunnista tiedon käyttäjille helpottuu. Osoitetiedot ovat yhden kanavan kautta saatavilla erilaisiin viranomaisten ja yksityisten toimijoiden palveluihin ja sovelluksiin.

Aikataulu ja kehittäminen Maanmittauslaitoksessa

Osoitetietojärjestelmän kehittämisen on suunniteltu ajoittuvat vuosille 2021–2023. Kehittämisvaiheen jälkeen alkaa siirtymävaihe, jonka aikana kuntien osoitetietojen ylläpito osoitetietojärjestelmässä alkaa. Tavoitteena on, että siirtymävaiheen päättyessä osoitetietojärjestelmästä on saatavissa kaikkien Suomen kuntien osoitetiedot ajantasaisina ja yhteisten määritysten mukaisina. 

Maanmittauslaitos suunnittelee osoitetietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuria ja kehittää osoitetietojärjestelmän palveluita. Järjestelmän valmistelu alkoi vuonna 2017 osana Paikkatietoalusta-hanketta. Vuosina 2017–2020 tehdyn valmistelun aikana selvitettiin käyttäjien tarpeita, kuvattiin osoitetiedon tietomalli sekä kehitettiin ja pilotoitiin osoitetiedon hallinnan palveluita. Lisäksi kokeiltiin sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen joukkoistettua tiedonkoontia Osoitehaavi-palvelulla. 

Osoitetietojärjestelmän kehittämisvaihe alkoi vuoden 2021 alussa. Tänä vuonna työ keskittyy osoitetietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun ja kuvaamiseen. Tavoitteena on, että osoitetietojärjestelmän valtakunnallisten palveluiden kehittäminen voi alkaa tehokkaasti vuoden 2022 alussa. 

Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisvaiheen aikana osoitetietojärjestelmän tiedontuottajille ja -käyttäjille tarkoitettua palveluita koekäytetään. 

Strateginen ohjausryhmä

Osoitetietojärjestelmän kehittämistä ohjaa strateginen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, sisäministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö, Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä KEHTO-kaupunkien paikkatietoverkosto. 

Ohjausryhmä koordinoi ja tukee lainsäädäntömuutoksia valmistelevaa ryhmää sekä Maanmittauslaitoksen Osoitetietojen hallinta -projektia.

Maa- ja metsätalousministerin asettaman ohjausryhmän toimikausi on 1.3.2020–30.6.2022.

Lisätietoa ohjausryhmästä maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Osoitetietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa lainsäädäntötyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esitys uutta kansallista osoitetietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi ja yhteensovittaa osoitetietojärjestelmän perustamiseksi tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia.

Työryhmä aloittaa työskentelyn huhtikuussa 2021, ja toimikausi jatkuu 31.8.2022 asti. 

Lisätietoja

Osoitetietojärjestelmän koordinaattori Marjaana Laurema, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Johtava IT-asiantuntija Sakeri Savola, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Usein kysyttyä

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Usein kysytyt kysymykset uudesta osoitetietojärjestelmästä