Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE

INSPIRE har som mål att skapa en europeisk geodatainfrastruktur* som underlättar tillgången på geografisk information över hela Europa och främjar dess interoperabilitet. Läs mer på Vad är INSPIRE?INSPIRE-logo

En central del av Finlands implementering av INSPIRE är Paikkatietoikkuna. Bekanta dig med geodataportaltjänsten som presenterar geografiska datamängder och -tjänster som omfattar Finland. 

Följ INSPIRE:s sociala mediekanaler så får du snabbt information om aktuella utbildningar och evenemang samt frågor som berör geodataportalen Paikkatietoikkuna:

* Infrastrukturen för geodata består av geodata, tjänster som stöder deras användning, metadata som beskriver data och tjänster, överenskommelser om utlämnande, tillgänglighet och användning av data samt samordnings- och övervakningsmekanismer. Utvecklingen av infrastrukturen styrs förutom av lagstiftning av många standarder och rekommendationer inom geodataområdet, som bidrar till interoperabilitet av geodata.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna

I vår nationella geodataportal finns över 2 500 kartlager från cirka 60 organisationer.

Den nationella geodatastrategin 2022–2025

Läs hur tillgänglighet, kvalitet och säkerhet för geodata säkerställs i Finland.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Läs hur världens mest innovativa och säkraste geodata ekosystem byggs i Finland.