Hyppää pääsisältöön

Tietoa kunnille

Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Rakennusten ja alueiden osoitetiedot on tarkoitus koostaa kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään. Tiedon koostamisen teknisiä ratkaisuja on määritelty ja pilotoitu yhdessä kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen päivittyminen valtakunnalliseen järjestelmään olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Kokoavan osoitetietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuria ja järjestelmän vaatimuksia on tarkennettu yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Kuntapilotit

Osoitetiedon koostamista kuntien järjestelmistä on pilotoitu Jyväskylän, Tampereen, Savonlinnan ja Hangon kaupunkien kanssa. Tavoitteena pilotoinnissa oli kerätä kokemuksia nykyisen osoitetiedon yhteensopivuudesta osoitetietojärjestelmän tietomallin kanssa sekä osoitetiedon koostamisen ja laadunvarmistuksen teknisistä ratkaisuista.

Kokoavan osoitetietojärjestelmän kehittämisen edetessä palveluiden koekäyttöä jatketaan yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena on varmistaa palveluiden toimivuus ennen järjestelmän tuotannollista käyttöönottoa.

Osoitetietojärjestelmän kunta-asiantuntijaryhmä

Kokoavan osoitetietojärjestelmän suunnittelua tuki vuonna 2021 kunta-asiantuntijoiden ryhmä, jonka kanssa käytiin läpi kokoavan osoitetietojärjestelmän toteuttamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Ryhmä edusti erikokoisista ja erilaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntäviä kuntia sekä asiantuntemusta osoiteprosessin eri osa-alueilta. Kuntaryhmässä oli asiantuntijoita Hausjärveltä, Järvenpäästä, Porista, Helsingistä, Tuusulasta, Varkaudesta, Savonlinnasta ja Lahdesta.

Kuntaryhmä käsitteli muun muassa osoitetiedon tietomalliin, osoitetiedon elinkaareen, laatuvaatimuksiin ja osoitetiedon hallinnan prosesseihin liittyviä kysymyksiä. Työpajojen materiaalit löytyvät sivulta Valmisteluvaiheen materiaalia

Paikkatietojen kuntafoorumi (PAKU)

Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU edustaa kuntien ääntä valtionhallinnon paikkatietoratkaisuihin liittyvän toiminnan ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämisessä. PAKUn toiminnassa kunnat ja valtionhallinto vaihtavat tietoa julkishallinnon paikkatietotoimintaa koskettavasta kehitystyöstä ja voivat antaa palautetta kehitystyön tueksi.

Lue lisää ja liity mukaan

Kunnan osoitejärjestelmä – ohjeet ja suositus

Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskevissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä.

Tutustu ohjeistukseen Kuntaliiton sivuilla.