Hyppää pääsisältöön

Maastotietokannan GeoPackage-versio

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet.

Maastotietokantaa voidaan käyttää erilaisten karttatuotteiden lähtöaineistona. Se soveltuu maankäytön suunnitteluun pohjakartaksi, erilaisten optimointien ja analyysien tekemiseen.

Kaikki Maastotietokannan kohteet on saatavissa karttalehdittäin GML-, ShapeFile- tai MapInfo-tiedostoina, joita on koko maan alueelta noin 3000 kappaletta. Maastotietokanta on saatavissa myös kahtena GeoPackage-tietokantatiedostona.

GeoPackage-tietokantatiedostot sopivat erityisesti niille, jotka tarvitsevat koko Maastotietokannan tai yksittäisiä kohdeluokkia koko Suomen alueelta.

GeoPackage-tietokantatiedostot ovat avointa aineistoa eikä niiden käyttö maksa mitään.

Mikä on GeoPackage?

GeoPackage (linkki: https://www.geopackage.org/) on OGC:n (Open Geospatial Consortium) standardi, joka määrittelee tavan tallentaa vektori- ja rasteriaineistoja SQLite-tietokantaan.

Koska GeoPackage perustuu SQLite-tietokantaan, Geopackage-tietokantatiedostossa olevaa dataa voi käyttää suoraan työasema- tai palvelinohjelmistolla. Useimmat paikkatieto-ohjelmistot osaavatkin lukea suoraan GeoPackage-tietokantatiedostoa. GeoPackage-tiedostoa voi käyttää myös siirtoformaattina.

Maastotietokannan GeoPackage-tietokantatiedostot läpäisevät kaikki OGC:n standardinmukaisuustestit (OGC TEAM Engine, testi GeoPackage 1.2).

GeoPackage-tietokantatiedoston hyödyt

 • GeoPackage on standardi. Millä tahansa standardia noudattavalla ohjelmalla tehdyn GeoPackage-tietokantatiedoston voi avata virheettömästi kaikilla standardin mukaisilla ohjelmilla.
 • Ei tiedoston maksimikokorajaa. Maastotietokanta on kooltaan 105 gigatavua ja mahtuisi yhteen GeoPackage-tietokantatiedostoon. Koska isojen tiedostojen käsittely aiheuttaa omat hankaluutensa, Maastotietokannan GeoPackage-versio on jaettu kahteen tietokantatiedostoon. ShapeFile- ja MapInfo TAB-formaateilla tiedoston maksimikoko on 2 gigatavua ja tiedostoja yhteensä noin 3000 kappaletta.
 • Hyvä tuki GML-formaatin ominaisuuksille. GeoPackage tukee lähes kaikkia GML-formaatissa käytettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi karttatasojen ja attribuuttien nimet sekä attribuuttien tietotyypit ovat molemmissa formaateissa samat. ShapeFile-formaatissa tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi attribuuttien nimet voivat olla korkeintaan 10 merkin pituisia ja aikaleimasta voidaan tallentaa vain päivämäärä, mutta ei kellonaikaa.
 • GeoPackage-tietokannassa voi olla rajaton määrä tauluja. Maastotietokannan GML-versiossa jokainen kohdeluokka on omana karttatasonaan. Kohdeluokkia on yhteensä 133. Myös GeoPackage-tietokantatiedostossa kukin kohdeluokka on tallennettu omaan tauluunsa. Maastotietokannan ShapeFile- ja MapInfo TAB -versiot eivät noudata GML-version rakennetta. Karttatasojen määrää on vähennetty yhdistelemällä kohdeluokkia, sillä formaatit tukevat vain yhtä karttatasoa yhdessä tiedostossa.
 • Ei merkistöongelmia. GeoPackage käyttää UTF-8-merkistökoodausta joten skandinaavisten ja muiden erikoismerkkien käyttö ei tuota ongelmia. Tämä koskee myös saamen kielissä käytettäviä merkkejä.
 • Tehokas suorakäyttö. GeoPackage soveltuu sellaisenaan työasema- ja palvelinohjelmistojen tietolähteeksi. GeoPackagessa on spatiaali-indeksin ja attribuutti-indeksien tuki, jolloin tietojen haku tietokantatauluista on nopeaa, jos ohjelmisto osaa käyttää GeoPackage-tietokantoja tehokkaalla tavalla. Vaikka näin ei olisikaan, GeoPackage-tietokantatiedostoa voi silti käyttää helpompana tiedonsiirtovaihtoehtona karttalehtiin jaettujen tiedostojen sijaan.

GeoPackage-tiedostot voi ladata Karttapaikalta

Maastotietokannasta on julkaistu kaksi koko maan kattavaa GeoPackage-tietokantatiedostoa

 • Korkeussuhteet-tiedosto (mtkkorkeus.gpkg) sisältää korkeussuhteita kuvaavat kohdeluokat (7 kohdeluokkaa)
 • Kaikki teemat paitsi korkeussuhteet -tiedosto (mtkmaasto.gpkg) sisältää kaikki muut maastotietokannan kohdeluokat (yli 120 kohdeluokkaa)

Maastotietokannan GeoPackage-tietokantatiedostot ovat ladattavissa Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta. Koko maan tiedostojen lisäksi palvelusta voi ladata maastotietokannan aineistoa GeoPackage-muodossa kunnittain ja vapaalla aluerajauksella. 

Tiedostojen koot

Tiedosto .zip tiedoston koko .gpkg tiedoston koko
Korkeussuhteet (mtkkorkeus) n. 12 Gt 34 Gt
Kaikki teemat paitsi korkeussuhteet (mtkmaasto) n. 26 Gt 73 Gt

Tiedostot päivitetään kuukausittain. Aineiston päivittämisen voi tehdä Muutostietopalvelulla (kohta Muutostietopalvelu).

Lue Vihjeitä GeoPackage-tietokannan tehokkaaseen käyttöön.

GeoPackage-formaatin ja GML-formaatin erot

Maastotietokannan GeoPackage-tietokantatiedosto hyvin lähellä Maastotietokannan GML-versiota. GML-versiossa tiedostoja on koko maan alueelta noin 3000 kappaletta.

Formaateissa on pieniä eroja, joilla voi olla merkitystä, jos halutaan siirtyä Maastotietokannan GML-version käytöstä GeoPackage-versioon.

 • GeoPackage-version ja GML-version taulujen ja attribuuttien nimien kirjoitusasussa on eroja. GeoPackage-formaatissa käytetään vain pieniä kirjaimia, kun taas GML-formaatissa esiintyy myös suuria kirjaimia. Esimerkkejä: taulu ” muuavoinalue” vs. ”MuuAvoinAlue”, attribuutti ”minosoitenumerovasen” vs. ”minOsoitenumeroVasen”.
 • GeoPackage-versiosta puuttuu GML-version tauluihin kuuluva attribuutti ”kohderyhma”.
 • GeoPackage-taulujen kenttä ”mtk_id” vastaa GML-tiedostojen kenttää ”gid”.
 • GeoPackage-versiossa kaikki Maastotietokannan kohteet esiintyvät vain yhden kerran ja niiden geometriat ovat kokonaisia. GML-versiossa kohteet joko leikkaantuvat karttalehtien reunojen mukaan tai ne toistuvat kokonaisina jokaisessa karttalehtitiedostossa, johon kohde osuu, mikä vaikeuttaa yhtenäisen koko maan kattavan aineiston koostamista.

Lisätietoja: tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi

Katso video: Maastotietokanta Geopackage-muodossa


Ota GeoPackage käyttöön!

Lataa GeoPackage-tietokantatiedostot Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta.

Lisätietoja: tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi