Hoppa till huvudinnehåll

Så här tar du i bruk gamla kartor över Karelen

Kartfilerna finns på adressen: http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/karjalankartat/

Du kan kopiera filer för användning i exempelvis byböcker och motsvarande. I samband med publikationen ska du komma ihåg att anteckna: copyright Lantmäteriverket/Försvarsmakten.

Katalogerna har uppkallats efter karttyp. Genom att klicka på kartbladets namn kan du antingen ladda ned eller öppna en kartfil som finns i katalogen.

 Från en underkatalog kommer du tillbaka till huvudkatalogen via länken Parent directory.

Det finns inte kartor över hela Karelska näset. I katalogen Hakuruudustot (Sökrutnät) finns indexkartor, i vilka du kan se hur omfattande de olika kartorna är. Indexkartorna har uppkallats efter karttyp. Katalogen innehåller även filen Yleislehtijako.jpg (generalbladindelning), som visar bladindelningen dvs. kartbladens nummer i sockenkartan över Karelen i skalan 1:20 000 samt de topografiska och ekonomiska kartorna i skalan 1:100 000.

Sockenkartans 1:20 000 och topografiska kartans 1:20 000 täckning (pdf)

Du kan hänvisa till kartbladslänkarna direkt med adresser av den här typen: http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/karjalankartat/Topografinen_100000/4012_SEIVASTO.tif