Hyppää pääsisältöön

Tietomalli ja laatuvaatimukset

Kokoavaan osoitetietojärjestelmään koostetaan kaikki kuntien prosesseissa ja viranomaispäätöksissä syntyvät osoitteet ja niiden sijainnit järjestelmän tietomallin ja laatuvaatimusten mukaisina. Kunnat antavat osoitteita mm. rakennuksille, tonteille, puistoille, liikuntapaikoille ja erilaisille rakennelmille. Osoitetietojärjestelmään voidaan sisällyttää myös osoitetietoa tarkentavaa sisäänkäynti- ja kulkupistetietoa. 

Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia alueita ja rakennuksia ja niille annettuja osoitteita.

Tietomalli

Tietomalli määrittelee, mitä tietoa kokoava osoitetietojärjestelmä sisältää ja miten osoitetieto järjestelmässä mallinnetaan. Tämänhetkinen tietomalliversio kattaa osoitteet, jotka viittaavat rakennukseen, kiinteistöön tai muuhun kohteeseen, ja osoitteen sijaintiin viittaavan koordinaattipisteen eli geokoodatut osoitteet.

Tietomallin luonnos oli julkisesti kommentoitavana 30.9.–23.11.2021, ja sitä tarkennettiin kommenttien perusteella.

Tietomalliversion kohdeluokat ovat osoitenimi, osoitenumero ja osoitepiste. Tutustu tietomalliin: Kokoavan osoitetietojärjestelmän tietomalli (pdf, luonnos 28.3.2022)

Tietomallia täydennetään porraskirjain- ja huoneistonumerokohdeluokilla sekä sisäänkäyntejä ja kulkupisteitä kuvaavilla tiedoilla. 

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksilla kuvataan sitä, millaista kokoavan osoitetietojärjestelmän sisältämän ja sinne tarjottavan tiedon tulee olla tietosisällöltään ja mitä vaatimuksia tiedon tulee noudattaa ollakseen kokoavaan osoitetietojärjestelmään sopivaa ja laadukasta.

Laatuvaatimukset olivat julkisesti kommentoitavina 30.9.–23.11.2021, ja niitä tarkennettiin kommenttien perusteella.

Tutustu laatuvaatimuksiin: