INSPIRE

INSPIRE har som mål att skapa en europeisk geodatainfrastruktur som underlättar tillgången på geografisk information över hela Europa och främjar dess interoperabilitet. Läs mer på Vad är INSPIRE?

En central del av Finlands implementering av INSPIRE är Paikkatietoikkuna. Bekanta dig med geodataportaltjänsten som presenterar geografiska datamängder och tjänster som omfattar Finland.

Följ INSPIRE:s sociala mediekanaler så får du snabbt information om aktuella utbildningar och evenemang samt frågor som berör geodataportalen Paikkatietoikkuna:

•    Paikkatietoikkuna Twitter
•    Paikkatietoikkuna Facebook

Abonnera på Geodatanätverkets nyhetsbrev, där du i koncentrerad form får information om aktuella frågor i geodatabranschen. Du ansluter dig samtidigt till Geodatanätverket där du är med och påverkar och diskuterar frågor i anslutning till den nationella geodatainfrastrukturen och genomförandet av INSPIRE.  Nätverket är ett öppet forum för alla som är intresserade av geodatafrågor. Vi har redan nästan 500 medlemmar! Tidigare publicerade nyhetsbrev hittar du på Geodatabranschens nätverk.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Läs hur världens mest innovativa och säkraste geodata ekosystem byggs i Finland.