Hyppää pääsisältöön

Maastotietokannan teemoittainen lataaminen

Karttapaikan osio Lataa paikkatietoaineistoja mahdollisuuden ladata maastotietokannan aineistoja GeoPackage-muodossa teemoittain.  Teemat on muodostettu mukaillen Maastotietokohteet-dokumentaation kohderyhmiä.

Huomioitavia asioita:

 • Kohderyhmät Maasto/1 ja Maasto/2 yhdistetty ja niistä erotettu hydrografiakohteet omaksi teemaksi, kuten tulevaisuudessa on Kansallisessa maastotietokannassakin eli KMTK:ssa
 • Teemat eivät sisällä kaikkia yksittäisiä kohdeluokkia, vaan osa kohdeluokista ei kuulu mihinkään teemaan. Esimerkiksi selitteet saa ladattua vain valitsemalla käyttöliittymässä ”kaikki kohteet”.
 • GeoPackagen taulujen nimeäminen eroaa joiltain osin Maastotietokohteet-dokumentissa käytetyistä termeistä

Teemoja vastaavat GeoPackage-tiedoston taulut

Tieliikenne

 • tieviiva
 • tiesymboli
 • tienroteksti

Raideliikenne

 • rautatie
 • rautatieliikennepaikka
 • rautatiensymboli

Vesiliikenne

 • ankkuripaikka
 • hylky
 • hylynsyvyys
 • turvalaite
 • vesikulkuvayla
 • vesikulkuvaylankulkusuunta
 • vesikulkuvaylanteksti

Johtoverkosto

 • muuntaja
 • muuntoasema
 • sahkolinja
 • sahkolinjansymboli
 • suurjannitelinjanpylvas
 • vesitorni

Maasto

 • autoliikennalue
 • harva louhikko
 • hautausmaa
 • hietikko
 • jyrkanne
 • kaatopaikka
 • kallioalue
 • kalliohalkeama
 • kalliosymboli
 • kivi
 • kivikko
 • lentokenttaalue
 • louhos
 • luiska
 • maaaineksenottoalue
 • maasto2kuvionreuna
 • maastokuvionreuna
 • maatalousmaa
 • merkittavaluontokohde
 • metsamaankasvillisuus
 • metsamaanmuokkaus
 • metsanraja
 • muuavoinalue
 • niitty
 • pato
 • puisto
 • puu
 • puurivi
 • satamaalue
 • soistuma
 • sulkuportti
 • suo
 • suojanne
 • taajama
 • taytemaa
 • tunnelinaukko
 • uittolaite
 • uittoranni
 • urheilujavirkistysalue
 • varastoalue

Hydrografia

 • jarvi
 • kaislikko
 • koski
 • lahde
 • maatuvavesialue
 • matalikko
 • meri
 • tulvaalue
 • vedenpinnankorkeusluku
 • vesikivi
 • vesikivikko
 • vesikuoppa
 • virtavesialue
 • virtavesikapea

Rakennukset

 • aallonmurtaja
 • aita
 • allas
 • ilmaradankannatinpylvas
 • ilmarata
 • kellotapuli
 • lahestymisvalo
 • masto
 • mastonkorkeus
 • muistomerkki
 • nakotorni
 • pistolaituriviiva
 • portti
 • rakennelma
 • rakennus
 • rakennusreunaviiva
 • savupiippu
 • savupiipunkorkeus
 • tervahauta
 • tulentekopaikka
 • tuulivoimala

Korkeussuhteet

 • korkeuskayra
 • korkeuskayrankorkeusarvo
 • syvyyskayra
 • syvyyskayransyvyysarvo
 • syvyyspiste
 • viettoviiva

Suojelukohteet

 • kansallispuisto
 • luonnonpuisto
 • luonnonsuojelualue
 • rauhoitettukohde
 • retkeilyalue
 • suojametsa
 • suojametsanreunaviiva
 • suojelualueenreunaviiva

Hallinnollinen jaotus

 • aluemerenulkoraja
 • rajavyohykkeentakaraja
 • sisaistenaluevesienulkoraja
 • ulkojasisasaaristonraja
 • valtakunnanrajapyykki