Hyppää pääsisältöön

Karttojen rajapintapalvelut

Kartat sisältävät muun muassa paikannimet, tiet, rakennukset, osoitteet, vesistöt ja muut maaston kuviot, korkeussuhteet sekä hallintorajat.

Karttojen rajapintapalveluista saatavat aineistot soveltuvat esimerkiksi sovellusten taustakartoiksi ja yhdistettäviksi muihin aineistoihin. Jos tarvitset yksittäisen paikkatietokohteen tietoja, esimerkiksi rakennuksia tai paikannimiä, tutustu paikkatietojen rajapintapalveluihin.

Palvelun käyttö edellyttää, että käytössäsi on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta. Rajapintojen kautta saat aina ajantasaisimman tiedon eikä aineistosta tarvitse ladata kopiota omaan tietojärjestelmääsi.

Karttojen rajapintapalveluiden kautta tarjottavat aineistot

Maasto- ja taustakartat, ortokuvat, kiinteistörajat sekä teematuotteita

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

INSPIRE-direktiivin mukaiset karttapalvelut

INSPIRE-katselupalvelut (WMS)

Ortokuvat ja korkeusmallit omalla aluerajauksella

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS)

 

Karttapalautetoiminto

Aineistopalauterajapinta (REST)

   

Muut rajapintapalvelut ja niiden sisältö

Rajapintojen kautta saa myös paikkatietoja ja kiinteistötietoja sekä palveluita kiinteistövaihdannan ammattitoimijoille.

Maastotietokannan kohteet, osoitteet, paikannimet, rakennukset Tutustu paikkatietojen rajapintapalveluihin
Kiinteistötiedot ja -tulosteet

Tutustu kiinteistötietojen rajapintapalveluihin

Sähköisen kiinteistökaupan asiakirjat ja hakemukset Tutustu kiinteistövaihdannan rajapintapalveluihin