Hyppää pääsisältöön

Maastotietokannan tyylitiedostojen hyödyntäminen

Maastotietokannan GeoPackage-tiedostoissa on keväästä 2022 alkaen mukana sisäänrakennetut esimerkkityylit QGIS-ohjelmalle. Niiden ansiosta GeoPackage-aineistot aukeavat QGIS:llä maastokarttaa muistuttavilla tyyleillä. Universaalia tapaa jakaa tyylejä GeoPackagessa ei toistaiseksi ole, joten kokeiluun valikoituivat avoimen lähdekoodin QGIS:lle sopivat tyylit. Maanmittauslaitos hyödyntää QGIS-ohjelmaa myös kehitteillä olevassa uudessa maastotietojen tuotantojärjestelmässä.

Maastotietokanta on ladattavissa GeoPackage-muodossa sekä avoimien aineistojen tiedostopalvelusta että uudesta Karttapaikan yhteydessä toimivasta BETA-palvelusta, joka korvaa myöhemmin vanhan palvelun. Uusi palvelu sisältää koko maan GeoPackagen lisäksi myös vapaan aluerajauksen ja kuntarajauksen.

Tässä ohjeessa kerrotaan lisätietoa tyyleistä ja vihjeitä niiden käyttöön. Maanmittauslaitos ei tarjoa muuta tukea tässä ohjeessa mainittujen ohjelmien käyttöön.

Käyttöehdot

Tyylit ovat avointa aineistoa, joka on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tyylit perustuvat alun perin Gispon toteuttamiin tyyleihin, joten tyylejä julkisesti käytettäessä tekijänä on mainittava Maanmittauslaitoksen lisäksi Gispo. Lisätietoja Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen lisenssistä.

Huomioitavaa ja käyttöohjeita

Tyylit eivät ole Maanmittauslaitoksen viralliset maastokarttatyylit, vaan ne on tarkoitettu ensisijaisesti helpottamaan työskentelyä, sillä ilman niitä aineistot aukeaisivat satunnaisilla tyyleillä. 

Tyylit on toteutettu käyttäen pelkästään QGIS-ohjelman työkaluja, joten ne aukeavat suoraan QGIS:llä ilman että käyttäjän tarvitsee ladata mitään ylimääräistä. Toisaalta tämä tarkoittaa, että tyyleissä ei ole voitu käyttää SVG-symboleja, joiden avulla monet kohteet Maanmittauslaitoksen karttatuotteissa on tyylitelty. Maastokartan SVG-symboleita voi kuitenkin halutessaan ladata MML:n GitHubista.

GeoPackage-tiedosto ei sisällä yleistettyä, pienimittakaavaiseen käyttöön tarkoitettua aineistoa. Tästä syystä tyylit eivät näytä kartografisesti hyviltä kauemmas zoomatessa. Jos on tarpeen käyttää yleistettyä vektoriaineistoa, sitä on toistaiseksi saatavilla vanhasta Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta (Maastokartta 1 : 100 000 ja Maastokartta 1 : 250 000).

Esimerkki QGIS-tyyleistä

Tarkalleen ottaen GeoPackage-tiedosto sisältää kahdet tyylit: oletustyyli muistuttaa maastokartan tyylejä ja sisältää mittakaavarajoituksia. Tällöin voi avata QGIS:iin vaikka kaikki maastotietokannan tasot kerralla, eikä kartta silti jumiudu. Suurin osa kohteista tulee näkyviin vasta lähelle zoomatessa. 

Jos on tarpeen tarkastella yksittäisiä tauluja koko Suomen alueelta, mittakaavarajoista on haittaa. Tätä varten GeoPackage-tiedostoissa on mukana toiset, niin sanotut datatyylit. Niissä ei ole ajateltu kartografiaa tai suorituskykyä, vaan aineisto aukeaa ilman rajoituksia kaikilla mittakaavatasoilla. Datatyyli avataan esimerkiksi tervahauta-taululle oheisen kuvan mukaisesti Symbology-valikosta (QGIS 3.22). Layer Rendering -> Style -> Load Style -> From Database (GeoPackage) -> Load Style.

QGIS-tyylin vaihto

Video tyylien käytöstä QGIS:llä

Muokattujen tyylien tallennus ja käyttö

Jos tyylejä muokkaa itse ja haluaa tallentaa muutokset, kannattaa ne tallentaa osaksi GeoPackage-tiedoston tietokantaa. Tyyli tallennetaan Symbology-valikosta: Layer Rendering -> Style -> Save Style -> In database (GeoPackage).  Tämän jälkeen tyylille annetaan nimi ja painetaan OK.

Muokatulla tyylillä voi myös suoraan korvata nykyisen oletustyylin: Layer Rendering -> Style -> Save as Default.

Jos muokattuja tyylejä haluaa käyttää muissa GeoPackage-tiedostoissa, niistä voi tehdä tietokantadumpin Sqlite-komentoriviohjelmalla, jonka voi ladata osoitteesta https://www.sqlite.org/download.html (esim. Windowsille sqlite-tools-win32-x86, joka sisältää sovelluksen sqlite3.exe)

Komennot, joilla tietokantadumppi saadaan ulos:

.open tiedostonimi.gpkg

.output tyylit_dump.sql

.dump layer_styles

.quit

Tyylitiedoston voi liittää toiseen GeoPackage-tiedostoon esimerkiksi Spatialite-gui-ohjelmalla, jonka voi ladata osoitteesta https://www.gaia-gis.it/fossil/spatialite_gui/index Ohjelma tarjoaa graafisen käyttöliittymän.

Ohje tyylien tuontiin:

  • Files -> Connecting an existing SQLite DB (valitse haluamasi GeoPackage-tiedosto)
  • Files -> Advanced -> Execute SQL script (valitse äsken luotu tyylit_dump.sql)
    • Aukeavasta Charset Encoding -valikosta valitaan UTF-8 (listan toiseksi viimeinen)
    • OK

Nyt tuodut tyylit ovat valmiit avattavaksi QGIS:llä.

Spatialite-ohjelman käyttöliittymä