Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

På denna sida hittar du aktuella nyheter om det sammanfattande adressinformationssystemet.

 

Lantmäteriverket erbjuder kommunerna en avgiftsfri kvalitetsanalys av deras adressuppgifter. Syftet är att underlätta granskningen och korrigeringen av kommunernas adressuppgifter. I år ordnas ännu två analysomgångar, och material tas emot fram till den 15 september för den första omgången och fram till den 17 november för den andra.

Närmare information om kvalitetsanalysen (på finska).

Utredning: Ett riksomfattande adressinformationssystem skulle vara till stor nytta för samhället (18.4.2023)

Underlättad korrigering av adressuppgifter för kommuner genom kvalitetsanalys – du hinner ännu med (28.9.2022)

Underlättad korrigering av adressuppgifter för kommuner genom kvalitetsanalys (6.5.2022)