Hoppa till huvudinnehåll

Så utarbetar du metadata

På denna sida ges råd om hur informationsproducenter utarbetar metadata i överensstämmelse med INSPIRE-kraven och underhåller dem i Metadatakatalogen, som är en nationell söktjänts öppen och avgiftsfri till alla upprätthålls av Lantmäteriverket.

Metadata för INSPIRE-datamängder och -tjänster måste beskrivas i Metadatakatalogen eller säkerställa att de finns i Metadatakatalogen. Det rekommenderas att använda det också för att beskriva metadata för andra geodatamängder och -tjänster. Det är också värt att beskriva datamängder och -tjänster som är inte öppna, om de kan användas mot en avgift eller efter informationsproducentens gottfinnande.

Hjälp för användning av Metadatakatalogen hittar du i Bruksanvisning för Metadatakatalogen. Vi ger naturligtvis också stöd via e-post metatieto@maanmittauslaitos.fi vid behov. 

 1. Logga in på Metadatakatalogen
  För att kunna utarbeta metadata i Metadatakatalogen behöver du användarnamn och lösenord. Be om dem via e-post från metatieto@maanmittauslaitos.fi. Vänligen ange ditt namn, e-postadressen och organisation i mejlet.
 2. Datamängd eller tjänst?
  Om du utarbetar metadata för datamängden behöver du en unik identifierare för datamängden.Be om dem via e-post från metatieto@maanmittauslaitos.fi.
  Om du ska utarbeta metadata för en tjänst ska du kontrollera att metadata för de geodatamängder som hör ihop med tjänsten har utarbetats först. Tillhörande datamängder är till exempel de vars uppgifter kan nås via tjänsten.
 3. Utarbeta metadata
  Fyll i de uppgifter som behövs i Metadatakatalogen. Se brykanvisningen för hur du skapar ett nytt metadatadokument eller redigerar tidigare skapade metadata. Metadata för en datamängd eller en tjänst omfattar ett tjugotal metadataelement.
 4. Kontrollera att metadata är korrekta
  Kontrollera till sist att metadata är korrekta genom att validera de med Metadatakatalogens valideringsverktyg och gör nödvändiga justeringar. Om inga fel observeras i valideringen är metadata i överensstämmelse med INSPIRE-kraven.
 5. Publicera metadata
  När du anser att metadata är klart, publicera det. Kom ihåg att uppdatera metadata senare vid behov. När metadata har publicerats kan de visas för alla genom en öppen och avgiftsfri söktjänst, till exempel i söktjänster. Söktjänsten är en för alla öppen och kostnadsfri gränssnittstjänst som grundar sig på Open Geospatial Consortiums (OGC) standard Catalog Service for the Web (CSW)

Metadatakatalogen

INSPIRE-metadata som publicerats i Metadatakatalogen hämtas automatiskt via CSW-gränssnittstjänsten till Europeiska kommissionens tjänst INSPIRE Geoportal. Detta gäller endast de metadata där inte nyckelordet ”Ei-Inspire” finns. 

När nyckelordet "öppna data" har lagts till i metadatan visas det också automatiskt i tjänsten Avoindata.fi.
Brykanvisning för Metadatakatalogen beskriver exakt hur metadata utarbets för datamängder och -tjänster.

Du kan validera metada i Metadatakatalogen. Brykanvisningen beskriver hur validering utförs och hur fel som hittas i valideringsrapporten korrigeras. 

Metadataelement med beskrivningar

I nedanstående tabell räknas alla metadataelement upp som krävs för datamängder och tjänster. Även en kort beskrivning av elementen ges. Om märkningen A finns vid elementet gäller elementet datamängder. Om märkningen P finns vid elementet är elementet obligatoriskt för tjänster. Med resurs avses en geografisk datamängd eller datatjänst.

Metadata beskrivs mer detaljerat i bilaga 4 ”INSPIRE metadataprofil” till rekommendationenJHS 158 "Metadata för geodatamängder och -tjänster" (på finska) som grundar sig på Europeiska kommissionens tekniska anvisning om INSPIRE-metadata.

Nimi (A, P)Luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan.
Tiivistelmä (A, P)Tiivistelmä resurssin sisällöstä.
Resurssin tyyppi (A, P)Tieto, onko kyseessä aineisto, aineistosarja tai palvelu.
Resurssin osoite (A, P)Linkki lisätietoon aineistosta tai linkki palveluun.
Yksilöivä resurssitunniste (A)Aineiston yksilöivä tunnus, jonka saat sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.
Resurssin kieli (A)Kieli, jolla aineiston tekstisisältö on kirjoitettu
Koodaus (A)Tietokohteiden kuvaamistavan formaatti
Vertausjärjestelmä (A)Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä
Paikkatietopalvelun tyyppi (P)Tieto, onko kyseessä haku-, katselu-, lataus-, muunnos- vai muu palvelu.
Liitännäisresurssi (P)Linkki palveluun liittyvän aineiston metatietoihin
Aiheluokka (A)Aiheluokka, joka kuvaa aineiston tietosisältöä.
Avainsanat (A, P)Asiasanat, jotka kuvailevat resurssin tietosisältöä
Avainsana (A, P)Asiasana, joka kuvailee resurssin tietosisältöä
Maantieteellinen kattavuus (A, P)Maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena
Aikaviite (A, P)Ajallinen kattavuus tai luonti-, muutos- tai julkaisupäivä
Historiatiedot (A)Luontiprosessin ja laadun kuvaus
Erotuskyky (A, P)Mittakaava tai näytetiheys
Sääntöjenmukaisuus (A, P)Tieto siitä, onko aineisto INSPIRE-vaatimusten mukainen
Käytön ja saatavuuden rajoitteet (A, P)Käyttöön ja saatavuuteen liittyvät ehdot ja maksut
Julkisen saatavuuden rajoitukset (A, P)Julkiseen saatavuuteen liittyvät rajoitukset ja turvaluokittelu
Vastuuorganisaatio (A, P)Resurssista vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli
Metatiedon yhteystaho (A, P)Metatietojen ylläpitäjän nimi ja sähköpostiosoite
Metatiedon päiväys (A, P)Metatietojen luonti-, julkaisu- tai muutospäivä
Metatiedon kieli (A, P)Kieli, jolla metatiedot on kirjoitettu

Om teknik

Metadatakatalogen är baserad på en programvara med öppen källkod som heter GeoNetwork. Den erbjuder metadata via gränssnittstjänst som grundar sig på Open Geospatial Consortiums (OGC) standard Catalog Service for the Web (CSW).