Hoppa till huvudinnehåll

Nationella terrängdatabasen

Terrängdatabasen förnyas. Lantmäteriverket utvecklar ett digitalt och enhetligt geodatalager för Finland som motsvarar dagens behov, den nationella terrängdatabasen (KMTK). Vi utvecklar den nationella terrängdatabasen för att bättre motsvara nuvarande och framtida kundbehov.

Den nationella terrängdatabasen byggs tema för tema. Teman är byggnader och konstruktioner, trafik, terräng, hydrografi samt ledningsförbindelser, specialområden, skyddsobjekt och administrativa gränser.

Lantmäteriverket ser till att processen för insamling av material fungerar och betjänar producenter och användare av information så bra som möjligt. Arbetet utförs tillsammans med bland annat kommunerna, olika organisationer i den statliga förvaltningen samt den privata sektorn. Uppdateringen av uppgifter baserar sig på samarbete och avtal som ingåtts med informationsproducenter.