Hyppää pääsisältöön

Karttojen rajapintapalvelut

Kartat sisältävät muun muassa paikannimet, tiet, rakennukset, osoitteet, vesistöt ja muut maaston kuviot, korkeussuhteet sekä hallintorajat.

Karttojen rajapintapalveluista saatavat aineistot soveltuvat esimerkiksi sovellusten taustakartoiksi ja yhdistettäviksi muihin aineistoihin. Jos tarvitset yksittäisen paikkatietokohteen tietoja, esimerkiksi rakennuksia tai paikannimiä, tutustu paikkatietojen rajapintapalveluihin.

Palvelun käyttö edellyttää, että käytössäsi on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta. Rajapintojen kautta saat aina ajantasaisimman tiedon eikä aineistosta tarvitse ladata kopiota omaan tietojärjestelmääsi.

Karttojen rajapintapalveluiden kautta tarjottavat aineistot

Maasto- ja taustakartat, ortokuvat, kiinteistörajat sekä teematuotteita

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

INSPIRE-direktiivin mukaiset karttapalvelut

INSPIRE-katselupalvelut (WMS)

Karttapalautetoiminto

Aineistopalauterajapinta (REST)

Muut rajapintapalvelut ja niiden sisältö

Rajapintojen kautta saa myös paikkatietoja ja kiinteistötietoja sekä palveluita kiinteistövaihdannan ammattitoimijoille.

Maastotietokannan kohteet, osoitteet, paikannimet, rakennukset Tutustu paikkatietojen rajapintapalveluihin
Kiinteistötiedot ja -tulosteet

Tutustu kiinteistötietojen rajapintapalveluihin

Sähköisen kiinteistökaupan asiakirjat ja hakemukset Tutustu kiinteistövaihdannan rajapintapalveluihin

Palveluissa käytetyt tekniikat

Karttatuotteita on saatavilla eri rajapintatekniikoiden kautta.

Karttakuvapalvelu – WMS, WMTS

Karttakuvapalvelut perustuvat WMS (Web Map Service) ja WMTS (Web Map Tile Service) -standardeihin. Niiden avulla sovellus voi hakea rajapinnalta rasterimuodossa olevia karttakuvia. Rajapinnan kautta tarjottavat tuotteet ja palvelupyynnöt on kuvattu palveluiden teknisessä kuvauksessa.

Karttakuvapalvelu - Vektoritiilet

Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) on toteutettu Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisena. Vektoritiilipalvelussa karttojen tietosisältö ja kartan esitystapa on erotettu toisistaan. Käyttäjän karttasovellus lataa kartan esittämiseen tarvittavat vektoritiilet sekä tyylitiedoston, jolla määritellään se, miltä kartta näyttää. Rajapinnan kautta tarjottavat tuotteet ja palvelupyynnöt on kuvattu palveluiden teknisessä kuvauksessa.

REST-rajapinnat

Aineistopalautepalvelut on toteutettu REST (Representational State Transfer) -tekniikalla. Ohjelmointirajapinnan käyttö on selostettu tarkemmin palvelun teknisessä kuvauksessa.

Avoimet rajapintapalvelut - maksutta ja ilman sopimusta

Osa karttojen rajapintapalveluista on avoimia. Niitä on mahdollista käyttää maksutta ilman sopimusta  Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. 

Avoimia ja maksuttomia rajapintoja ovat:

  • Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet)
  • Karttakuvapalvelun (WMTS) avoin rajapinta

Näin saat avoimet rajapintapalvelut käyttöösi

  1. Tutustu rajapintapalveluiden kuvauksiin.
  2. Rekisteröidy OmaTili -palvelussa ja  luo API-avain. Lue lisää API-avaimen käytöstä.

Rajapintapalvelujen sopimuskäyttö

Avoimien rajapintapalveluiden rinnalla tarjoamme myös palveluita, joiden käytöstä tehdään sopimus. Sopimuskäyttäjille tarjoamme tukipalvelut, ja mahdollisissa ruuhkatilanteissa sopimusasiakkaiden haut ovat etusijalla avoimiin rajapintoihin verrattuna.

Seuraavien rajapintojen käyttö vaatii aina sopimuksen:

  • Karttakuvapalvelu (WMS)

Avoimen palvelun lisäksi myös sopimuskäyttö:

  • Karttakuvapalvelu (WMTS)

Näin teet sopimuksen rajapintapalvelun käytöstä

  1. Tutustu rajapintapalveluiden kuvauksiin.
  2. Rajapintapalveluita voi koekäyttää maksutta. Koekäyttö vaatii luvan. Tilaa koekäyttötunnus.
  3. Ota yhteyttä sopimuksen laatimiseksi.  Lisätietoja saat rajapinnan kuvauksen Tilaa käyttöösi -kohdasta.
  4. Kun sopimus on allekirjoitettu, lähetämme palvelutunnuksen ja salasanan yhteyshenkilölle.