Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE-förpliktigade

Förpliktigade av INSPIRE-direktivet är de myndigheter som förvaltar eller upprätthåller geografiska informationsmängder som ingår i direktivets tillämpningsområde. De viktigaste geografiska informationsmängderna som faller inom ramen för INSPIRE-direktivet och de myndigheter som förvaltar dem har förtecknats i den Nationella datakatalogen, som förs av Delegationen för geografisk information. Kontrollera i statsrådets förordning om en infrastruktur på sidan Lagstiftning om du representerar en organisation med INSPIRE-skyldighet. 

Datamängder som omfattas av INSPIRE-direktivet:

 • gäller Finland
 • finns i elektronisk form
 • ingår i de 34 teman som specificeras i INSPIRE-direktivets bilagor

Skyldigheterna gäller även de aktörer som med stöd av nationell lagstiftning förvaltar ovan nämnda datamängder för att sköta offentliga förvaltningsuppgifter för myndigheter.

Kommuner

Se information för kommuner på finska sidan under rubriken: Kunnat.

Gör så här

Om du producerar geografisk information ska du kontrollera här vad din organisation ska göra för att uppfylla sina INSPIRE-skyldigheter. Kontakta INSPIRE-sekretariatet, om du är osäker.

 1. Identifiera din geografiska information
  Identifiera vilka geodatamängder och -tjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet. I den nationella datakatalogen listas de viktigaste datamängderna som har identifierats hittills. Kontrollera i statsrådets förordning om en infrastruktur på sidan Lagstiftning om du representerar en organisation med INSPIRE-skyldighet. 

  Kommunernas datamängder som omfattas av INSPIRE-direktivet är adresser, uppdaterade detaljplaner, generalplaner och byggnader. Dessutom upprätthåller kommunerna fastighetsregistret i samarbete med Lantmäteriverket och information om mätpunkter för luftkvaliteten i samarbete med Meteorologiska institutet.
 2. Upprätta metadata
  Berätta om din geografiska information för andra. Skapa beskrivningar med hjälp av metadata så får andra användare till exempel veta hurdan geografisk information din organisation besitter, hur den är tillgänglig och vem som ansvarar för den. Kontrollera interoperabiliteten för metadata med INSPIRE-validatorn

  INSPIRE-direktivet förutsätter att man upprättar metadata för de material och tjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet och att data hålls uppdaterade. Kom alltså alltid ihåg att uppdatera metadata, när din geografiska information uppdateras. Läs mer
 3. Skapa en visningstjänst
  Gör din geografiska information synlig för andra: publicera den geografiska informationen i en visningstjänst. Kontrollera interoperabiliteten för visningstjänsten med INSPIRE-validatorn.  För att geografiska data ska vara interoperabla är det viktigt att andra har tillgång till den geografiska informationen och att den kan kombineras med andra organisationers material. Till exempel i Paikkatietoikkuna kan man via visningstjänster granska kartnivåer på varandra och skapa helt nya kartor.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att INSPIRE-material publiceras via en visningstjänst (WMS = Web Map Service). Läs mer
 4. Skapa en nedladdningstjänst
  Visa information om objekt och ge andra möjlighet att utnyttja informationen. Publicera den geografiska informationen i nedladdningstjänsten. På detta sätt kan de som vill utnyttja objektdata via nedladdningstjänsten och de behöver inte separat ladda ner objekt till sin dator. Alla kan använda samma information och överlappande arbete minskar. Kontrollera interoperabiliteten för nedladdningstjänsten med INSPIRE-validatorn.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att INSPIRE-material publiceras via en nedladdningstjänst (WFS = Web Feature Service) eller ett ATOM-flöde. Läs mer
 5. Gör det kompatibelt
  Harmonisera din datamängd så att den överensstämmer med INSPIRE-bestämmelserna. På så sätt kan andra organisationer utnyttja dina material och din organisation kan utnyttja andras material. Gör ditt material till en interoperabel dataprodukt. Kontrollera interoperabiliteten för INSPIRE-dataprodukten med INSPIRE-validatorn.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att dataprodukten utarbetas enligt en temaspecifik INSPIRE-dataproduktdefinition. Upprättandet underlättas av tidigare utarbetade nationella dataproduktplaner.

INSPIRE stöd

Har du frågor om INSPIRE-direktivet? Ta kontakt: inspire@maanmittauslaitos.fi.