Hyppää pääsisältöön

Kansallinen maastotietokanta

Maanmittauslaitos kehittää Suomeen digitaalista, yhtenäistä ja nykypäivän tarpeita vastaavaa paikkatietovarantoa eli Kansallista maastotietokantaa (lyhenne KMTK). KMTK on koontitietokanta, joka kokoaa yhteen peruspaikkatiedot. Maastotietokohteiden lisäksi KMTK sisältää paikannimet, kiintopisteet, ilmakuvat, korkeusmallit ja laserkeilausaineistot sekä mahdollisesti muita maastotietokohteisiin liittyviä tietoja.

Kansallinen maastotietokanta kehitetään vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Se tapahtuu uudistamalla nykyisen Maastotietokannan tietosisältöä.

Teemat

Kansallista maastotietokantaa rakennetaan teemoittain. Tällä hetkellä työstettäviä teemoja ovat rakennukset ja rakennelmat, liikenne, maasto ja hydrografia.

Maanmittauslaitos huolehtii, että aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi toimii ja palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Työtä tehdään yhdessä mm. kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

Työn lopputuloksena syntyy:

  • tietomalli,
  • laatuvaatimukset,
  • elinkaarisäännöt,
  • prosessit, joilla aineisto tuotetaan ja ylläpidetään.

Tavoitteena on, että tiedontuottajat ryhtyvät tuottamaan aineistoa yhtenäisellä tavalla. Tämä mahdollistaa aineistojen hajautetun ylläpidon ja yhteentoimivuuden. 

KMTK rajapintapalvelut

Tuotannollisessa käytössä on Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features), jonka kautta on saatavilla tietoja rakennuksista ja rakennusten osista. Rakennustiedot ovat Kansalliseen maastotietokantaan tallennettuja kuntien ja Maanmittauslaitoksen rakennustietoja. Tutustu rakennusten kyselypalveluun