Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE

INSPIRE har som mål att skapa en europeisk geodatainfrastruktur* som underlättar hur man kan hitta och få tillgång till geografisk data, som främjar geodatas interoperabilitet och återandvändningen över hela Europa (FAIR-principerrna) via metadata-, visnings- och nedladdingstjänster. Läs mer på Vad är INSPIRE

INSPIRE_logo

Nationella geodatainfrastrukturen

En del av Finlands implementering av INSPIRE är Paikkatietoikkuna. Bekanta dig med geodataportaltjänsten som presenterar geografiska datamängder och -tjänster som omfattar Finland. 

Följ INSPIRE:s sociala mediekanaler så får du snabbt information om aktuella utbildningar och evenemang samt frågor som berör geodataportalen Paikkatietoikkuna:

* Infrastrukturen för geodata består av geodata, tjänster som stöder deras användning, metadata som beskriver data och tjänster, överenskommelser om utlämnande, tillgänglighet och användning av data samt samordnings- och övervakningsmekanismer. Utvecklingen av infrastrukturen styrs förutom av lagstiftning av många standarder och rekommendationer inom geodataområdet, som bidrar till interoperabilitet av geodata.

Kommissionen bad om återkoppling om sina planer på att ändra INSPIRE-direktivet

Den 26 februari 2024 publicerade EU-kommissionen Call for Evidence-fasen av Greendata4All-initiativet. Kommissionen bad om feedback på sina planer på att ändra EU:s regler om allmänhetens tillgång till geodata och miljödata. Det gäller alltså främst INSPIRE-direktivet.

De synpunkter som ges finns på EU:s Have you say-portal med sökordet inspire. Förändringsprocessen kommer förmodligen att ta lång tid.

Läs mer:

Geodataportalen Paikkatietoikkuna

I vår nationella geodataportal finns över 2 500 kartlager från cirka 60 organisationer.

Den nationella geodatastrategin 2022–2025

Läs hur tillgänglighet, kvalitet och säkerhet för geodata säkerställs i Finland.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Läs hur världens mest innovativa och säkraste geodata ekosystem byggs i Finland.