Hyppää pääsisältöön

Maastotiedot uudistuvat

Maastotietojen tuotantojärjestelmä uudistuu. Uuden tuotantojärjestelmän myötä maastotietokannan ajantasaisuus, laatu ja eheys paranevat. Uudistus näkyy maastotietokannan lisäksi kartoilla.  Käyttäjille muutokset näkyvät vaiheittain. Ensi vaiheessa muutokset ovat vähäisiä. 

 

Kuvassa esitetään tiekarttana maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistamisen aiheuttamat muutokset

 

Maastotietokanta

Vuodesta 2025 lähtien tietoja aletaan ylläpitää uudessa tuotantojärjestelmässä kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietomallien mukaisesti. Niiden mukaisia vektorimuotoisia tuotteita ei kuitenkaan heti tule saataville, vaan aineistot muunnetaan uudesta järjestelmästä nykyisiin tietomalleihin ja formaatteihin (GML, shapefile, GeoPackage).  MIF/MID-formaatti sen sijaan poistuu tuotevalikoimasta uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Tavoitteena on taata nykyisten tuotteiden jatkuvuus asiakkaille, mutta tuotteisiin tulee kuitenkin pieniä muutoksia uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä:

Maastokartan päällä esitetty esimerkkejä maastotietokannasta poistuvista kohdeluokista: puurivi ja mäntymetsän raja.

 • Tiedot, joita ei enää ylläpidetä KMTK:ssa, poistuvat tuotteilta. Näitä ovat esimerkiksi osa seliteteksteistä ja kohdeluokista.
 • Poistuvia kohdeluokkia ovat puurivi, kuusi- ja mäntymetsän rajat, muuntaja, kunnan hallintokeskus, sähkölinja pinnan alla, pelastuskoodipiste ja vesiasteikko

VINKKI: Jos haluat jatkossa hyödyntää kaikkia nykyisen maastotietokannan selitetekstejä ja muita poistuvia tietoja, ota talteen viimeinen vanhasta järjestelmästä tuotettu maastotietokanta vuoden 2024 lopussa.

Uudesta järjestelmästä tuotettavista nykyisen mallisista tuotteista tulee saataville testiaineistoa kesän 2024 aikana.

Voit tutustua KMTK-uudistuksen tavoitetilan mukaisiin tietomalleihin Kansallisesta maastotietokannasta kertovalla verkkosivulla.

Kartat

Esimerkkikuvat Maanmittauslaitoksen karttatuotteista: maastokartta, taustakartta ja selkokartta

Maanmittauslaitoksen valikoimissa säilyy jatkossakin maastokartta, taustakartta ja selkokartta. Taustakartta ja selkokartta säilyvät vuoden 2025 muutoksessa ennallaan, mutta maastokarttaan tulee seuraavia muutoksia:

Muutoksia karttojen seliteteksteihin

 • Kartalta poistuu useita selitetekstejä, joita ei enää ylläpidetä uudessa tuotantojärjestelmässä. Näitä ovat esimerkiksi monet rakennusten selitteet, kuten hotelli, koulu ja seurantalo. 
  • Huom. Selitetekstit ovat eri asia kuin karttanimet: nimistöön ei tule muutoksia.
 • Osa seliteteksteistä on tarpeettomia, koska kohteelle on jo yksilöivä karttamerkki tai väri (esim. turvetuotantoalue, tuulivoimala).
 • Osa teksteistä korvautuu uudella karttamerkillä (esim. tervahauta)
 • Osa selitteistä poistuu kokonaan, koska tietoa ei ole mahdollista ylläpitää Maanmittauslaitoksessa luotettavasti. 
 • Selitetekstejä myös jää kartoille jonkin verran. Esimerkiksi autiotupa, retkeilyreitti ja tori säilyvät.
 • Lue lisää uutisesta: Maastokartan selitetekstit vähenevät ensi vuonna  

Esimerkkejä kartoilta poistuvista seliteteksteistä: tuulivoimala, tervahauta, koulu, hotelli ja seurantalo.

Maastokartasta kaksi eri versiota

 • Maastokartta säilyy valkopohjaisena, eli metsä esitetään kartassa valkoisella pohjavärillä ja puusymboleilla. Esitystyyliin tulee hienosäätöä mm. luonnonsuojelualueiden ja hallinnollisten alueiden esittämiseen ja yksittäisiin karttamerkkeihin. 
 • Maastokartasta tulee myöhemmin saataville toinen esitystyyli, jossa metsä esitetään vihreällä värillä.

Rajapinta- ja tiedostopalvelut

Kaikki rajapintapalvelut ja tiedostopalvelut säilyvät muutoksessa toistaiseksi ennallaan, mutta yllä kuvatut karttojen ja maastotietokannan muutokset vaikuttavat niiden tietosisältöön.

Myöhemmin Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features) korvautuu vastaavalla Kansallisen maastotietokannan kyselypalvelulla.

Tiedostopalveluihin puolestaan tuodaan vaiheittain saataville KMTK-tietomallien mukaisia vektorituotteita ja rasterikarttoja. Myös muutostietopalvelua on tarkoitus uudistaa hyödyntämään KMTK:n tarjoamaa kohdekohtaista elinkaaren hallintaa. Näiden muutosten aikataulu tarkentuu myöhemmin.