Hyppää pääsisältöön

Kansallinen maastotietokanta

Maastotietokanta uudistuu. Maanmittauslaitos kehittää Suomeen digitaalista, yhtenäistä ja nykypäivän tarpeita vastaavaa paikkatietovarantoa eli Kansallista maastotietokantaa (lyhenne KMTK). Kehitämme Kansallista maastotietokantaa vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin. 

Kansallista maastotietokantaa rakennetaan teemoittain. Teemoja ovat rakennukset ja rakennelmat, liikenne, maasto, hydrografia sekä johtoyhteydet, erityisalueet, suojelukohteet ja hallintorajat.

Maanmittauslaitos huolehtii, että aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi toimii ja palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Työtä tehdään yhdessä mm. kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa. Tietojen ylläpito perustuu yhteistyöhön ja tiedontuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.