Hoppa till huvudinnehåll

Finlands gamla kartor

Lantmätare Claes Claessons karta över Kajanaland från år 1650. Källa: Riksarkivet, Lantmäteristyrelsens områdes- och gränskartor (MH 107)

Under en lång tid baserade sig Finlands avbildande i kartor på kartor som publicerats utomlands. Situationen ändrades år 1633, då den första lantmätaren, Olof Gangius, anlände till Finland. Gangius karta över Åbo från år 1634 finns på riksarkivet. Finlands första geografiska karta över Karelen gjordes år 1640 av Anders Streng. Den finns på Sveriges riksarkiv.

Finlands kartors historia är även den centrala historian för Lantmäteriverket, lantmäteriet och lantmäterikåren. Kartor gjorda av lantmätare användes som grund till nästan alla kartor, från de första geografiska kartorna till sockenkartor, häradskartor och till sist generalkartor.

Gamla kartor är arkivskatter

De flesta av Finlands gamla kartor finns arkiverade vid Riksarkivet, Finlands Nationalbibliotek och Lantmäteriverket. Kartor finns också vid Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Lantmäteriet i Sverige samt vid många andra bibliotek i Europa.

Finlands kartor är nationalskatter, vars bevarande för eftervärlden och säkerställande av deras tillgänglighet är viktiga uppgifter. Det finns en hel del kartor i arkiven och det är utmanande att hitta en enskild karta.

Varför är det så svårt att hitta kartor?

Normal söklogik hjälper inte alltid när det gäller att hitta kartor i arkiv. Ofta hittar du inte kartor genom att söka på ortsnamn eller plats. Kartornas metadata är ofta bristfälliga och arkivens söksystem inte planerade för kartor. Bäst hittar du gamla finska kartor i olika arkivs söksystem om du vet kartans exakta namn och publiceringsår samt kartografens namn. 

Många bibliotek och arkiv har börjat utveckla sina tjänster: man har skapat egna sökfunktioner för kartorna, georefererat gamla kartor (dvs. fört dem till koordinatsystemet, vilket gör det möjligt att använda kartan med en modern karta, till exempel) och publicerat kartor på webben med hjälp av en Uniform Resource Identifier (URI).

Kartlistor hjälper dig hitta rätt karta

År 2020 genomförde Lantmäteriverket en kartutredning, som gett oss en bättre översikt över var enskilda kartor befinner sig. 

Kartlistorna vi sammanställt på denna sida hjälper dig förstå vilka kartor och kartuppsättningar som finns och var du hittar dem. Informationen kan användas av kartintresserade medborgare och till exempel forskare. Data är tillgängliga i Excel-tabeller. 

I kartlistorna kan du söka kartor på basis av kartans namn, kartolog och publiceringsår. Kartorna är indelade i kategorier efter karttyp.

Kartlistor

Generalkartor, det vill säga generalterrängkartor, som beskriver Finland eller merparten av landet

Generalkartor är småskaliga kartor, vars användningssyfte är att få en helhetsbild av det avbildade området. Generalkartorna omfattar även geografiska kartor som gjorts av lantmätare över ett större geografiskt område.

Generalkartor (Excel-tabell, på finska)

Topografiska kartor eller terrängkartor

Topografiska kartor avbildar terräng och markformer ur ett allmänt perspektiv. Terrängkartor brukar avbilda byggnader eller bebyggelse, jordmån och markanvändning, höjd- och djupförhållanden samt vägar.

Topografiska kartor (Excel-tabell, på finska)
Generalkartor (Excel-tabell, på finska) (Lantmäteriverkets kartlista)

Katasterkartor

Katasterkartor är kartor gjorda av lantmätare och kartor som gjorts genom att generalisera dessa. Kartorna har gjorts för att utreda beskattning och fastigheters position.

Katasterkartor (Excel-tabell, på finska)

Stadskartor

Kartor gjorda av städer eller kartor som gjorts för stadsplaner. Även städernas guidekartor.

Stadskartor (Excel-tabell, på finska)

Havs- och vattendragskartor

Kartor över havs- eller vattendragsområden.

Havs- och vattendragskartor (Excel-tabell, på finska)

Temakartor

Temakartor omfattar alla övriga kartor som framhäver ett visst tema. Dessa inkluderar krigskartor, gränskartor, trianguleringskartor, höjdzonskartor, skogskartor, geologiska kartor, jordmånskartor, kartor relaterade till hälsovård eller sjukdomar, affärsrelaterade kartor, meteorologiska kartor, kartor över postutdelning, järnvägar eller vägar, tidningsdistribution, rutnät eller administrativa områden, resekartor, orienterings- och hobbykartor samt satiriska kartor.

Temakartor (Excel-tabell, på finska)

Atlaser

Publicerade kartböcker.

Atlaser (Excel-tabell, på finska)

Ytterligare källor

Nationella dataresurser

Söksystemet Finna.fi, som upprätthålls av Finlands Nationalmuseum, gör de finska arkivens material tillgängliga för alla. Söktips för att hitta kartor i Finna:

  • Välj Karta som materialtyp.
  • Om du vet att en karta är en del av ett arkiv kan du använda detta för att filtrera sökningen.
  • Kartor kan också sökas med hjälp av en kartplacering. Välj i så fall avancerad sökning. 

I Riksarkivets webbtjänst Astia kan du söka material som förvaras av Riksarkivet.

Metadata för kartor är ofta så ofullständiga att kartan endast kan hittas genom att titta på kartsamlingen:

Riksarkivets kartsamlingar (Excel-tabell, på finska)

Lantmäteriverket tjänster för gamla kartor

I Lantmäteriverkets nedladdningstjänst för gamla kartor hittar du före år 1998 publicerade generalkartor i skalan 1:20 000 och terrängkartor i skalan 1:50 000. Bekanta dig med webbtjänsten Gamla tryckta kartor

I tjänsten Karelens kartor hittar du kartor över Karelen som publicerats efter självständigheten. Endast den nyaste tillgängliga kartan i kartserien har publicerats. Övriga kartor finns i arkiven. Tjänsten omfattar inte Senatens kartor. Bekanta dig med webbtjänsten Karelens kartor.

I nedladdningstjänsten Karelens kartor kan du ladda ner kartor i TIFF-format. Bekanta dig med nedladdningstjänsten för Karelens kartor.

Andra kartsamlingar och tjänster

Tjänsten Gamla kartor innehåller tryckta kartor och Senatens kartor i georefererat format, som är jämförbart med en modern bakgrundskarta. Senatens kartor är kopior av ursprungliga ryska topografiska kartblad i skalan 1:21 000. Originalkartorna publicerades mellan åren 1870 och 1907. Kopiorna överlämnades till Senaten för Finland av den ryska generalstaben.

Digitaliserade original av Senatens kartor finns i Riksarkivets tjänst. Den ena kartserien färglades enligt den ryska modellen och den andra enligt modellen för sockenkarta. Mer information om kartorna finns under Topografiska kartor på denna webbplats.

Kalmbergs kartor finns också tillgängliga som georefererad karttjänst. Kalmbergs atlas gjordes av ryska militära topografer med anledning av Krimkriget och publicerades åren 1855–1856. Utgångspunkten var häradskartor som gjorts av Lantmäteriverket.

Jan Strang samlar och säljer gamla kartor och böcker och upprätthåller en informationswebbplats (på finska) över till exempel beskrivningar av tryckta kartuppsättningar och havskartor gjorda av Lantmäteriverket.

Kartentusiast Timo Meriluotos webbplats Gamla kartor (på finska) innehåller en samling digitaliserade kartor och beskrivningar av dessa. 

Heikki Rantatupa historialliset kartat-databasen, som namngivits efter kartentusiasten och docenten Heikki Rantatupa innehåller tusentals digitaliserade kartor och beskrivningar av dessa. Webbplatsen upprätthålls av Avoimen tiedon keskus / Jyväskylä universitet.

Jag letar efter den äldsta eller mest exakta kartan – var ska jag börja?

För att hitta de äldsta kartorna i en specifik region i Finland, eller om du är intresserad av de "mest exakta" kartorna, bekanta dig med följande dokument:

Anvisning för att hitta kartor (PDF, på finska)

Tema