Hoppa till huvudinnehåll

Nationella terrängdatabasen

Lantmäteriverket utvecklar ett digitalt, enhetligt geodatalager i Finland som motsvarar dagens behov, den Nationella terrängdatabasen (KMTK). KMTK är en samlingsdatabas som samlar ihop grundläggande geografisk information. Utöver terrängdataobjekt innehåller den Nationella terrängdatabasen ortnamn, fixpunkter, flygfotografier, höjdmodeller och laserskannat material samt eventuellt andra uppgifter som är kopplade till terrängdataobjekt.

Teman

Den Nationella terrängdatabasen byggs tema för tema. Teman som är under arbete för närvarande är byggnader och konstruktioner, trafik, terräng och hydrografi.

Lantmäteriverket ser till att processen för insamling av material fungerar och betjänar producenter och användare av information så bra som möjligt. Arbetet utförs tillsammans med bland annat kommunerna, olika organisationer i den statliga förvaltningen samt den privata sektorn.

Slutresultatet av arbetet blir:

  • en datamodell,
  • kvalitetskrav,
  • livscykelregler,
  • processer för att producera och underhålla datamängden.

Målet är att data producenterna ska börja producera datamängder på ett enhetligt sätt. Detta möjliggör interoperabilitet och distribuerat underhåll för datamängderna.