Hyppää pääsisältöön

Suomen vanhat kartat

Maanmittari Claes Claessonin 1650 tekemä Kainuun läänin kartta. Lähde: Suomen kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen alue- ja rajakarttakokoelma (MH 107)
Maanmittari Claes Claessonin 1650 tekemä Kainuun läänin kartta. Lähde: Suomen kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen alue- ja rajakarttakokoelma (MH 107)

Suomen kuvaaminen kartoissa perustui pitkään ulkomailla julkaistuihin karttoihin. Tilanne muuttui ensimmäisen maanmittarin, Olof Gangiuksen, saavuttua Suomeen vuonna 1633. Gangiuksen tekemä kartta Turusta vuodelta 1634 löytyy Kansallisarkistosta. Suomen ensimmäisen maantieteellisen kartan Karjalasta teki Anders Streng vuonna 1640. Se löytyy Ruotsin valtionarkistosta.

Suomen karttojen tarina on myös Maanmittauslaitoksen, maanmittauksen sekä maanmittareiden ammattikunnan keskeistä historiaa. Maanmittareiden tekemiä karttoja käytettiin lähes kaikkien karttojen pohjana ensimmäisistä maantieteellisistä kartoista pitäjänkarttoihin, kihlakuntien karttoihin ja lopulta yleiskarttoihin.

Vanhat kartat ovat arkistojen aarteita

Suurin osa Suomen vanhoista kartoista löytyy Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston ja Maanmittauslaitoksen arkistoista. Karttoja löytyy myös Ruotsin valtionarkistosta, Ruotsin kuninkaallisesta kirjastosta, Ruotsin maanmittauslaitoksen arkistosta sekä monista muista kirjastoista Euroopasta.

Suomen kartat ovat kansallisia aarteita, joiden säilyminen jälkipolville ja saatavuuden varmistaminen ovat tärkeitä tehtäviä. Karttoja on arkistoissa paljon ja yksittäisen kartan löytyminen on haasteellista.

Miksi karttoja on niin vaikea löytää?

Normaali hakulogiikka ei aina auta löytämään karttoja arkistoista. Karttoja ei useinkaan löydä käyttämällä haussa paikannimeä tai sijaintia. Karttojen metatiedot ovat usein puutteellisia eikä arkistojen hakujärjestelmiä ole suunniteltu karttoja varten. Parhaiten vanhoja Suomen karttoja löytää eri arkistojen hakujärjestelmistä, jos tietää kartan tarkan nimen, kartan tekijän nimen ja julkaisuvuoden. 

Monet kirjastot ja arkistot ovat lähteneet kehittämään palveluitaan: karttoja varten on tehty omia hakutoimintoja, vanhoja karttoja on georeferoitu (eli tuotu koordinaatistoon, mikä mahdollistaa kartan käytön esimerkiksi modernin kartan kanssa) ja karttoja on julkaistu verkossa yksikäsitteisen URI-tunnisteen avulla.

Karttaluettelot auttavat löytämään oikean kartan

Maanmittauslaitos on toteuttanut vuonna 2020 karttaselvityksen, jonka avulla on saatu tarkempi kuva siitä, missä yksittäiset kartat sijaitsevat. 

Tälle sivulle kootut karttaluettelot auttavat hahmottamaan, mitä karttoja ja karttasarjoja on olemassa ja mistä ne löytyvät. Tietoa voivat hyödyntää kartoista kiinnostuneet kansalaiset ja esimerkiksi tutkijat. Tieto on saatavilla Excel-taulukoina. 

Karttaluetteloista voit etsiä karttoja kartan nimen, tekijän ja tekoajan perusteella. Kartat on jaettu luokkiin karttatyypeittäin. 

Karttaluettelot

Yleiskartat eli yleismaastokartat, jotka kuvaavat Suomea tai sen suurempaa osaa

Yleiskartat ovat pienimittakaavaisia karttoja, joiden käyttötarkoitus on saada kokonaiskäsitys kuvattavasta alueesta. Yleiskarttoihin on luettu myös laajempaa maantieteellistä aluetta kuvaavat, maanmittareiden tekemät maantieteelliset kartat.

Yleiskartat (Excel-taulukko)

Topografiset kartat eli maastokartat

Topografiset kartat kuvaavat maastoa ja maanpinnan muotoja yleiseltä kannalta. Maastosta kuvataan yleensä rakennukset tai asutus, maapeite ja maankäyttö, korkeus- ja syvyyssuhteet sekä tiestö.
            
Topografiset kartat (Excel-taulukko)

Peruskartasto (Excel-taulukko) (Maanmittauslaitoksen karttaluettelo)

Katasterikartat  

Katasterikartat ovat maanmittareiden valmistamia karttoja ja niistä yleistämällä tehtyjä karttoja. Karttoja on tehty verotuksen ja kiinteistöjen sijaintien selvittämiseksi.

Katasterikartat (Excel-taulukko)

Kaupunkikartat

Kaupunkien tekemiä tai asemakaavaa varten laadittuja karttoja. Myös kaupunkien opaskarttoja.

Kaupunkikartat (Excel-taulukko)

Meri- ja vesistökartat

Meri- tai vesistöalueita esittävät kartat.

Meri- ja vesistökartat (Excel-taulukko)

Teemakartat

Teemakarttoihin on luettu kaikki muut kartat, jotka korostavat jotain tiettyä teemaa. Näitä ovat sotakartat, rajakartat, kolmiomittauskartat, korkeusvyöhykekartat, metsäkartat, geologiset kartat, maaperäkartat, terveydenhoitoon tai sairauksiin liittyvät kartat, liiketoimintaan liittyvät kartat, meteorologiset kartat, postin jakoa, rautateitä tai tiestöä kuvaavat kartat, lehtijakoa, ruudustoa tai hallinnollisia alueita kuvaavat kartat, matkailukartat, suunnistus- ja harrastuskartat sekä satiiriset kartat.

Teemakartat (Excel-taulukko)

Kartastot

Julkaistut karttakirjat.

Kartastot (Excel-taulukko)

Lisälähteitä

Kansalliset tietovarannot

Kansalliskirjaston ylläpitämä hakujärjestelmä Finna.fi tuo Suomen arkistojen aineistot kaikkien saataville. Hakuvihjeitä karttojen löytämiseksi Finnasta:

  • Valitse aineistotyypiksi Kartta.
  • Jos tiedät kartan olevan osa jotakin arkistoa, voit rajata hakua sen avulla.
  • Karttoja voi hakea myös karttasijainnin avulla. Valitse silloin tarkennettu haku. 

Kansallisarkiston Astia-palvelusta voit hakea Kansallisarkistossa säilytettäviä aineistoja.

Karttojen metatiedot ovat usein niin puutteelliset, että kartta löytyy vain katselemalla karttakokoelmaa:

Kansallisarkiston karttakokoelmat (Excel-taulukko)

Maanmittauslaitoksen tarjoamat vanhojen karttojen palvelut

Maanmittauslaitoksen vanhojen karttojen latauspalvelusta löydät peruskartat 1:20 000 ja maastokartat 1:50 000 ennen vuotta 1998. Tutustu Vanhat painetut kartat -palveluun. 

Karjalan karttojen katselupalvelusta löydät itsenäistymisen jälkeen julkaistut Karjalan alueen kartat. Karttasarjoista on julkaistu vain uusin saatavilla oleva kartta. Muut kartat löytyvät arkistoista. Palvelu ei sisällä Senaatin karttoja. Tutustu Karjalan kartat -palveluun.

Karjalan karttojen latauspalvelusta saat kartat käyttöösi ladattavassa TIFF-muodossa. Tutustu Karjalan karttojen latauspalveluun.

Muita karttakokoelmia ja palveluita

Vanhat kartat -palvelussa on painetut peruskartat ja Senaatin kartat georeferoituna ja verrattavissa moderniin taustakarttaan. Senaatin kartat ovat kopioita venäläisten topografisten karttojen 1:21 000 alkuperäislehdistä. Alkuperäiset kartat on valmistettu vuosina vuosina 1870–1907. Kopiot luovutti Suomen senaatille Venäjän pääesikunta.

Senaatin karttojen digitoidut alkuperäiskappaleet ovat Kansallisarkiston palvelussa. Toinen karttasarja väritettiin venäjän mallin mukaisesti ja toinen pitäjänkartan mallin mukaisesti. Näistä kartoista on lisätietoa tämän sivun Topografiset kartat -kohdassa.

Myös Kalmbergin kartat ovat saatavilla georeferoituna karttapalveluna. Kalmbergin kartasto tehtiin Krimin sodan sodan takia venäläisten sotilastopografien toimesta ja julkaistiin 1855-56. Lähtötietona olivat Maanmittauslaitoksen tekemät kihlakunnan kartat.

Vanhojen karttojen ja kirjojen keräilijä ja kauppias Jan Strangin ylläpitämä tietosivusto sisältää mm. kuvaukset Maanmittauslaitoksen tekemistä painetuista karttasarjoista sekä merikartoista.

Karttaharrastaja Timo Meriluodon ylläpitämälle Vanhat kartat -sivustolle on koottu digitoituja karttoja ja niiden kuvauksia. 

Vanhojen karttojen asiantuntijan, dosentti Heikki Rantatuvan mukaan nimettyyn Heikki Rantatupa - Historialliset kartat -tietokantaan on koottu tuhansia digitoituja karttoja ja niiden kuvauksia. Sivustoa ylläpitää Avoimen tiedon keskus / Jyväskylän yliopisto.

Vanhimman tai tarkimman kartan etsiminen - mistä lähteä liikkeelle?

Jos haluat etsiä vanhimmat kartat joltain tietyltä alueelta Suomesta tai olet kiinnostunut ”tarkimmista” kartoista, tutustu seuraavaan tiedostoon:

Ohjeita karttojen löytämiseen (PDF)

Teema

Teema