Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

På denna sida hittar du aktuella nyheter om det sammanfattande adressinformationssystemet.

 

Lantmäteriverket erbjuder kommunerna en avgiftsfri kvalitetsanalys av deras adressuppgifter. Syftet är att underlätta granskningen och korrigeringen av kommunernas adressuppgifter. I år ordnas två analysomgångar, och material tas emot fram till den 22 mars för den första omgången. Höstens datum i november meddelas senare.

Närmare information om kvalitetsanalysen (på finska).

 

3,5 miljoner adresser till byggnader analyserades för en tryggare och smidigare vardag (15.12.2023)

Utredning: Ett riksomfattande adressinformationssystem skulle vara till stor nytta för samhället (18.4.2023)

Underlättad korrigering av adressuppgifter för kommuner genom kvalitetsanalys – du hinner ännu med (28.9.2022)

Underlättad korrigering av adressuppgifter för kommuner genom kvalitetsanalys (6.5.2022)