Hyppää pääsisältöön

Paikkatietojen rajapintapalvelut

Rajapintapalvelujen kautta saat käyttöösi Maanmittauslaitoksen ylläpitämiä paikkatietoja. Aineistot sisältävät muun muassa paikannimet, tiet, rakennukset, osoitteet, vesistöt ja muut maaston kuviot, korkeussuhteet sekä hallintorajat.

Paikkatietojen rajapintapalvelut sopivat käyttöösi silloin, kun haluat hakea sovellukseesi yksittäisten kohteiden tietoja, esimerkiksi paikannimiä tai osoitteita. Jos tarvitset karttakuvia tai ilmakuvia, tutustu karttojen rajapintapalveluihin.

Palvelun käyttö edellyttää, että käytössäsi on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta. Rajapintojen kautta saat aina ajantasaisimman tiedon eikä aineistosta tarvitse ladata kopiota omaan tietojärjestelmääsi.

Paikkatietojen rajapintapalveluiden kautta tarjottavat aineistot

Liikenneverkot, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vesistöt ja korkeussuhteet

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Paikannimet Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features)

Sijainnin haku osoitteen, paikannimen, kiinteistön tai karttalehden avulla

Geokoodauspalvelu (REST)

Maanmittauslaitoksen avoimia paikkatietoaineistoja tiedostopaketteina Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes)

Maastotietokannan rakennustietoja

Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)

Väestötietojärjestelmän rakennustietoja Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

INSPIRE-direktiivin mukaiset tietokohteet

INSPIRE kyselypalvelu

Muut rajapintapalvelut ja niiden sisältö

Rajapintojen kautta saa myös karttoja ja kiinteistötietoja sekä palveluita kiinteistövaihdannan ammattitoimijoille.

Maasto- ja taustakartat, ortokuvat, kiinteistörajat, karttatulosteet Tutustu karttojen rajapintapalveluihin
Kiinteistötiedot ja -tulosteet

Tutustu kiinteistötietojen rajapintapalveluihin

Sähköisen kiinteistökaupan asiakirjat ja hakemukset Tutustu kiinteistövaihdannan rajapintapalveluihin