Hoppa till huvudinnehåll

Datamodell och kvalitetskrav

Det sammanfattande adressinformationssystemet är en sammanställning av alla adresser som uppkommer i kommunala processer och myndighetsbeslut och av deras positioner enligt datamodellen och kvalitetskraven för systemet.  Kommuner ger adresser för bland annat. byggnader, tomter, parker, idrottsplatser och olika konstruktioner. I adressinformationssystemet är det också möjligt att föra in uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter som kompletterar adressuppgifterna. 

Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia alueita ja rakennuksia ja niille annettuja osoitteita.
Förutom adresser för byggnader kommer adressinformationssystemet att omfatta adresser för till exempel tomter, parker och idrottsplatser utomhus.

Datamodellen

Datamodellen definierar vilka uppgifter det sammanfattande adressinformationssystemet innehåller och hur adressinformationen modelleras i systemet. Den nuvarande versionen av datamodellen omfattar adresser som visar en byggnad, en fastighet eller något annat objekt, och en koordinatpunkt som visar adressens position, dvs. geokodade adresser. 

Utkastet till datamodell var ute på samråd 30.9–23.11.2021, och det preciserades utifrån kommentarerna. Objektklasserna i den nuvarande versionen av datamodellen är adressnamn, adressnummer och adresspunkt.

Ta del av datamodellen (pdf, på finska)  

Datamodellen kompletteras med trappbokstav, bostadsnummer och uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter. 

Kvalitetskraven

Med kvalitetskraven beskrivs vilket informationsinnehåll den adressinformation som ingår och förs in i adressinformationssystemet ska ha och vilka krav informationen ska uppfylla för att vara högklassig och lämplig för det sammanfattande adressinformationssystemet. 

Kvalitetskraven var ute på offentligt samråd 30.9–23.11.2021, och de preciserades utifrån kommentarerna.

Ta del av kvalitetskraven (pdf, på finska)