Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista för adressinformationssystemet

Ordlistan för adressinformationssystemet omfattar sammanlagt 21 begrepp som är centrala med hänsyn till adressinformationssystemet. Ordlistan fokuserar i synnerhet på begrepp kring adressers uppkomst, struktur och position. Begreppen om användningen av adressuppgifter lämnades utanför ordlistan.

Ordlistan är ett verktyg för till exempel dem som utvecklar det sammanfattande adressinformationssystemet, kommuner som producerar adressuppgifter och användare av adressuppgifter. Den är till nytta för alla som behöver termer och definitioner som gäller adresser.

Termrekommendationer

Ordlistan innehåller begrepp och deras definitioner. Förhållandena mellan begreppen visas som diagram. I ordlistan ingår också rekommendationer om vilka finska termer som bör användas och deras svensk- och engelskspråkiga motsvarigheter.

Ordlistan utarbetades av en arbetsgrupp som representerades av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Posti, miljöministeriet, Helsingfors stad, Lantmäteriverket och Terminologicentralen. 

Terminologiarbetet inleddes i februari 2021. Utkastet till ordlista var på öppen remiss i maj–juni 2021 och färdigställdes utifrån den erhållna responsen.

Ta del av ordlistan

Ytterligare information

Paula Ahonen-Rainio, ledande expert, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Mer information om det riksomfattande adressinformationssystemet