Hoppa till huvudinnehåll

Underlättad korrigering av adressuppgifter för kommuner genom kvalitetsanalys – du hinner ännu med

Lantmäteriverket erbjuder kommunerna en avgiftsfri kvalitetsanalys av deras adressuppgifter. Syftet är att underlätta granskningen och korrigeringen av kommunernas adressuppgifter. I år ordnas ännu två analysomgångar, och material tas emot fram till den 14 oktober för den första omgången och fram till den 18 november för den andra.

" "
Bild:
Maanmittauslaitos

Högklassiga adressuppgifter är ytterst viktiga med tanke på flera grundläggande funktioner i samhället. Korrekta adressuppgifter är av avgörande betydelse särskilt för nödcentralens, akutvårdens, räddningsväsendets och polisens verksamhet. Därför bör man säkerställa att uppgifterna är aktuella och korrekta.

Eftersom kommunernas resurser för att korrigera uppgifterna är begränsade erbjuder Lantmäteriverket verktyg för att underlätta kommunernas arbete.

Vad är kvalitetsanalys och hur gagnar den kommunerna?

I kvalitetsanalysen jämförs adressuppgifterna för kommunernas byggnader med riksomfattande material, dvs. uppgifter om vägnätet och fastigheter samt uppgifter i terrängdatabasen. Adressuppgifterna för kommunernas byggnader jämförs också med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Kvalitetsanalysen lyfter fram de adressuppgifter som ska kontrolleras, vilket gör det möjligt för kommunerna att bättre inrikta sitt kontrollarbete. Analysen ger förslag till korrigering av till exempel adressnamn.

- Flera kommuner har under de senaste åren börjat korrigera sitt material på grundval av analysen. Responsen som Lantmäteriverket fått visar att kommunala arbetstagare har ansett att analysen har varit nyttig, och de har varit motiverade att korrigera felaktiga uppgifter, säger expert Suvi Heittola som samordnar kvalitetsanalyserna vid Lantmäteriverket.

Under tidigare år har de vanligaste kontrolluppmaningarna hänfört sig till adressnamn eller adressnummer som helt har saknats. Många gånger har det också hänt att ett motsvarande adressnamn för kommunens uppgift inte har funnits i Lantmäteriverkets jämförelsematerial, eller att adressnamnen i de olika materialen har varit mycket lika men ändå olika till vissa delar. Även i byggnaders läge upptäcktes uppenbara och eventuella fel. Lägespunkterna låg till exempel långt från den väg som adressen avsåg eller inte inom området för den fastighet som registrerats för byggnaden.

Hur kan kommunen delta?

Kommunen kan delta i kvalitetsanalysen genom att sända sitt adressmaterial till Lantmäteriverket. Det är bäst att agera snabbt, eftersom analyser endast kan erbjudas två gånger till i år. Materialet ska skickas senast fredagen den 14 oktober eller fredagen den 18 november. Kommunen får resultaten av kvalitetsanalysen inom ungefär två veckor efter ovannämnda datum.  Analysen är avgiftsfri för kommuner. Ett mer detaljerat informationspaket till kommuner finns på en separat webbplats.

Adressregistersystemet
Geodata

Nyheter och artiklar